Oznake pripadnosti, specijalnosti i vještina u OSRH (III. dio)

Sustavi oznaka dužnosti u Uredu predsjednika, Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske uvode se relativno kasno, a prvo su “prsno” znakovlje oznake Vojne policije (kao oznake ovlaštene osobe), završene Zapovjedno-stožerne škole te završene temeljne padobranske specijalističke obuke

Oznake završene izobrazbe u Zapovjedno-stožernoj školi, odnosno na Hrvatskom vojnom učilištu. Izrađene su tehnikom punog otiska na metalu, dimenzija 50 x 40 mm, a za odoru se učvršćuju vijkom. Autor: Božo Kokan

Iako je prsno znakovlje uobičajeno u drugim vojskama svijeta, u Hrvatskoj vojsci razvija se relativno kasno. Razlog su ratne okolnosti koje su opravdano uklonile fokus s razvoja identiteta, a dio razloga leži i u konfuznom sustavu znakovlja uopće, koje se ne uvodi sustavno i podložno je izmjenama.

Prva prsna oznaka ona je ovlaštene osobe Vojne policije, izrađena na temelju policijske oznake ovlaštenja. Numerirana je i njezino je rano uvođenje logično s obzirom na to da je, kao i u temeljnoj policiji, i u VP-u potrebno istaknuti ovlaštenu osobu. Oznaka pripadnosti VP-u, osim na službenim odorama, nosila se i na radnim, odnosno ratnim odorama na kožnatom nosaču učvršćena za lijevi džep. Da je sustav oznaka bio neobičan, dokazuje i brza izmjena prvotne oznake VP-a. Najkasnije u kolovozu 1993. izrađena je nova oznaka, tehnikom punog otiska na metalu. Sastojala se od stiliziranog prikaza ptice u gornjem dijelu, okružene ispustom oblika slova “V” koji dijelom sadrži pleterni ornament. U središtu oznake stilizirani je prikaz s natpisom “VOJNA POLICIJA” izvedenim polukružno tiskanim slovima. Ispod natpisa stilizirani je prikaz mača i maslinove grančice iznad kojeg je prikaz grba RH te pokrata RH u donjem dijelu stiliziranog prikaza izvedenog u lenti u izvornim bojama zastave Republike Hrvatske. Oznaka za časnike pozlaćena je, a za dočasnike i vojnike posrebrena.

Ustrojavanjem Zapovjedno-stožerne škole i Hrvatskog vojnog učilišta 1993. godine izrađene su i oznake završene vojne izobrazbe. Prvi su put korištene sredinom te godine i postaju prve oznake vezane uz samu ustrojbenu strukturu OSRH. Oznake se nose učvršćene za lijevi džep, a izrađene su tehnikom punog otiska na metalu. Sadržavale su stilizirani prikaz razvijenih krila s mačem položenim u središtu oznake s oštricom okrenutom prema dolje. Na sredini oznaka nalazio se stilizirani prikaz grba RH izrađenog u izvornim bojama, a iznad grba nalazila se lenta s pokratom “ZSŠ”, odnosno “HVU”, ovisno o završenoj vojnoj školi. Oznake su izrađene u dvije inačice, posrebrenoj za polaznike i pozlaćenoj. Osim oznaka izobrazbe u Zapovjedno-stožernoj školi i na Hrvatskom vojnom učilištu, izrađene su i oznake Nastavnog središta logistike Hrvatske vojske.

Marin Sabolović

Izvor: Odoroslovlje hrvatskih oružanih formacija 1990. − 1996., str. 176.