Planinsko ratovanje zahtjevno je i kompleksno

U suradnji sa Zapovjedništvom Hrvatske kopnene vojske, NATO-ov Centar izvrsnosti za planinsko ratovanje proveo je od 28. kolovoza do 8. rujna na širem području planine Dinare i grada Knina Temeljni tečaj planinskog ratovanja za zapovjednike malih postrojbi

Sposobnost vođenja vojnih operacija u planinskom okruženju kompleksna je i zahtjevna, prije svega zbog vremenskih uvjeta u kojima se provode, ali i nadmorskih visina, koje su velik izazov i za opremu i za ljudstvo, koje mora biti osposobljeno za taj tip ratovanja. Svaka zemlja koja želi voditi smislenu obrambenu politiku, a na svojem teritoriju ima planinska područja, mora znati kako provoditi operacije u planinskim uvjetima.

Sve to prepoznao je i NATO te stoga 2015. ustrojio Centar izvrsnosti za planinsko ratovanje (NATO Mountain Warfare Centre of Excellence – NATO MW COE). Središte Centra je u mjestu Poljče u Sloveniji, a osnovala ga je Slovenija, Njemačka, Italija, Hrvatska i Austrija kao partnerska zemlja. Centru se 2018. pridružila Rumunjska, 2019. to je učinila Poljska, a 2022. godine Češka. Uskoro to planira učiniti i Crna Gora i Mađarska.

Ovo je druga godina zaredom otkako je Centar ustrojen da se Temeljni tečaj planinskog ratovanja za zapovjednike malih postrojbi provodi u Hrvatskoj. Proveden je na širem području Dinare, Knina te u kanjonu Čikole. Ulogu domaćina imala je Gardijska mehani- zirana brigada, koja je odličnom organizacijom i potporom osigurala njegovu provedbu. Pukovnik Željko Papazović, voditelj Odjela za obuku i edukaciju u NATO MW COE-u, bio je direktor tečaja i organizirao je njegovu provedbu uz potporu predavača iz Austrije, Italije, Norveške (NATO Cold Weather Operations Centre of Excellence), Poljske, Rumunjske i Slovenije. Praktični dio tečaja proveli su instruktori iz 132. planinske pukovnije Slovenske vojske, Akademije Kopnene vojske Poljske, a potporu su pružili instruktori i iskusni alpinisti iz sastava OSRH. Na obuci je sudjelovalo 47 polaznika iz osam članica NATO-a: Hrvatske, Italije, Litve, Mađarske, Njemačke, Poljske, SAD-a i Ujedi- njene Kraljevine. Polaznici su bili vođe malih postrojbi razine tima, desetine, voda i satnije. Bili su podijeljeni u četiri grupe od kojih je svaku vodio po jedan instruktor iz NATO MW COE-a uz potporu specijalista alpinizma i instruktora iz drugih zemalja (Hrvatske, Poljske, Slovenije). Centar je u zadnje četiri godine proveo 13 tečajeva, koje je pohađao 241 polaznik iz 18 članica NATO-a i dviju partnerskih zemalja. Svrha je takvih tečajeva smanjenje na minimum gubitaka u ljudstvu uvjetovanih vremenskim prilikama i terenom. Povijest je pokazala kako loše vremenske prilike i teški planinski tereni odnose puno više života nego samo protivničko djelovanje.

DETALJNOM RAZRADOM DO USPJEHA

“Temeljni tečaj planinskog ratovanja za zapovjednike malih postrojbi koji trenutačno provodimo na širem području planine Dinare i grada Knina usmjeren je na vođe, zapovjednike i obučavatelje najnižih razina, a Nastavni plan i program definira da je to temeljni tečaj na kojem će se pripadnici pješačkih postrojbi obučavati za taktičku upotrebu svojih postrojbi u brdsko-planinskom području”, objasnio nam je pukovnik Papazović. Budući da je preduvjet za pohađanje tečaja posjedovanje specifičnih vještina, tijekom obuke potiče se razvoj vještina alpinizma kako bi ga polaznici mogli uspješno završiti.

Sama obuka sastoji se od četiri dijela. U prvom dijelu polaznici provode dva dana na predavanjima u učionici gdje stječu znanja koja su zajednička svim članicama NATO-a i partnerskim zemljama s ciljem usklađivanja taktičkog djelovanja i samim tim postizanja pune interoperabilnosti. Drugi dio tečaja upozorava na sve opasnosti i kako ih prevladati u teškim planinskim uvjetima, dok se istodobno zadržavaju sposobnosti provedbe misije. U tom dijelu provodi se priprema i planiranje kroz izradu Planinskog situacijskog plana (Mountain Situation Plan – MSP), kojim se izrađuje detaljna analiza područja u kojem će se postrojba kretati kako bi se predvidjele sve prednosti i nedostaci terena u kojem će djelovati.

