SPEKTAR 20

Hrvatsku je opet zadesio katastrofalan, još jači potres od 7,5 stupnjeva po Richteru. Srećom, ovaj put bila je riječ o simuliranom događaju u virtualnom svijetu. Ono što je bilo stvarno reakcije su sudionika komunikacijsko-informacijske vježbe koju je organiziralo Zapovjedništvo za kibernetički prostor

Spektar 20 redizajniran je iz vježbe na zemljištu u vježbu na zapovjednom mjestu slijedom okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa.  Organizator vježbe bilo je Zapovjedništvo za kibernetički prostor (ZzKP) čiji su pripadnici bili i primarna obučna skupina. Na vježbi su uz pripadnike ZzKP-a sudjelovali i djelatnici Uprave za KIS GS OSRH i HKoV-a iz područja planiranja, uspostave i održavanja KI mreže misije te konfiguracije razmjestivih komunikacijskih paketa. Prvi cilj bilo je poboljšanje komunikacijsko-informacijskog sustava OSRH za pružanje komunikacijsko-informacijske potpore zapovjednom mjestu operacije prilikom pružanja potpore civilnom društvu u borbi protiv prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa.

Scenarij vježbe održane od 27. do 29. listopada u prostorijama Simulacijskog središta (SimS) Zapovjedništva za obuku i doktrinu (ZOD) Hrvatske kopnene vojske (HKoV) podsjetio nas je na bolni događaj proteklog ožujka. Prema njemu, Hrvatsku je opet zadesio katastrofalan, još jači potres od 7,5 stupnjeva po Richteru, s epicentrom blizu jednog hrvatskog grada jugoistočno od Zagreba. Srećom, ovaj put bila je riječ o simuliranom događaju koji se zbio u virtualnom svijetu. Ono što je bilo stvarno reakcije su pripadnika Hrvatske vojske, sudionika komunikacijsko-informacijske vježbe Spektar 20, poduzimane temeljem operativnog plana Korištenje i pomoć OSRH kod ugroza uzrokovanih prirodnim nesrećama, velikim nesrećama i katastrofama. Taj operativni plan Hrvatska vojska uspješno je primijenila nakon potresa u Zagrebu.

Drugi cilj bila je provjera dostignutog stupnja sposobnosti provođenja operacija u cyber-prostoru, a treći uvođenje u operativnu uporabu razmjestivog komunikacijskog paketa, tj. RKP sustava. Naime, kako nam je precizirao satnik Nikola Baša, riječ je o svojevrsnom terenskom minipodatkovnom središtu koje se koristi na izdvojenom zapovjednom mjestu, dakle, izvan stacionarnog informacijskog sustava MO i OSRH. Iako je RKP već bio korišten na nekim vježbama, ZzKP ga je ovom prilikom prvi put provjeravao u punom obimu s funkcionalnim servisima koji se koriste u stacionarnom informacijskom sustavu MO i OSRH.

Tim za krizne situacije

Razmjestivi komunikacijski paket objedinjava opremu, ljudstvo i procedure prema FMN (Federated Mission Networking) konceptu, kojim se osigurava interoperabilnost, dijeljenje informacija, umrežavanje klijenata i servisa (temeljnih i funkcionalnih) za potrebe funkcioniranja C3 sustava u misiji ili na izdvojenom zapovjednom mjestu. Na vježbi su kao igrači uloga sudjelovali pripadnici Zapovjednog operativnog središta (ZOS), uprava Glavnog stožera OSRH i bojne Gromovi. ”Riječ je o pripadnicima koji u slučaju katastrofa iz scenarija formiraju Tim GS-a za krizne situacije. Mi pomažemo primarnoj obučnoj skupini da ostvari svoje ciljeve, no radeći na alatima koje nam omogućava ZzKP vidimo što nam oni mogu ponuditi, dajemo zahtjeve te uvježbavamo svoje procedure,” rekao je za Hrvatski vojnik brigadir Eugen Njari iz ZOS-a.

Opisujući scenarij, brigadir Njari istaknuo je da potres nije bio samo jači nego je i teško oštetio jednu vojarnu HV-a pa su izazovi bili dvostruko veći u odnosu na one iz ožujka. ”Incidenti u vježbi su doista brojni, a za odgovor smo uz postrojbe koje su djelovale u Zagrebu uključili i elemente NBK obrane, vojne policije, inženjerije, medicinsku evakuaciju…,” navodi brigadir Njari, uz zaključak da je iznimno zadovoljan potporom ZzKP-a, koji im je na raspolaganje stavio niz novih alata i aplikacija koje timu iz ZOS-a omogućuju veću učinkovitost.

