Ministar Banožić s pripadnicima 2. HRVCON-a koji se upućuju u NATO aktivnost u Mađarsku