Procedure pripreme tereta za slanje u područje operacije

Metodsko-pokazna vježba Procedure pripreme tereta za slanje u područje operacije provedena je 16. veljače u požeškom Središtu za obuku i doktrinu logistike ZzP-a.
Cilj je bio prikazati primjenu standardnih operativnih postupaka SOP 4410 kojim je uređen način djelovanja Zapovjedništva za potporu (ZzP), Logističkog operativnog središta (LOS), Bojne za opskrbu (BzOp) i svih ustrojstvenih cjelina u granama OS RH koje su uključene u organizaciju pripreme tereta za upućivanje u područje međunarodne vojne operacije (MVO). Nakon prezentacije sustava paletizacije 463 L, praktično su prikazane procedure pripreme tereta za slanje u područje operacije kroz radne točke: prijam tereta i dokumentacije, pakiranje, označavanje i slanje u područje operacije. U praktičnom dijelu vježbe sudjelovali su polaznici tečaja za logističkog dočasnika kojima je to i sastavni dio obuke.

Antun Mandić