SINCGARS – taktički komunikacijski sustavi tvrtke ITT Industries

Američka tvrtka ITT Industries jedna je od ključnih isporučitelja taktičkih komunikacijskih sustava koji se rabe u kopnenim snagama, zrakoplovstvu i mornarici vojski brojnih zemalja diljem svijeta. Temeljni proizvodi te tvrtke predstavljaju SINCGARS taktički radiouređaji, te usavršeni SINCGARS uređaji i oprema za sustave mrežnih komunikacija za prijenos govora i podataka s frekvencijskim skakanjem zaštićenih od ometanja i prisluškivanja

Foto ITT

Tvrtka ITT Industries proizvodi, osim taktičkih komunikacijskih sustava, i multimedijalne komunikacijske sustave kao što su širokopojasni mrežni radio (WNR-Wideband Network Radio) i taktički sustav za praćenje stanja i slanje poruka o stanju na bojišnici u realnom vremenu, te prikaz cjelovite slike moderno uređene bojišnice u realnom vremenu (SINCGARS- TACTICAL BATTLEFIELD MANAGEMENT SYSTEM – S-TBMS).

SINCGARS taktički radio
U suradnji s vojskom SAD-a tvrtka ITT razvila je jedan od prvih bojišničkih radiouređaja pod nazivom SINCGARS (SINgle-Chanel Ground and Airborne Radio Sistem odnosno jedno-kanalni radiosustav za zrakoplovstvo i kopnene snage). Tijekom uporabe sustav SINCGARS je sustavno i planski usavršavan u svrhu ostvarivanja taktičkog komunikacijskog sustava koji danas predstavlja glavnu kariku vojnog taktičkog interneta i jezgru za VHF tehnologiju koja se rabi za potrebe vojske SAD-a, kao i u realizaciji programa Bowman (program realizacije modernog komunikacijskog sustava za potrebe britanske vojske). ITT SINCGARS radiouređaji u potpunosti zadovoljavaju uvjete uporabe i normizacije prema zahtjevima kopnene vojske i mornarice SAD-a jer su bili podvrgnuti strogim uvjetima ispitivanja u raznolikim klimatskim uvjetima diljem svijeta.
SINCGARS je nova obitelj bojišničkih radiouređaja koja se rabi za vođenje i zapovijedanje pješačkim, oklopnim i topničkim postrojbama. Temelji se na modularnoj izvedbi čime pruža maksimalne mogućnosti različitih konfiguracija sustava za uporabu u kopnenim snagama, zrakoplovstvu i mornarici. Prijamnik/predajnik uz potreban pribor rabi se kao prijenosna inačica i kao temeljna jedinica za sastavljanje raznolikih inačica za ugradnju u vozila. Prijamnik/predajnik iz inačica u vozilima može se jednostavno i brzo izvaditi i uz raspoloživ dodatni pribor može se rabiti kao prijenosni uređaj.
SINCGARS radioobitelj omogućuje prijam i predaju govora, taktičkih podataka, zapise podataka o stanju komunikacija i u skladu je s NATO-vim zahtjevima za međudjelovanje.
Sustav djeluje na jednom od 2320 kanala u frekvencijskom području od 30 do 88 MHz, tehnološki izveden tako da može funkcionirati i u području nuklearnog djelovanja.

Prijamnik/predajnik RT-1702E(V) težak 2.5kg temeljna je jedinica svih inačica radioobitelji SINCGARS (izlazna snaga 1mW, 100mW i 5W), Foto ITT