Sigurnosne prijetnje

Tim za vrednovanje formirala je Uprava za KIS-J6 i pripadnici Satnije Razmjestivog komunikacijskog modula (sRKM) ZzKP-a. Njihova iskustva s brojnih NATO-ovih CIS vježbi i operacija, iskorištena su u vježbi Spektar 20 za provedbu vrednovanja implementacije RKP-a u OSRH. Potrebno je istaknuti da su pripadnici ove postrojbe prvi put, uz suglasnost NATO-ove CIS grupe, sudjelovali na takvom događaju u Hrvatskoj.

Sekundarna obučna skupina formirana je od pripadnika GMBR-a iz sastava bojni Tigrovi i Gromovi koji su se tijekom vježbe nalazili na lokaciji vojarne ”Pukovnik Predrag Matanović“ u Petrinji. Moramo istaknuti kako su izvrsno proveli zadaću uspostave RKP sustava te KI potpore snagama na mjestu potresa iz scenarija vježbe. Na vježbi Spektar 20 jedna od zadaća postrojbe bila je provedba cyber-operacija koja se svodila na zadaće obrane cyber-prostora od sve sofisticiranijih sigurnosnih prijetnji i kibernetičkih napada. Proces informatizacije unutar Oružanih snaga dovodi do povećanja rizika od cyber-prijetnji. Primjerice, sustav elektroničke pošte radi brže i efikasnije razmjene podataka automatski stvara i priliku za krađu podataka ili kompromitaciju informacijskog sustava ako se takav sustav metodički ne održava, nadzire i brani. Pripadnici ZzKP-a korištenjem specifičnih tehničkih znanja iz polja informatike i cyber-sigurnosti osigurali su neprekidan nadzor stanja sigurnosti cyber-prostora i pravodobni odgovor na računalno-sigurnosne incidente.

Direktor vježbe Spektar 20 bio je pukovnik Franjo Kocur iz ZzKP-a, čija je zadaća bila povezivanje svih elementa vježbe u jednu učinkovitu cjelinu. ”Iznimno sam zadovoljan, najviše jako ozbiljnim pristupom svih sudionika. S jedne strane, scenarijem potvrđujemo privrženost Hrvatske vojske u potpori civilnoj zajednici, a s druge strane, vježbom kao vojnici obuhvaćamo i ostvarujemo više postavljenih ciljeva. Ključno je da ćemo u slučaju bilo kakve katastrofe hrvatskom stanovništvu pružiti potporu kakvu od nas i očekuje,” zaključio je pukovnik Kocur. 


Tijekom dana uvaženih gostiju pripadnike primarne obučne skupine posjetio je zamjenik načelnika Glavnog stožera general-pukovnik Siniša Jurković, kojem su u pratnji bili zapovjednik HKoV-a general-pukovnik Boris Šerić, zamjenik zapovjednika HVU-a, brigadni general Ivan Turkalj i načelnik Operativne uprave – J3 brigadni general Senad Fejzić. General Jurković izrazio je zadovoljstvo trenutačno dostignutim sposobnostima ZzKP-a.


CILJEVI VJEŽBE

  • poboljšanje komunikacijsko-informacijskog sustava OSRH za pružanje KI potpore zapovjednom mjestu operacije prilikom pružanja potpore civilnom društvu u borbi protiv prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa
  • uvođenje u operativnu uporabu RKP sustava
  • provjera dostignutog stupnja sposobnosti provođenja operacija u cyber- prostoru

GLAVNE ZADAĆE

  • testiranje sposobnosti postrojbi u dizajniranju, uspostavljanju, uvezivanju i održavanja u radu servisa i mreže operacije
  • poboljšanje tehničkih i proceduralnih sposobnosti u rješavanju računalno-sigurnosnih incidenata
  • testiranje sposobnosti postrojbi za uspostavu i upravljanje obranom u cyber- prostoru u stvarnom vremenu
  • implementacija RKP sustava

Domagoj VLAHOVIĆ

Foto: Mladen ČOBANOVIĆ