Sava Star 2014

Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slunja završila je 1. rujna 2014. desetodnevna međunarodna vojna vježba Sava Star 2014 u kojoj su sudjelovali pripadnici britanske vojske, 5. bojne kraljevske pukovnije Fusiliers (5th batalion, The Royal Regiment of Fusiliers) te pripadnici bojne Vukovi OSRH.