Projekt amfibijske fregate

Na svjetskom tržištu vojne brodogradnje pojavio se inovativni prijedlog nove vrste hibridnog broda, tzv. amfibijske fregate, koja bi se u bliskoj budućnosti mogla pokazati vrlo prihvatljivim izborom za male mornarice ali i za mornarice srednje veličine

Pažljiviji promatrači zbivanja na svjetskoj mornaričkoj sceni lako su mogli uočiti novi trend koji je na toj sceni nazočan u sve većoj mjeri posljednjih desetak godina. Ratne flote diljem svijeta su uglavnom u stalnom procesu brojčanog smanjivanja uz istodobni porast pojedinačne cijene bilo koje vrste suvremenog borbenog površinskog plovila. Prije samo dvadesetak ili koju godinu više, cijena od milijardu dolara bila je rezervina tek za američke velike nosače zrakoplova. Tu cijenu danas dostižu i ratni brodovi mnogo manjih gabarita i klasa (naravno, s punim paketima najsuvremenijeg naoružanja i opreme) od nosača zrakoplova. Nijedna mornarica na svijetu više nije u stanju održavati velike flote. S druge strane, brzi razvoj elektronike i brodograđevnih tehnologija omogućio je konstruktorima primjenu tzv. modularne gradnje ratnih brodova. Bit tog sustava sastoji se u mogućnosti da promijenite određene brodske module (cjeline) i tako brzo, efikasno i jeftino promijenite temeljnu namjenu broda. Riječ je o sposobnosti da npr. patrolni brod brzo pretvorite u minolovca, brzi raketni napadajni brod (FAMB) ili nešto treće. Zadaća se na prvi pogled čini laka, ali konstruktori ratnih brodova znaju da nije niti malo jednostavna. Prvi takav suvremeni pristup modularnoj brodogradnji uspješno je realiziran upravo u “zemlji lego kockica” – Danskoj, izgradnjom njihove klase Flyvefisken. Primjenom modularnih tehnika ta je klasa mogla mijenjati svoje zadaće: od patrolnih preko borbenih do minskih i protuminskih.

Od tada do danas, svjedoci smo da su mnoge svjetske ratne mornarice, svaka prema svojim potrebama počele razvijati određene mornaričke projekte u kojima su kombinirale elemente modularnosti ali i funkcionalne elemente na prvi pogled nespojivih klasa brodova. Tako su se u posljednjih desetak godina pojavili projekti brzi amfibijsko-jurišni trimarani, razarači-nosači letjelica, fleksibilni multifunkcionalni logistički brodovi, litoralni trimarani, trimaranske fregate itd. Površinske plovne jedinice poput danskih Flyvefiskena i Absaloma, američkih LCS-2 Indepedencea i HSX te japanskih Hyuge i Ise su današnja realnost. Još prije petnaestak godina rijetko bi se koja od malih ili srednjih mornarica odlučila na realizaciju nekog tako radikalno revolucionarnog suvremenog projekta. Međutim, zbivanja na svjetskoj vojno-političkoj sceni u posljednjih 20 godina suočile su pomorske snage, posebno one površinske s novim izazovima i zadaćama. Pred površinskim plovnim jedinicama danas je uz one klasične zadaće i čitav niz novih izazova, prijetnji i zahtjeva. Veliki dio novih prijetnji i ugroza zadire u sferu asimetričnog ratovanja – nove kategorije prijetnji kojoj se može suprostaviti prvenstveno novim načinom razmišljanja o borbenim sustavima i opremi, konstrukciji broda i vrhunskoj osposobljenosti njihovih posada.

Realnosti današnjeg svijeta su takve da nameću ratnim mornaricama, koje žele ostati u svjetskom kvalitativnom vrhu po svojim sposobnostima, praćanje i razvoj, odnosno nabavku borbenih plovila koja će biti u stanju odgovoriti novim zahtjevima umreženog intergranskog pomorskog ratovanja. Tek nekoliko mornarica je do sada uspjelo pribaviti tek mali broj takvih visoko-specijaliziranih plovila. Glavni razlog za to je naravno njihova visoka cijena ali i nužna potreba da se ista potvrde u svakodnevnoj pomorskoj praksi. No sada se na mornaričkom tržištu pojavio novi projekt hibridne modularne fregate, koji bi takvu situaciju mogao stubokom promijeniti jer bi svojom cijenom bila dostupna i mornaricama koje raspolažu sa znatno skromnijim financijskim proračunima.