SINCGARS ATCS
SINCGARS ATCS (Advanced Tactical Communication Systems – Usavršeni taktički komunikacijski sustavi) je nastavak razvoja uspješnog radiouređaja SINCGARS.
Kroz više uzastopnih poboljšanja sustava rađenih u suradnji s vojskom SAD-a, ITT SINCGARS se od radiouređaja, koji je prenosio samo govor, razvio u jedan kompletan radiosustav. ATCS pruža znatne prednosti kad je riječ o dimenzijama, težini i pouzdanosti u potpori digitalizaciji bojišnice. Digitalna obrada signala temeljne izvedbe omogućuje softversko preprogramiranje preko vanjskog konektora u svrhu dogradnje funkcijskih mogućnosti. Pričuvni slotovi za ugradnju elektroničkih kartica omogućuju proširenje hardverskih funkcija kao što su ugradnja GPS prijamnika, internet kontrolera ili pretvornika govora u podatke visokog kapaciteta. Znatno smanjenje broja elektroničkih kartica, poboljšano samotestiranje uređaja i poboljšani dizajn uređaja pojednostavljuju njegovo održavanje.
ITT SINCGARS je jedan od prvih i boljih bojišničkih radiouređaja sa zaštitom komunikacija (COMSEC) i frekvencijskim skakanjem zaštićen od prisluškivanja i ometanja. ATCS primopredajnik teži oko 4.1 kg s ugrađenom litijevom baterijom BA-590. Ovako lagani uređaj pogodan je za obavljanje taktičkih zadaća u maksimalno mobilnim postrojbama. SINCGARS ATCS je dokazano jedan od najboljih bojišničkih radiouređaja zaštićen od ometanja jer sbjedinjuje u sebi slijedeće tehničke mogućnosti:
• neposredan i brzi pristup komunikacijama zaštićenim frekvencijskim skakanjem s promjenom frekvencije više od 110 puta u sekundi
• brz pristup komunikacijama s kriptozaštitom govora i podataka (COMSEC)
• mogućnost preprogramiranja parametara frekvencijskog skakanja pomoću uređaja za programiranje upravljanog laptop računalom
• mogućnost rada više mreža s frekvencijskim skakanjem u istom zemljovidnom području bez interferencije
• u jednokanalnom modu rada u združenim operacijama može raditi i s drugim VHF radiouređajima starije generacije
• kripto-zaštita komunikacija (COMSEC) kako pri jednokanalnom (SC) modu rada tako i pri frekvencijskom skakanju (FH) i nezavisno od algoritma frekvencijskog skakanja osigurava maksimalnu razinu zaštite
• postavljeni ključ za šifru COMSEC programiran je u ATCS uređaju i može biti modificiran s prednje ploče ili pak ubačen novi pomoću vanjskog punjača
• sumnjivi radiouređaj kontrolor može eliminirati iz mreže bez znanja korisnika
• brzina prijenosa podataka može biti od 600 bita do 16 kilobita u sekundi
• za vrijeme prijenosa podataka radiouređaj automatski prepoznaje razliku između podataka i govora i automatski preusmjerava signal
• radom svih inačica radiouređaja SINCGARS ATCS može se daljinski upravljati s razdaljine do četiri kilometra.
Širokopojasni mrežni radio (Wideband Networking Radio – WNR)
Prva ispitivanja uporabe širokopojasnog mrežnog radiouređaja za vojne potrebe bila su neposredno povezana s potrebama mobilnog komuniciranja. Tako je vojska SAD-a širokopojasni mrežni radio tvrtke ITT koji radi u frekvencijskom području 225 do 450 MHz, odabrala za rad taktičkog operacijskog središta pješaštva u pokretu. Takvi sustavi s konstantnim i brzim pristupom raznim vrstama informacija osiguravaju zapovjednicima brz pristup podacima, grafici, videouređajima i slično. Sustav automatski organizira i održava mrežu dok su njeni korisnici u pokretu. Primjenom WNR tehnologije zapovjednici se mogu slobodno kretati bez bojazni da će izgubiti vezu. Komuniciranje se ostvaruje preko komercijalnih mreža prilagođenih za vojne potrebe i njihovo kombiniranje s najmodernijom modemskom tehnologijom.

Inačica AN/VRC-87E(V) ugrađuje se u vozila i predviđena je za osiguranje komunikacija na kraćim udaljenostima, Foto ITT

