Radionica za LOGDEV 19 u Požegi

U sklopu priprema za međunarodnu vojnu vježbu LOGDEV 19 (Logistics Development), u Središtu za obuku i doktrinu logistike održana je od 5. do 8. veljače u vojarni ”123. brigade HV” u Požegi radionica NSE/DC/RSOM. Dio je Plana međunarodne vojne suradnje za 2018. godinu i pripremna radionica za provedbu završne vježbe koja će se provesti u Gruziji. Radionica, kao i cijela vježba provodi se pod pokroviteljstvom EUCOM-a JS J7, a u njoj sudjeluju pripadnici oružanih snaga Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Finske, Gruzije, Makedonije, Srbije, Švedske i Ukrajine.

Cilj vježbe bio je upoznavanje logističkih časnika i dočasnika s konceptom i procedurama razvijanja Nacionalnog elementa potpore (NSE), ugovaranja usluga u području operacija (DC), kao i prijama, spajanja i kretanja do krajnjeg odredišta snaga (RSOM). Radionica je bila regionalnog karaktera, proveli su je američki, britanski i danski instruktori. Instruktori i polaznici bili su zadovoljni provedbom i ispunjenjem ciljeva radionice,  kao i prostorom za provedbu i odličnom organizacijom.

Tekst: Zlatko Vuković

Foto: Antun Mandić