Amfibijska fregata
Projekt amfibijske fregate, svojevrsnog hibrida između LST (Landing Ship Tank) broda i standardne raketne fregate “upakirane” u stealth izvedbu modernog plovila razvio je neovisni grčki vojni brodograđevni konstruktor George Gougoulidis. Pri razvoju ovog projekta imao je u prvom redu potrebe, želje i mogućnosti malih i srednjih mornarica da za svoje flote pribave prihvatljive borbene solucije kako bi uspješno odgovovorile modernim zahtjevima nacionalne sigurnosti. Kao što i sam naziv implicira, Gougoulisov projekt objedinjuje udarne borbene mogućnosti klasične raketne fregate s transportnim sposobnostima LST broda u jednoj kompaktnoj, multifunkcionalnoj platformi. Pod radnom kraticom LF (Landing Frigate – amfibijska fregata) krije se zapravo borbeno plovilo koje može djelovati neovisno ili u okviru mornaričkih taktičkih grupa, kako u litoralnom pojasu tako i na otvorenom moru.

Konstruktorska rješenja
Projekt amfibijske LF fregate riješio je sve probleme koji su bili povezani s tradicionalnim izgledom pramca amfibijskih brodova koji su se odražavali na smanjene manevarske sposobnosti, probleme kod desantiranja snaga na plitku obalu, te lošu vidljivost ispred pramca broda. Oblik pramčanog dijela desantnog broda bio je odgovorni čimbenik za loša pomoračka svojstva uzrokovana frontalnim udarcima valova, neadekvatnom uzdužnom stabilnošću te smanjenju maksimalne brzine broda što se može pokazati od krucijalne važnosti u zoni operacija. Upravo iz tog razloga brodske linije trupa LF amfibijske fregate su vrlo pažljivo dizajnirane da bi se optimizirale njegove hidrodinamičke karakteristike a krmena ukrcajna rampa je također adaptirana na način da ublaži većinu spomenutih problema. Primjenjena filozofija u razvoju projekta LF amfibijske fregate svodi se na izgradnju broda čija će niska proizvodna cijena i lakoća izgradnje biti postignuta kroz ekstenzivnu primjenu modularnog načina gradnje, prilagođene specifičnim zahtjevima potencijalnog naručitelja. Proizvodni moduli su namjenski grupirani tako da se ubrza njihova proizvodnja, ugradnja i održavanje na samom brodu. Prema zamislima njenih konstruktora na amfibijskim LF fregatama predviđa se ugradnja pet glavnih modulnih grupa:
• Modul naoružanja,
• Elektroničko-senzorski modul,
• Propulzijski modul,
• Modul ukrcanih amfibijskih snaga,
• Modul zračne komponente

Bez obzira na jednostavnost i financijsku prihvatljivost ovog projekta, treba naglasiti da to ne znači da je u ime tih pogodnosti žrtvovana operativna sposobnost broda. Posebna pažnja posvećena je zahtjevima stealth konstrukciji trupa i nadgrađa radi postizanja što manje radarske, infracrvene i optičke zamjetljivosti uz istovremeno zadržavanje zadanih transportnih sposobnosti – što će omogućiti LF fregatama da se efikasno suprostavi svakoj danas poznatoj površinskoj prijetnji.

Prema prijedlogu konstruktora, amfibijske LF fregate će biti opremljena svim potrebnim oružnim sustavima za površinsko, zračno i protukopneno ratovanje. To znači da će modul naoružanja, koji je predviđen za ugradnju u pramčanom dijelu broda biti sastavljen od topa velikog kalibra dvostruke namjene – najvjerovatnije top kalibra 127 mm, tipične ASCM Harpoon instalacije (8 – 16 raketnih protubrodskih projektila ali i onih s opcijom napada na kopnene ciljeve LACM), te univerzalnog raketnog vertikalnog lansera – poput 32-ćelijskog VLS Mk 41 u kojeg će biti moguće staviti različite PZO projektile poput SM-2 ili ESSM). Navedeni oružni modul biti će prema potrebi dopunjen s jednim ili dva brzometna CIWS sustava (vjerovatno Phalanx) malog kalibra radi suzbijanja i zaštite od malih i brzih površinskih prijetnji, asimetričnih ugroza te nadolazećih protubrodskih (ASCM) raketnih projektila. U predstavljenom LF projektu nije predviđena ugradnja trupnog protupodmorničkih sonara i brodskih protupodmorničkih oružja jer će amfibijske LF fregate biti u stanju ukrcati protupodmorničke helikoptere naoružane lakim ppd torpedima kao i besposadna podvodna automatska plovila (UUV – Unmanned Underwater Vehicles) koja su u stanju otkrivati pomorske mine.

