Posada Andrije Mohorovičića uvježbana za odlazak u operaciju Triton

Ukupno 49 pripadnika Oružanih snaga RH, koje čine pripadnici Obalne straže te dodatni medicinski tim, i pet pripadnika MUP-a, odnosno Granične policije, održalo je završnu integracijsku vježbu prije upućivanja u operaciju Europske unije Triton na području središnjeg Sredozemlja. Ondje će od početka kolovoza do kraja listopada pružati potporu talijanskim vlastima u čuvanju granica na moru i spašavanju migranata u tom području…

Jedna je od velikih zadaća posade broda Hrvatske ratne mornarice “Andrija Mohorovičić” odlazak u operaciju Europske unije Triton na području središnjeg Sredozemlja. Ondje će od početka kolovoza do kraja listopada pružati potporu talijanskim vlastima u čuvanju granica na moru i spašavanju migranata u tom području. Završno ocjenjivanje sposobnosti posade broda održano je 13. i 14. srpnja u splitskoj vojarni “Sv. Nikola” te akvatoriju Splitskog i Hvarskog kanala.

Ukupno 49 pripadnika Oružanih snaga RH, koje čine pripadnici Obalne straže te dodatni medicinski tim, i pet pripadnika MUP-a, odnosno Granične policije, održalo je završnu integracijsku vježbu prije upućivanja u operaciju. Tijekom završnog ocjenjivanja provedena je i praktična ispitno-taktička vježba (ITV) za zapovjednika navedenog broda poručnika bojnog broda Stjepana Giljevića. ITV je provelo ispitno povjerenstvo Obalne straže RH na čijem je čelu bio kapetan bojnog broda Joško Šantić, zamjenik zapovjednika Obalne straže RH, koji je nakon vježbe zaključio da je poručnik bojnog broda Giljević položio ispit. 

“U sklopu ocjenjivanja spremnosti za upućivanje u operaciju Triton provodila se ispitno-taktička vježba koja je zapravo bila ispitno-taktička vježba za čitav brod, odnosno kompletnu posadu. Scenarij vježbe prilagođen je provjeri spremnosti za konkretnu operaciju tako da odražava i ocrtava one zadaće koje će posada i zapovjednik broda odrađivati u području operacije,” ističe čelnik ispitnog povjerenstva. U to spadaju operacije poput kontrole i nadzora granice EU-a na moru, praćenje kretanja brodova i zrakoplova, traganje i spašavanje na moru, prekrcaj i pregled sumnjivog plovila, prekrcaj i spašavanje te obrada imigranata. Tu su i ostale zadaće koje posada redovito provodi kao što je manevriranje brodom, borba protiv požara na brodu, borba protiv prodora vode, tegljenje drugog broda i slično. “Provjerom zapovjednika i kompletne posade u zahtjevnim uvjetima velikih vrućina, dnevne i noćne plovidbe, utvrđeno je da je zapovjednik broda zajedno s posadom osposobljen za zapovijedanje brodom ‘Andrija Mohorovičić’ u svim uvjetima,” objasnio je čelnik ispitnog povjerenstva kapetan bojnog broda Joško Šantić. 

Čelnik ocjenjivačkog tima Glavnog stožera OSRH brigadir Mijo Kožić je nakon provedenog pregleda, administrativnog ocjenjivanja te održane vježbe istaknuo kako su pripadnici na završnom ocjenjivanju demonstrirali sposobnosti koje su prikaz njihove obučenosti i osposobljenosti za prihvat, prekrcaj i zbrinjavanje izbjeglica s drugih plovila ili iz mora te pružanje prve pomoći u složenim navigacijskim uvjetima, danju i noću do stanja mora 5. “Usto, posada broda upoznata je sa svim planovima operacije, poznaje procedure traganja i spašavanja na moru te organizaciju medicinske evakuacije kao i uvježbanost za samozaštitu broda od iznenadnih ugroza i čuvanja borbene otpornosti broda. Svi članovi posade broda u cilju uspješne provedbe misije spremni su sudjelovati u operaciji Triton u skladu s njezinim operativnim planom i pravilima djelovanja, a puna spremnost za uspješnu provedbu zadaća bit će nakon završetka opremanja,” zaključio je brigadir Kožić.


 Uzbuna na brodu – posada u akciji spašavanja migranata

Brodska uzbuna, gase se sva svjetla, a školski brod “Andrija Mohorovičić” pred zoru žurno isplovljava u akciju spašavanja migranata na moru. To je samo jedan od mogućih scenarija u operaciji Triton i posada mora biti spremna na sve zadaće tog tipa te druge zadaće koje ondje obavljati u potpori talijanskim vlastima. S obzirom na to da će posadu u području središnjeg Sredozemlja čekati zadaće spašavanja migranata, koje će Obalna straža i Granična policija obavljati zajedničkim snagama, jedna je od najzanimljivijih vježbi bila ona u kojoj su u moru uočeni migranti u nevolji. Zasad još uvijek nisu u blizini Sicilije, nego Splita, i nije riječ o pravim migrantima, ali situacija djeluje prilično realno i posada jednako tako profesionalno pristupa poslu spašavanja. Uz one u moru, uočeni su i ljudi na plutajućem plovilu, koje u ovom slučaju fingira brod OB-02. 

