Polaznici Ratne škole na hodnji

Polaznici 19. naraštaja Ratne škole “Ban Josip Jelačić” na čelu s načelnikom Škole brigadirom Krešimirom Trstenjakom proveli su 3. listopada hodnju na području Sljemena. Hodnja je provedena sukladno Nastavnom planu i programu Škole. U provedbi aktivnosti uz polaznike i djelatnike Ratne škole sudjelovali su i djelatnici Dekanata HVU-a.

Tekst i foto: Ratna škola