Modul ukrcanih amfibijskih snaga zauzima krmeni dio broda. U krmenom potpalubnom prostoru predviđen je ukrcaj osam tenkova M1A2 Abrams ili čak 32 vozila tipa HUMMER HMMWV M998). U slučaju da se ne ukrcavaju tenkovi u isti prostor se može smjestiti 12 oklopnih borbenih vozila ili 20 većih kamiona. Prema projektu, površina garaže za vozila iznosi 380 m2. Ukrcaj borbenih vozila i tenkova u amfibijske LF fregate odvijao bi se preko velike krmene rampe – vrata preko koje bi bilo moguć simultani ukrcaj odnosno iskrcaj dva tenka. U uzdužnom prostoru garaže vozila, na oba boka predviđen je ukrcaj i smještaj čak 16 RHIB gumenih jurišnih glisera duljine 4,7 m ili kombinacije od 12 RHIB glisera uz dodatak 2 UUV-a i 2 USV (Unmanned Surface Vehicles – besposadna površinska automatska plovila). RHIB gumeni gliseri te UUV i USV trebali bi se spuštati i podizati iz vode pomoću posebno konstruranih portalnih teleskopskih dizalica, kroz posebna vrata smještena lijevo i desno od glavne ukrcajne Ro-Ro rampe. Modul zračne komponente sastoji se od dva helikoptera tipa SH-60 i dvaju UAV-a (Unmanned Air Vehicles – besposadnih letjelica). Za smještaj ukrcanih letjelica i njihovu zaštitu od atmosferskih prilika predviđen je mali palubni hangar. Gore nabrojeni borbeni sustavi i zračna komponenta predstavljaju zapravo inicijalni konstruktorski borbeni dizajn, koji amfibijskim LF fregatama omogućava sasvim zadovoljavajuće borbene mogućnosti, sposobnost rane detekcije ciljeva i sustava upozorenja, senzorsko praćenje ciljeva, njihov odabir i destrukciju protivnika. Tipična borbena konfiguracija može se zahvaljujući primjenjenom modularnom principu gradnje preinačiti u nekoliko mogućih inačica, ovisno o zahtjevima naručitelja i svake zadaće ponaosob. U svakom slučaju, za projekt amfibijske LF fregate može se zapravo reći da je to moderna stealth fregata bez nedostataka LST broda.

Dodatne sposobnosti

Alternativno, umjesto tenkova, kamiona, topništva ili lakih borbenih vozila u garaži za vozila mogu se transportirati paletizirana cargo oprema ili klasični kontejneri. U tom slučaju u garažni potopalubni prostor može se smjestiti 36 klasičnih TEU kontejnera duljine 20 stopa (6 m). Manipulacija s ukrcanim kontejnerima obavljala bi se pomoću posebne portalne dizalice smještene pod plafon garažnog prostora. Multifunkcionalnost brodske konstrukcije može se iskoristiti za pokrivanje nekih drugih zadaća kao što su pružanje humanitarne pomoći ili u drugoj ulozi kao npr. u brzim odgovorima na krizne situacije uzrokovane širokim spektrom prirodnih katastrofa i tehničkih incidenata u litoralnoj zoni. Unatoč svojoj veličini, brod nije konstruiran s nekim značajnijim bolničkim (općenito medicinskim) kapacitetima. Njegovi transportni kapaciteti dopuštaju transport sredstava za olakšavanje humanitarnih situacija (generatori, pumpe, šatori, zalihe hrane, pitke vode, lijekova itd.) te zračnu i morsku evakuaciju ugroženih osoba ukoliko je to potrebno. Međutim, brod neće raspolagati s mogućnošću prihvata većeg broja ranjenika ili bolesnika u adekvatno opremljenom i odvojenom bolničko – medicinskom bloku. U oba opisana scenarija vidljivo je, a što je i u skladu s konstrukcijom broda, da je naglasak dat na brzini manipulacije tzv. “cargo pokreta” na brod i sa broda. Iz tog razloga brod je konstruiran s velikom krmenom helikopterskom sletnom palubom, trima krmenim ukrcajnim rampama – vratima, te trima sustavima za manipulaciju s ukrcanim plovilima i TEU kontejnerima.

