Tigar 2014

Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slunja održana je 5. lipnja 2014. taktička vježba s bojnim gađanjem (TVBG) Tigar 14. Vježba je dio obuke i priprema Bojne grupe mehaniziranog pješaštva (BGMP) Namjenski organiziranih snaga čije je ustrojavanje dio Ciljeva sposobnosti koje su Oružane snage RH dobile u okviru NATO-a.