Povratak protupožarnih posada iz Izraela u matičnu bazu

Letačke posade Protupožarne eskadrile 93. zb HRZ i PZO koje su sa dva Canadaira CL-415 sudjelovale u gašenju požara u Državi Izrael, vratile su se 6. prosinca. u matičnu bazu u Zemunik.