Širokopojasni mrežni radio jedan je među prvim taktičkim radiouređajima koji omogućuje videokonferenciju između zapovjednih vozila u pokretu, te među prvim radiouređajima za prijenos podataka koji se rabi u kombinaciji zračnih i mornaričkih operacija.
Sustav je otvorene građe s mogućnošću proširenja, posjeduje komercijalne i vojne protokole, softver je moguće brzo preprogramirati, uporabiv je za mobilne mreže s mogućnošću upravljanja, osigurava automatsko formiranje mreža, opremljen je podsustavima za osiguranje i zaštitu prijenosa informacija i raspolaže sustavima za određivanje globalne pozicije (GPS).
SINCGARS- taktički sustav za upravljanje bojišnicom (S-TBMS)
Današnji vojni zapovjednici žele posjedovati sustave koji bi im osigurali cjelovitu sliku bojišnice u svakom trenutku. Zahvaljujući najsuvremenijoj tehnološkoj izvedbi, S-TBMS vrlo uspješno obavlja tu zadaću, dajući ljudima, kojima je to potrebno, kompletnu sliku bojišnice u realnom vremenu s raznolikim mogućnostima slanja zapovjednih poruka, te jednostavnijeg i pouzdanijeg vođenja boja.
Sustav omogućuje digitalizaciju i prikaz vojnih zemljovidnih karata, praćenje kretanja pojedinca ili skupina, prikaz rasporeda postrojbi i tehnike, prikaz rasporeda minskih polja, distribuciju zapovijedi i izvješća, uporabu vojne ili neke druge simbolike, jednostavan je za uporabu s minimalnim zahtjevima za obuku.
Takvi sustavi sastoje se od više mreža od kojih svaka mora imati najmanje jedan internetski čvor. Svaki internetski čvor opremljen je s dva SINCGARS ATCS radiouređaja ugrađena u adapter za ugradnju u vozilo koji je konektorom vezan na pripadajuće računalo. Ovako opremljen S-TBMS čvor može slati i primati zapovjedne poruke kao i informacije o stvarnom stanju na bojišnici od svih i prema svim drugim čvorištima čime zapovjednici mogu vidjeti sliku bojišnice u realnom vremenu. Svi objekti koji se kreću (npr. vojnik s prijenosnim radiouređajem) mijenjaju položaj, te GPS sustav ugrađen u radiouređaj stalno šalje podatke o novom položaju čime se automatski mijenja slika bojišnice u realnom vremenu.

Prijenosna inačica AN/PRC-119E(V) sa štap antenom od jednog metra ostvaruje doseg 4 do 8 km. Za veće razdaljine rabi se antena COMROD APX-10 dužine 2.87m, Foto ITT

Korisnici sustava SINCGARS
Zbog dobrih tehničkih značajki kao i brojnih raspoloživih funkcijskih odlika sustavi SINCGARS našli su svoju uporabu u više zemalja diljem svijeta.
Sustav je našao glavnu primjenu u dva najveća programa digitalizacije bojišnice i to u programu razvoja taktičkog bojišničkog interneta za potrebe vojske SAD-a, te programa Bowman koji predviđa realizaciju modernog komunikacijskog sustava bojišnice za potrebe britanske vojske. U vojskama SAD-a i Velike Britanije veliku primjenu imaju i ATCS bojišnički sustavi.
Vlada Novog Zelanda donijela je odluku o odabiru uređaja SINCGARS ATCS kao jedan dio programa modernizacije njihovih vojnih komunikacija, a koji će im osigurati i taktički internet pri združenim operacijama s koalicijskim snagama tijekom mirovnih misija.
Ministarstvo obrane Republike Irske rabi module GPS i module za taktički internet iz uređaja SINCGARS. Tijekom 2000. godine svoju narudžbu proširili su i na ATCS SINCGARS sustave.
Sustavi ATCS SINCGARS ili njihovi dijelovi rabe se i u Bahreinu, Maroku, Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji.
U posljednje vrijeme u svrhu modernizacije vojnih komunikacija i nekoliko zemalja istočne Europe dalo je narudžbe za sustave ATCS SINCGARS.

Radiouređaj AN/VRC-90E(V) ugrađuje se u vozila i uz dodatno pojačalo snage od 50W osigurava komunikacije na većim udaljenostima, Foto ITT

Temeljne značajke radioobitelji ATCS SINCGARS
frekvencijsko područje 30-88 MHz VHF FM
broj kanala 2320
širina kanala 25 kHz
načini rada – jednokanalni i frekvencijsko skakanje (ugrađen ECCM modul)-više od 100 promjena frekvencije u sekundi
broj predprogramiranih kanala – 6 za jednokanalni rad i 6 za frekvencijsko skakanje
prijenos govora i podataka (brzina prijenosa podataka 600, 1200, 2400, 4800, 16000 bita u sekundi)
zaštita komunikacija (COMSEC) – ugrađen modul
izlazna snaga – 4.5 W nominalno (podesiva do 50W s pojačalom snage)
ugrađeno samotestiranje
ugrađen GPS (Global Position System – sustav za određivanje položaja)
biranje frekvencije – elektroničko
napajanje: prijenosna inačica- 12 V istosmjerno, inačice za vozilo i zrakoplov – 28V istosmjerno
temperaturno područje rada od -51°C do +71°C
otporan na šokove i vibracije
dimenzije: 8.7cm(visina)x13.4cm(širina)x25.5cm(dužina)
težina – 4.1 kg uključujući i bateriju BA590
MTBF (minimalno vrijeme između dva kvara) 8000 sati
MTTR (Mean Time Repair – srednje vrijeme otklanjanja kvara) 20 minuta

Vlado BOGOVIĆ