Satnija riječnih brodova Inženjerijske pukovnije

Ključna zadaća Satnije riječnih brodova Inženjerijske pukovnije, smještene u vojarni ”Vrbik“ u Osijeku, još od 1991. kontrola je plovnih putova Drave i Dunava te pružanje pomoći civilnom stanovništvu čiji su životi vezani uz rijeke