Pukovnik Papazović objašnjava da MSP treba kontinuirano nadopunjavati doprinosima podređenih elemenata na terenu te do- daje kako se Plan koristi i kao temeljni dokument za procjenu rizika u planinskom području. Plan sadrži i vremenske prognoze, temperature, smjerove i jačine vjetra, visine snijega, snježne profile, izvješća o pojavama lavina i potencijalnim područjima lavina i sl. Za njegovu izradu koriste se svi dostupni izvori poput fotografija iz zraka, vojnih geografskih dokumenata, karta planinarskih klubova, karta za posebne namjene, planinarskih vodiča, ali i znanja lokalnog stanovništva. U izradi tog Plana, posebno u manjim postrojbama koje nemaju stožer (desetina/vod/satnija) sudjeluju svi koji su obučeni i stručni za djelovanje u planinskom okruženju. Za potrebe ove obuke izrađen je detaljan plan za planinu Dinaru u kojem su razrađeni svi prilazni putovi kao i njihova prohodnost u skladu s veličinom postrojbi.

Treći dio tečaja obuhvaća uvježbavanje alpinističkih tehnika, taktičkih radnji i postupaka na uređenim terenima i penjalištima, a četvrti se sastoji od hodnje na kojoj se koriste sva znanja stečena na obuci pri čemu se testiraju naučene vještine i sposobnosti. Najzahtjevnija etapa obuke trajala je dva dana i provodila se na Dinari, a uključivala je noćenje na području planinarskog doma Brezovac i hodnju do Sinjala, najvišeg vrha Hrvatske, koji se nalazi na 1831 m nadmorske visine.

OBUKA USPJEŠNO PRIVEDENA KRAJU

“Tečaj je postigao sve planirane ciljeve, a glavni cilj – razumijevanje planinskog okruženja i zajedničko djelovanje oružanih snaga članica NATO-a u planinskom području – u potpunosti je ostvaren”, ponosno je istaknuo pukovnik Papazović. Specifičnost je takve obuke u tome što zbog teško prohodnih terena polaznici, uz stalni nadzor instruktora, kontinuirano jedni druge osiguravaju, odno- sno, svoj život povjeravaju vojnicima stranih oružanih snaga što dodatno zbližava sve sudionike. To se vidjelo i na samom terenu jer je atmosfera među polaznicima bila kolegijalna i prijateljska unatoč činjenici što su dolazili iz osam zemalja. Polaznici su iznimno motivirano i profesionalno pristupali izvršavanju svih zadaća. Mjesta za pogrešku dok držite nečiji život u rukama, a pritom visi sa 60-metarske stijene, jednostavno nema. S druge strane, lijepo je bilo vidjeti oduševljenje na licima stranih polaznika koji su prvi put vidjeli sve ljepote naše zemlje.

Tečajevi koje organizira Centar podijeljeni su na tri razine. Najviša je razina Tečaj za stožerne časnike razine bojne i/ili brigade (Mo- untain Warfare Staff Officer Course – MW SOC). Slijedi ga Tečaj za zapovjedno osoblje razine voda i/ili satnije (Mountain Warfare Small Units Leadership Course – MW SULC) te Osnovni tečaj za vođe timova i zapovjednike desetina (Basic Mountain Warfare Small Units Leader Course – Basic MW SULC). Tečajevi pridonose razmjeni znanja i iskustava iz međunarodnih operacija i vježbi, koja se kasnije koriste ne samo za unapređivanje tečajeva nego i za razvoj specijaliziranih publikacija iz područja planinskog ratovanja. Naglasak se stavlja na obuku vođa malih postrojbi, od vođa tima do zapovjednika voda i/ili satnije, i to prije svega zato što u većini slučajeva konfiguracija planinskog terena ne dopušta kretanje većih formacija i postrojbi. Upravo zato sve se zadaće u planinskom okruženju provode s manjim postrojbama, koje su nerijetko i izolirane, pri čemu njihovi vođe sami moraju odlučiti kako provesti zadanu misiju.

“Istaknuo bih da su naši instruktori, koji su provodili tečaj zajedno s NATO-ovim instruktorima, pokazali da su vjerodostojni partneri za provedbu obuke planinskog ratovanja”, rekao nam je natporučnik Josip Domagoj Župić, koordinator uime GMBR-a. Istaknuo je da su polaznici na tečaj došli s različitim predznanjem iz temeljne alpinističke vještine, ali zahvaljujući zajedničkoj obuci, motiviranosti i upornim instruktorima može reći da su svi na podjednakoj razini obučenosti. Dodao je kako su polaznici tijekom obuke mogli na vlastitoj koži osjetiti što to znači kretati se po stijeni, niz stijenu, prelaziti rijeku preko užeta, odnosno koliko tjelesne spremnosti i kondicije zahtijeva samo kretanje u planini.

“Naša je želja da Centar postane svojevrsno središte za sve članice NATO-a koje žele steći ili dodatno razviti svoju sposobnost ratovanja u planinskom okruženju”, rekao je brigadir Leon Holc, direktor NATO MW COE-a. Dodao je kako je najveća snaga Centra upravo u njegovoj fleksibilnosti da pruži svim zainteresiranim članicama Saveza ono što im treba kako bi razvile ili poboljšale spo- sobnosti ratovanja u planinskom okruženju.

Tekst: Tomislav Vidaković; Foto: Tomislav Brandt