Helikopterska sletna paluba konstruirana je za simultane operacije slijetanja odnosno polijetanja dvaju teških helikoptera. Iz konstrukcije brodskog helikopterskog hangara može se zaključiti da je uz zaštitu i smještaj letjelica on primarno namijenjen za brzi protok ljudstva i cargo tereta koji se na brod doprema ili s njega otprema zračnim transportom. U takvom taktičkom scenariju amfibijska LF fregata može odigrati ulogu male plovne pomorske baze s koje se u kratkom vremenskom intervalu zrakom i morem mogu transprtirati značajne količine ratnog materijala, borbene tehnike ili ljudstva.

Iz dostupnih kompjuterskih prikaza može se vidjeti da su konstruktori na čelu s Georgeom Gougoulidisom posebnu pažnju posvetili stealth-dizajnu projekta LF fregate. Iz dostupnih materijala je uočljivo da su trup i nadgrađe broda konstruirani s povećanim stupnjem radarske nezamjetljivosti. Topovska kula pramčanog topa konstruirana je u stealth formi i obliku kakav je primjenjen na švedskim stealth korvetama klase Visby. Isto tako, najveći dio borbenih sustava iz sastava modula naoružanja smješten je pod palubu ili u nadgrađe da bi se što više smanjila radarska i infracrvena slika broda. Po potrebi hidraulični sustavi otvaraju pokrove (poklopce) oružnih sustava, kao što je protubrodski raketni sustav Harpoon ili univerzalni raketni VLS Mk 41. Velika zatvorena jarbolna struktura objedinjava pod svojim stealth pokrovom od absorbirajućih materijala sve brodske senzorske i komunikacijske sustave. Brodski sustav ispuha kondicioniranog zraka kao i ispuh glavnih i pomoćnih strojeva je posebno hlađen i integriran u stealth konstrukciju nadgrađa i trupa radi maksimalne redukcije IC polja broda.

Gabariti i propulzija
Preživljavanje i borbena otpornost broda u uskoj su povezanosti s njegovim taktičko – tehničkim karakteristikama. Konstruktori tim amfibijske LF fregate predviđa da njenih 5000 tona punog deplasmana (maksimalna inačica ukrcaja, odnosno oko 4000 t standardnog deplasmana) uz njenih 140 m duljine, 14 – 16 m širine te srednji gaz od 3-3,5 m uz poludeplasmanske karakteristike trupa omogućavaju solidne ili čak vrlo dobre manevarske sposobnosti broda. One naravno, u velikoj mjeri ovise o odabranoj vrsti propulzije. Inicijalni konstrukcijski modul zasnovan je na ugradnji dviju plinskih turbina LM1600koje pokreću par vodomlaznih vodenih pumpi (waterjetova) u krstarećim režimima plovidbe malim i srednjim brzinama. Treća, plinska turbina LM2500 G4uključivala bi se u pogon u onim taktičkim situacijama kada bi se zahtijevalo postizanje vršnih ili maksimalnih brzina broda primjenom klasične COGAG propulzijske konfiguracije. Ugrađena inačica propulzije osiguravala bi brodu postizanje maksimalnih brzina od 30 čv i doplov (s polovicom ukrcanog tereta ) od najmanje 5000 NM. S obzirom na specifičnosti i prednosti koje pruža modularni pristup gradnje i u ovom slučaju je moguće izaći u susret željama potencijalnih naručitelja i ugraditi u amfibijske LF fregate bilo koji od standardnih propulzijskih sustava uključujući i najmodernije diesel-električne odnosno turbo-električne propulzijske sustave.

