Tečaj borilačkih vještina za pripadnike GOMBR-a

Treći ovogodišnji tečaj obučavanja pripadnika GOMBR-a borilačkim vještinama održava se od  3. do 14. lipnja u Vinkovcima u vojarni ”5. gardijske brigade Slavonski sokolovi”, a provodi se s ciljem prevencije i unapređenja zdravstvenog statusa te profesionalnih sposobnosti pripadnika GOMBR-a.

Treći po redu, ovaj je tečaj dosad najbrojniji s više od 30 polaznika. Traje dva tjedna, a provode ga Tomislav Đaković i Josip Ilijević.

Satnik Veočić, časnik za kineziologiju u GOMBR-u, naglasio je svrhu i korisnost tečaja za razvoj vojničke motorike, funkcionalnih sposobnosti te naposljetku i nastavak karijere svakog vojnika, dočasnika i  časnika koji će se baviti sportom u OSRH. 

Tečaj pohađaju pripadnici Oklopne bojne, 1. mb Sokolovi, 2. mb Pume, Tenkovske bojne Kune, Vojnoobavještajne satnije, Inženjerijske bojne, PZO bojne, Topničko-raketne bojne, Zapovjedne satnije, Satnije veze i Logističke satnije.

Namijenjen je osposobljavanju vojnika dočasnika i časnika koji rade ili će raditi na mjestima obučavatelja  u svojim postrojbama. Vježbanje borilačkih vještina i sposobnosti borenja u Hrvatskoj vojsci pridonose razvijanju kapaciteta koji pomažu vojniku da se lakše nosi sa svojim svakodnevnim psihofizičkim izazovima, stresnom okruženju  u kojem radi i djeluje, podižući pritom kvalitetu življenja.

”Zahvaljujem zapovjedniku GOMBR-a brigadiru Miji Validžiću te satniku Peri Veočiću, časniku za kineziologiju GOMBR-a jer su prepoznali važnost korištenja borilačkih vještina u našoj brigadi kao ‘operativnog alata’ svakog modernog vojnika,” istaknuo je provoditelj programa Borilačkih vještina u GOMBR-u natporučnik Đaković. (OJI)