Pripadnici HV-a na vježbi Adriatic Strike 2018

Međunarodna vojna vježba u Republici Sloveniji provedena je uspješno, a hrvatski JTAC-i i piloti pokazali su visoku razinu uvježbanosti dostizanjem potpune interoperabilnosti s pripadnicima oružanih snaga ostalih članica NATO-a

Adriatic Strike je vježba bliske zračne potpore (Close Air Support Exercise – CASEX), koja se svake godine od 2012. provodi u Republici Sloveniji. Ove je godine provedena od 3. do 9. lipnja, a dostigla je iznimno visoku razinu organizacije, kompleksnosti i realnosti. Sudjelovalo je više od 20 članica NATO-a sa svojim pilotima, zrakoplovima te JTAC timovima i instruktorima kontrolora bliske zračne potpore (Joint Terminal Attack Controller – JTAC). Cilj vježbe bilo je uvježbavanje taktika, tehnika i procedura JTAC-a i pilota u scenarijima konvencionalnog ratovanja.

U provedbi vježbe letjeli su avioni Pilatus PC-7, Pilatus PC-9M, AMX, Aero L-159 Alca, Learjet 35, JAS39 Gripen, Aero L-39 Albatros, F-16C Fighting Falcon te helikopteri AS532 Cougar, Mi-8/17, SA341 Gazelle, SA 342 Gama, Bell 206 Jet Ranger III i Bell 412.

Oružane snage RH sudjelovale su na vježbi s JTAC-ima i JTAC instruktorima iz GMBR-a, GOMBR-a, ZSS-a i SOD-a; pilotima, tehničarima, zrakoplovnim časnikom za vezu (Air Liaison Officer – ALO ) te avionima Pilatus PC-9M iz HRZ-a.

Vježba se provodila na šest različitih lokacija u Republici Sloveniji. Na vojnom poligonu “Poček” svakodnevno su provođena bojna gađanja topom, bombama i raketama iz zrakoplova te tenkova. Druga lokacija bila je selo Primoži, gdje je poseban naglasak bio na intergraciji bliske zračne potpore sa zemaljskim topništvom te na suradnju s JFO-om (Joint Fires Observer). Na toj su lokaciji JTAC-i mogli iskusiti protivničko elektroničko djelovanje te izvidjeti metu besposadnom letjelicom Slovenske vojske C-Astral Belin. Na trećoj lokaciji, kod gradića Črnomelja, JTAC-i su koristili GRG (Grided Reference Graphic) kako bi naveli zrakoplov na mete u urbanom okruženju, kao i na četvrtoj lokaciji, gradu Celju, gdje su imali i pomoć VDL (Video downlink) sposobnosti aviona. Jedna od najzahtjevnijih i najzanimljivih lokacija bilo je Trbovlje, gdje su JTAC-e ocjenjivali hrvatski instruktori. Lokacija je industrijski kompleks s puno pirotehničkih sredstava koja su simulirala izravnu i neizravnu paljbu po prijateljskim lokacijama. Fizički najzahtjevnija bila je planina Korošica gdje su JTAC-i navodili zrakoplove neprestano se krećući, na 2000 m nadmorske visine, po teškom terenu. Infiltracija i izvlačenje iz protivničkog područja provedeni su helikopterima AS 532 Cougar.

Na svim su navedenim lokacijama JTAC-i upravljali zračnim prostorom s više stvarnih i simuliranih letjelica, navodili zračnu i zemaljsku vatrenu potporu sinkronizirajući i integrirajući ih radi postizanja maksimalnog učinka. Vježba je provedena uspješno, a hrvatski JTAC-i i piloti pokazali su visoku razinu uvježbanosti dostizanjem potpune interoperabilnosti s pripadnicima oružanih snaga drugih članica NATO-a.

Marijan TURKALJ; Foto: JTAC tim OSRH