Provedba novih programa

Središte za obuku u Zapovjedništvu za kibernetički prostor ustrojeno je 1. srpnja 2019., s misijom provedbe Specijalističke vojne obuke roda veze, prekvalifikacije i verifikacije u rodu veze te provedbe tečajeva iz funkcionalnog područja KIS-a za MO i OSRH

Ustrojavanjem Središta za obuku započela je revizija Programa Specijalističke vojne obuke i Kataloga tečajeva roda veze. Revizija i izrada novih programa završena je sredinom 2020., izrađenim i odobrenim novim programom SVO-a te prekvalifikacijama i verifikacijama u rodu veze OSRH, što je rezultiralo modernizacijom i unapređenjem obuke. Nadogradnjom obuke za osnovne pojmove u rodu veze uspostavljeni su temelji novih obuka vezanih za međunarodne radioprocedure te antene i prostiranje EMV-a, što u cjelini čini opći dio temeljnih vojnih vještina i traje četiri tjedna. Drugi dio programa nastavlja se specijalističkim modulom, a polaznici se dijele prema dodijeljenim specijalnostima roda veze OSRH (18A, 18B, 18C i 18D). U tom je segmentu napravljen najveći iskorak u modernizaciji obuke uvođenjem tečajeva Cisco IT akademije: IT Essentials, Networking Essentials, Introduction to Cybersecurity i Cybersecurity Essentials, koji čine okosnicu novih programa te su kao takvi prvi korak u jačanju i podizanju svijesti o važnosti IT tehnologija i kibernetičke sigurnosti u MO i OSRH.

Osim novih programa SVO-a, revizijom Kataloga tečajeva omogućena je i verifikacija pojedinih tečajeva. Ostalim je ustrojstvenim jedinicama OSRH tako omogućena samostalna priprema djelatnika za pojedini tečaj, dok djelatnici SzO-a provode njihovo završno testiranje. Prije novog programa obuke prosječni godišnji broj polaznika bio je oko 300, da bi potom narastao na oko 800. Kako bi obuka zadovoljila minimalne tehničke uvjete, u SzO-u je uređena i renovirana kompletna obučna infrastruktura, što uključuje učionice sa suvremenom opremom i sustavima te obuku u laboratorijskim uvjetima, odnosno na izoliranim mrežama, domenama i servisima.

U sklopu razvoja i modernizacije roda veze, u SzO-u je krajem 2021. ustrojen CFBLNet (Combined Federated Battle Laboratory Network) laboratorij, koji uz ostalo služi za testiranje servisa i aplikacija, provedbu vježbi i testiranje interoperabilnosti članica NATO-a u domeni KIS-a. CFBLNet laboratorij otad služi kao platforma za provedbu međunarodne vojne vježbe CWIX pa pripadnici OSRH više ne trebaju odlaziti u zemlju koja organizira aktivnost.

U cilju daljnje modernizacije obuke i tečajeva, potpisan je 1. rujna 2022. godine partnerski ugovor s tvrtkom CompTIA, čime je omogućena provedba odabranih CompTIA tečajeva po povoljnim, partnerskim cijenama. Za potrebe MO i OSRH najzanimljiviji su tečajevi CompTIA Server+ i CompTIA Security+, kao temeljni tečajevi za razvoj administratora sustava i djelatnika koji se bave kibernetičkom obranom. Usto, od ove se godine u SzO-u prvi put provodi i Cisco CCNA tečaj mrežnih tehnologija, koji se dosad provodio u sklopu programa Hrvatskog vojnog učilišta. Među zadnjim aktivnostima oko modernizacije sustava obuke definitivno je nabava i instalacija kibernetičkog poligona (Virtual Training Environment – VTE). Riječ je o jednom od najkvalitetnijih rješenja za obuku u izoliranom kibernetičkom okružju te iznimno važnom resursu ne samo za MO i OSRH već i za ostale institucije Republike Hrvatske, akademsku zajednicu i IT tvrtke.


narednik Tomislav Cerčić – instruktor A specijalnosti

Na mjestu sam višeg instruktora od 1. prosinca 2020., nakon što sam položio Tečaj za instruktore u Dočasničkoj školi u Požegi. Radim na tečajevima radiospecijalnosti, kao i provedbi SVO-a za nove naraštaje vojnika koji pristupaju u OSRH. Od dolaska na novo radno mjesto pretežno sam provodio tečajeve Harris Type 1 radiouređaja kao što su 117G, 152C te tečaj CPA aplikacije za njihovo programiranje. Svaki od radiotečajeva provodim tako da nakon teorijskog dijela kroz prezentacije težište stavljam na praktični dio. Nakon pismenog i praktičnog testiranja na kraju svakog tečaja, najvažnije je da polaznici po povratku u postrojbe znaju učinkovito koristiti radiouređaje. Nerijetko se polaznici tečajeva A specijalnosti interesiraju za razvoj u drugim područjima komunikacijsko-informacijskih tehnologija, primjerice u poslužiteljskom ili mrežnom segmentu, ili pak kibernetičkoj obrani, te ih ponajviše zanima ostvaruju li u tim područjima neki od dodataka na plaću. Kao promotoru Zapovjedništva za kibernetički prostor, to mi je idealna prilika za privlačenje osoblja za popunu postrojbe. Polaznicima tečaja objasnim mogućnosti profesionalnog razvoja u navedenim područjima te ih informiram o načinu ostvarivanja dodatka na plaću u iznosu od 40 posto  brutoosnovice, temeljeno na industrijskim certifikatima koje moraju položiti.  


desetnik Danijel Plavi – instruktor A i B specijalnosti

Na osnovi industrijskih certifikata Cisco Certified Network Associate (CCNA) i Network Essentials, postavljen sam na mjesto instruktora za A i B specijalnost. Predajem tečajeve Network Essentials, Introduction to Cybersecurity, VoIP i VTC. Uz predavanja, sudjelujem u obuci i provedbi tečajeva novim naraštajima B specijalnosti koji tek započinju vojnu karijeru.


desetnik Marko Hamaček – instruktor C i D specijalnosti

Na osnovi industrijskih certifikata Microsoft Certified Solutions Associate i Comptia: Security+, IT Essentials te nekoliko drugih koje sam završio na NCI akademiji (NATO Communications and Information Academy), postavljen sam na mjesto instruktora za C i D specijalnost roda veze. Kao instruktor predajem na tečajevima IT Essentials i CompTIA Security+. Polaznici na početku često postavljaju pitanja vezano uz razlog uvođenja tečajeva IT akademije, za koje su literatura i završni ispit na engleskom jeziku. Do odgovora dolaze na samim predavanjima, kada shvate koliki je danas utjecaj IT tehnologija na sve segmente društva, pa tako i na vojno-obrambeni sustav.


TEKST I FOTO: Dolores Uroić-Tončina