Radni posjet Obavještajnoj pukovniji

Prvi dočasnik OSRH časnički namjesnik Dražen Klanjec boravio je 26. veljače u Središtu za besposadne zrakoplovne sustave Bojne za obavještajnu potporu operacijama Obavještajne pukovnije u Puli. Ondje je nazočio specijalističkoj obuci operatera i tehničara na besposadnim zrakoplovnim sustavima Orbiter 3. Cilj specijalističke obuke je obučiti nove pripadnike vještinama upravljanja sustavima bespilotnih letjelica. Tijekom radnog posjeta časnički namjesnik Klanjec upoznao se s obukom, zadaćama i izazovima vojnika i dočasnika u sastavu Obavještajne pukovnije.

Tekst: Robert Roginić