Počinje spašavanje – ronioci oblače odijela, gumeni čamac kreće u akciju i uspješno izvlače ljude iz mora, a čamac se vraća i po one prepuštene moru na plutajućem plovilu. Dovode ih na brod gdje ih preuzima i pregledava policija. Unesrećeni se propisno zbrinjavaju, ali policija kod jednog od migranata pronalazi nož i treba ga odvojiti od ostalih jer je moguća opasnost za sve na brodu. Pri samom dodiru s migrantima pojačane su mjere opreza, svi članovi posade imaju zaštitne maske, a provodi se i dezinfekcija prije njihova ulaska na brod. Na brodu postoji predviđeno mjesto za migrante gdje se zadržavaju sve do iskrcavanja u određenoj luci predviđenoj za prihvat. U vježbi je to bio Stari Grad na Hvaru. Iako je na brodu uobičajeno vruće i skučeno, sve izvrsno funkcionira, disciplina je izvanredna, a kolege djeluju kao pravi tim. To je za svaku pohvalu jer će se i u operaciji na moru, u različitim uvjetima morati oslanjati jedni na druge.

Na brodu “Andrija Mohorovičić” uzbuna se mogla čuti svako toliko, od četiri ujutro pa sve do 20 sati kad se vratio u luku “Lora”. Tako i mora biti jer kad jednom bude upućen u operaciju Triton, posada će ondje mjesecima danonoćno imati posla. Stoga se uvježbavala i reakcija na različite situacije, poput zbrinjavanja ranjenika, požara na brodu, kvara kormila ili, recimo, prodora vode na brod. “Pripremite se za napuštanje broda!” čulo se u jednom trenutku na razglasu, a posada je, podijeljena u timove, stala uz čamce i splavi za spašavanje. Voda je počela prodirati u brod i više se nije mogla sanirati šteta pa je najvažnije bilo da posada krene na sigurno. Riječ je bila zapravo o vježbi napuštanja broda u situaciji kad brodu nema spasa. Nakon što je i to odrađeno prema procedurama, nedugo zatim na brod je izvršen teroristički napad. Posada je u pripravnosti, odnosno zatvaraju se sve prostorije, svi su opremljeni kacigama, plovi se najvećom brzinom, a svuda na brodu stoji naoružana straža. Nakon uspješno provedene protuterorističke obrane slijede još brojne zadaće poput protudiverzantske obrane, traganja i spašavanja na moru te vađenja čovjeka iz mora i pružanja medicinske pomoći. Ni iznimne vrućine ne sprečavaju posadu u izvršavanju zadaća, a i na zapovjednom mostu atmosfera je užarena jer se incidenti vrlo brzo izmjenjuju jedan za drugim. Kako se ocjenjivanje sposobnosti posade bližilo kraju, ocjenjivači su mogli vidjeti kako su njezini članovi svladali zaustavljanje i pregled sumnjivog plovila, zatim tegljenje plovila do sigurne luke te prekrcavanje na ribarska plovila i obavljanje redovite zadaće nadzora. Prije samog povratka u luku na brod se ukrcao talijanski kapetan za pilotažu, a ocjenjivači su gledali kako se zapovjednik broda snalazi u toj situaciji. Naravno, taj put nije bio pravi talijanski kapetan, nego jedan od ocjenjivača koji se morao uživjeti u ulogu. Pozitivne ocjene ocjenjivačkih timova i čestitke čelnika ocjenjivačkih timova posadi i zapovjedniku govore o dugom, aktivnom i napornom, ali prije svega uspješnom danu dobro uvježbane posade broda koja će se uskoro otisnuti izvan hrvatskih granica.


27 zemalja u Tritonu

Zajednička operacija EU-a Triton, koju koordinira agencija Frontex i koju su zatražile talijanske vlasti, pokrenuta je 1. studenog 2014. u središnjem Sredozemlju zbog pružanja potpore Italiji. Hrvatska je jedna od ukupno 27 europskih zemalja koja u Tritonu sudjeluje raspoređivanjem svojeg osoblja i tehničke opreme.


Zapovjednik broda “Andrija Mohorovičić” poručnik bojnog broda Stjepan Giljević : “Odlazak u operaciju svakako je povijesni trenutak za HRM jer je to prvi put da brod HRM-a sudjeluje u međunarodnoj operaciji. Vrlo sam zadovoljan posadom, njezinom motiviranošću, angažmanom i voljom za rad. Ispitno-taktička vježba bila je vrlo realistična i svi odrađeni incidenti bili su u potpori operacije Triton. Posada se inače prvi put susreće u takvoj organizaciji i takvom broju pa je uvijek potrebno određeno vrijeme da se uigra. Kao što smo i vidjeli, sve ćemo svoje zadaće u operaciji Triton odraditi korektno i profesionalno,” rekao je poručnik bojnog broda Giljević te izrazio zadovoljstvo jer je tog dana uspješno položio ispit za zapovjednika broda “Andrija Mohorovičić”. 


Petra Kostanjšak, Snimio Tomislav Brandt