Stožerno osoblje po NATO-ovu standardu

Tečaj za stožerno osoblje NATO-a u Središtu za međunarodne vojne operacije “Josip Briški” ove su godine završila 23 pripadnika Oružanih snaga RH i dva pripadnika Kosovskih sigurnosnih snaga (KSF)

Ulaskom Republike Hrvatske u NATO savez 2009. godine pred Središte za međunarodne vojne operacije stavljen je novi izazov – priprema dočasnika i časnika Oružanih snaga za obnašanje dužnosti u NATO-ovim stožerima. Središte je na izazov odgovorilo razvojem Tečaja za stožerno osoblje NATO-a (NATO SOC), koji se provodi jednom godišnje, počevši od 2010. godine. Cilj je tečaja priprema kandidata za rad u zapovjedništvima misija i operacija potpore miru pod NATO-ovim vodstvom te priprema nominiranog osoblja za rad u NATO-u na operativnoj i taktičkoj razini.

Ovogodišnji tečaj uspješno su završila 23 pripadnika Oružanih snaga RH i dva pripadnika Kosovskih sigurnosnih snaga (KSF). Uz pripadnike Središta, u provedbi tečaja sudjelovali su i gosti predavači: prvi zapovjednik Središta za međunarodne vojne operacije umirovljeni brigadni general Ivan Beneta, pripadnici Uprave za planiranje i Operativne uprave Glavnog stožera OSRH, predavači s Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman”, pripadnici Središnjice za upravljanje osobljem, Zapovjedništva Hrvatske kopnene vojske, Vojne sigurnosno-obavještajne agencije te Obavještajne pukovnije.

U svrhu što kvalitetnije provedbe tečaja, održana su i online predavanja, putem videotelekonferencije izravno iz NATO-ovih zapovjedništava misija u kojima su raspoređeni pripadnici OSRH. Tako su online predavanje održali pripadnici raspoređeni na dužnostima u SHAPE-u, misiji KFOR na Kosovu te u Zapovjedništvu MND-C-a u Mađarskoj. Informacije o misiji Sea Guardian polaznici su, također videovezom, dobili od njezinih nekadašnjih sudionika.

Osim što pridonose kvaliteti tečaja, online predavanja polaznicima daju izravan uvid u “stanje na terenu”, odnosno, priprema ih za izvršavanje dužnosti u zapovjedništvima.

Polaznici su iznijeli pozitivna mišljenja i stanovišta vezano uz izbor tema, sadržaj i profesionalnost u provedbi tečaja. Istaknuli su da će im stečena znanja uvelike pomoći u razumijevanju strukture i funkcioniranja NATO saveza.

Unificiran pristup

Uvodno predavanje održao je prvi zapovjednik Središta za međunarodne vojne operacije. Istaknuo je važnost Tečaja za stožerno osoblje NATO-a te objasnio kako se obuka stožernog osoblja s vremenom mijenjala. “Do promjena u području obuke u SHAPE-u, NATO-ovo se osoblje oslanjalo uglavnom na nacionalne izobrazbe, koje su od zemlje do zemlje imale različit fokus, trajanje, predavače i slično.

Obuka je trebala i u dokumente i u praksu uvesti koncepte kao: connected forces, comprehensive approach, civilno-vojna suradnja. Sve se to odražavalo na novu ideju pristupa izobrazbi, odnosno, tražilo je unificiran pristup. Želim posebno naglasiti potrebu slijednosti izobrazbe za osoblje na koje se ozbiljno računa i koje želimo ciklično upućivati u zapovjednu strukturu NATO-a. Ono treba ‘odrastati s dužnostima’, usavršavati se za svoju specijalnost ili funkcionalno područje kroz nacionalne tečajeve i tečajeve u NATO-ovim središtima izvrsnosti, a za dužnosti operativne razine završiti i neku od škola u organizaciji ACT-a. Članice NATO-a koje žele na dužnosti u Savezu slati provjereno osoblje izdvajaju to osoblje iz nacionalnog sustava u posebno funkcionalno područje te ga vode dvostazno, kombinirajući nacionalne i NATO-ove dužnosti s potrebnom izobrazbom,” zaključuje general Beneta.


  1. obljetnica Središta za međunarodne vojne operacije “Josip Briški”

Usporedno s provedbom Tečaja za stožerno osoblje NATO-a, obilježena je 21. obljetnica ustrojavanja Središta za međunarodne vojne operacije “Josip Briški”. “Usprkos ograničenjima koja je pred sve nas stavila pandemija, ovo je Središte provodilo tečajeve ne samo za domaće nego i za pripadnike stranih vojski, što je i organizacijski tražilo vaš dodatni angažman. Svojom izvrsnošću podižete ugled i prepoznatljivost Zapovjedništva za obuku i doktrinu ‘Fran Krsto Frankopan’ kao postrojbe kojoj je obuka središnja djelatnost,” rekao je zapovjednik ZOD-a brigadni general Željko Ljubas.

Tekst Jelena Dedaković

Foto Domagoj Rede