Funkcionalnost projekta LF fregate
Funkcionalna superiornost projekta amfibijske LF fregate lako se može dokazati jednostavnom analizom. Danas u svijetu postoji čitav niz ratnih mornarica koji u svojim flotama koriste klasične eskortne fregate i LST brodove različitih tipova. Budući da fregate služe za borbeni eskort, između ostalog i amfibijskim brodovima, njihovo združeno taktičko djelovanje je i funkcionalno uvjetovano. Konstruktori su se poslužili analizom imaginarne mornarice koja u svom sastavu ima 15 fregata i 5 LST brodova koji mogu ukrcati maksimalno 20 tenkova. Takva imaginarna flota uspoređena je s mornaricom koja raspolaže s 20 amfibijskih LF fregata.
Jednostavna računica kaže da bi klasična flota u jednom desantnom valu mogla transportirati 100 tenkova (5 x 20). U isto vrijeme flota od 20 amfibijskih LF fregata bila bi u stanju prebaciti 160 tenkova (20 x 8). Međutim tu računica i usporedba ne završava. Budući da su maksimalne brzine amfibijskih LF fregata barem dvostruko veće od onih koje mogu postići stari tipovi LST brodovi (a takvih je brojčano najviše u svim svjetskim ratnim mornaricama) one će biti u stanju dvostruko brže obaviti transfer na istim udaljenostima, odnosno moći će u istom vremenskom intervalu transferirati dva desantna vala. U konkretnoj igri brojki, to znači da 20 amfibijskih LF fregata može prebaciti čak 320 tenkova (160 x 2), što predstavlja dramatično povećanje od 220 % u odnosu na proračunsku bazu od 100 tenkova koji u istom vremenu mogu prebaciti LST brodovi. Nadalje, strateški vrijedni ukrcani kontigent pješaštva, tenkova i ostale borbene tehnike u slučaju primjene amfibijskih LF fregata disperziran je na veliki broj plovnih jedinica – što umanjuje mogućnost velikih gubitaka uništenjem samo jedne velike plovne jedinice. S druge strane svaka amfibijska LF fregata može djelovati neovisno jer raspolaže vlastitim senzorskim i oružnim sustavima kojima se vrlo uspješno može obraniti od najvećeg broja mornaričkih klasičinih ali i asimetričnih ugroza te ofenzivno djelovati svojim oružnim sustavima po protivničkim snagama na površini, u zraku i na kopnu. Nasuprot njima, LST brodovi imaju vrlo skromne šanse za preživljavanje u modernom pomorskom ratovanju, posebice ukoliko ne uživaju zaštitu moćnih površinskih i podmorničarskih snaga.

Zaključna promišljanja
Generalno gledajući, projekt amfibijskih LF fregata predstavlja modernu klasu površinskih ratnih brodova, sposobnih za provedbu oceanskih zadaća kao i zadaća u zahtijevnom litoralnom pojasu. Posebno su pogodne za djelovanja u obalnom pojasu gdje mogu intervenirati vrlo efikasno, primjenjujući trenutačne i dalekometne raketne udare s mora u dubinu protivničkog teritorija ili nanoseći efikasan raketni udar po površinskim brodovima na otvorenom moru. Ukrcanim amfibijskim snagama omogućen je zračni, helikopterski vertikalni desant iza horizonta te horizontalni, morski desant primjenom brzih RHIB gumenih glisera. S obzirom na svoju konstrukciju i smještajne mogućnosti LF fregate će biti posebno pogodne za uporabu specijalnim mornaričkih i amfibijskih snaga (jer će kratkotrajno moći ukrcati do 200 vojnika) ali i čitav niz drugih specifičnih zadaća: od borbenih do humanitarnih. Amfibijska LF fregata predstavlja inovativan, multifunkcionalan projekt koji integrira najveći dio korisnih sposobnosti dviju dijametralno različitih klasa ratnih brodova. Ovaj projekt će se u budućnosti vrlo vjerovatno pokazati kao posebno korisno ratno plovilo za one države i njihove ratne mornarice koje unatoč svojim ograničenjima (prvenstveno financijskim) kroz redukciju troškova nastoje povećati svoju pomorsku moć i strateške manevarske sposobnosti. Iz tih razloga, predloženi koncept amfibijskih LF fregata nije samo fleksibilno prijelazno rješenje nego vjerovatno vrlo uporabljiv projekt za najveći dio potencijalnih korisnika.

Igor SPICIJARIĆ