Razmjena profesionalnih znanja i iskustava

Knjižnice HVU-a “Dr. Franjo Tuđman” prvi su put sudjelovale u programu mobilnosti Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport pod nazivom Erasmus+ Training Staff Mobility. U sklopu aktivnosti, Knjižnica HVU-a Zagreb bila je 2021. godine domaćin djelatnicama knjižnica Pomorske akademije i Vojne akademije Oružanih snaga Portugala, dok su u svibnju 2022. knjižničarke Knjižnica HVU-a boravile u navedenim institucijama u Lisabonu.

Cilj posjeta bila je razmjena profesionalnih znanja, iskustava i praksi iz područja informacijskih usluga i knjižničarstva svih triju institucija te mogućnost buduće suradnje. U Zagrebu su održane prezentacije o knjižničnoj djelatnosti na HVU-u te na portugalskoj Mornaričkoj akademiji. Djelatnice HVU-a obišle su u Lisabonu knjižnicu Vojne akademije Oružanih snaga Portugala u palači Bemposta te u Amadori, knjižnicu Mornaričke akademije u sklopu Pomorske baze, kao i Središnju mornaričku knjižnicu u sklopu Pomorskog muzeja.

Prikazani su knjižnični fondovi i usluge, izvori informacija u polju vojno-obrambenih i sigurnosno-obavještajnih znanosti i umijeća te su razmijenjena iskustva vezano uz objavljivanje i razmjenu informacija i izvora znanja te njihove dostupnosti s posebnim naglaskom na digitalne repozitorije i elektroničke baze stručnih i znanstvenih informacija, kao i teme u vezi s informacijskom pismenosti, edukacijom knjižničnih korisnika i dr.

U posjetu Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici te Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu prikazan je širi okvir, dosezi i planovi razvoja knjižničarske struke u Republici Hrvatskoj, dok su u Lisabonu uz navedene knjižnice predstavljeni Muzej Mornaričke akademije, Pomorski muzej i Vojni muzej s iznimno atraktivnim zbirkama te vrhunskim stručnim vodstvom koje je bogatu portugalsku povijest prikazalo s gledišta mornarice i vojnih snaga.

Prodekan za međunarodnu vojnu suradnju HVU-a ugostio je knjižničarke iz Portugala, dok su zamjenik zapovjednika Pomorske baze i dekan Pomorske akademije organizirali službeno primanje za djelatnice HVU-a. Razmijenjeni su protokolarni darovi, a znanstveni časopis HVU-a Strategos, poslan u Portugal uz poziv za suradnju vojnim znanstvenicima, već je polučio prve rezultate.

OJI