Pao je junak da bismo mi mogli živjeti

Upravo ova misao u sjećanju je svih onih koji su imali priliku živjeti i ratovati uz Andriju Matijaša. Kako bi sjećanje na njega ostalo živo i među onima koji ga nisu imali priliku upoznati, u povodu obilježavanja 20. obljetnice njegove pogibije otkriveno je u Marini kod Trogira spomen-poprsje, rad akademskog kipara Tomislava Šalova

Na početku Domovinskog rata i stvaranja Hrvatske vojske Andrija Matijaš pridružio se u obrani domovine brojnim dragovoljcima, u čijim je redovima njegovo vojno znanje bilo itekako dobrodošlo. Vatreno krštenje imao je na Banovini, a potom dolazi u 4. gardijsku brigadu, u kojoj ostaje do kraja. Od prvih zarobljenih srpskih tenkova ustrojava Samostalnu tenkovsku satniju, koja kasnije prerasta u Oklopno-mehaniziranu bojnu. Kao iskusan tenkist sa svojom je postrojbom odigrao veliku ulogu u akciji Maslenica, kad je zahvaljujući združenom djelovanju oklopa i pješaštva deblokirano zadarsko zaleđe. Matijaš je ranjen na samom početku akcije, no iz bolnice se vrlo brzo vratio na položaje ne želeći napustiti svoje vojnike, koji nisu ni znali da je ranjen.
Sudjelovao je u brojnim akcijama u kojima se oslobađala domovina, u kojima je svojim primjerom ostalim suborcima bio poticaj i dodatna motivacija na putu prema konačnom cilju – potpunom oslobađanju Hrvatske. Poginuo je 9. listopada 1995. tijekom akcije Južni potez, u selu Podrašnici na ulazu u Mrkonjić Grad. I tog je posljednjeg dana rata bio u prvim redovima, predvodeći suborce. Njemu u spomen ta ratna brigada Hrvatske vojske dobila je naziv Pauci, a njihova kninska vojarna također nosi njegovo ime. “Pao je junak da bismo mi mogli živjeti… Kad budete brojili imena onih koji su narod vodili do cilja, nemojte zaboraviti ime stožernog brigadira Andrije Matijaša,” rekao je iznad Matijaševa odra fra Ignacije Vugdelija.


Tomislav Šalov diplomirao je 2011. kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Splitu. Mentor mu je bio profesor Nikola Džaja, a tema rada Život kamenih oblika u pejzažu. Član je Hrvatske udruge likovnih umjetnika Split, sudjelovao je na više grupnih izložbi, a samostalno je izlagao četiri puta. Autor je pet javnih spomenika i skulptura. Dobitnik je više nagrada Umjetničke akademije u Splitu.


TEKST i FOTO: Željko Stipanović