Tečaj u SMVO-u

U Središtu za međunarodne vojne operacije “Josip Briški” u Rakitju od 8. do 26. svibnja proveden je 26. Tečaj za vojne promatrače UN-a (United Nations Military Observer Course – UNMOC).

Uspješno ga je završio 21 polaznik, od kojih je 15 iz Hrvatske, dva s Kosova te po jedan iz Azerbajdžana, Jordana, Slovenije i Zambije. Cilj tečaja bio je upoznati časnike s organizacijom Ujedinjenih naroda, ciljevima, načelima i vrijednostima za koje se zalažu, organizacijskom strukturom, načinima ostvarivanja ciljeva te dužnostima i zadaćama vojnih promatrača koji sudjeluju u provedbi operacija očuvanja mira i osposobiti ih za provedbu tih zadaća. Tečaj je imao tri dijela. Prvi je obuhvatio predavanja na kojima su polaznici stjecali teorijska znanja, a na drugom su im demonstrirane potrebne praktične vještine koje su potom uvježbavali. Treći dio uključivao je provedbu višednevne vježbe na zemljištu temeljene na zamišljenom scenariju tijekom koje su polaznici stečena znanja i vještine primjenjivali u praksi pod stalnim nadzorom instruktora. Završna vježba provodila se na prostorima vojarne “Vitez Damir Martić” u Rakitju, “Pukovnik Marko Živković” na Plesu te na širem području grada Svete Nedelje. Tečaj je proveden uz potporu i sudjelovanje pripadnika Bojne NBKO. Direktor tečaja bio je bojnik Krešimir Njari, voditelj Odsjeka za provedbu UN-ovih tečajeva i preduputne obuke u SMVO-u “Josip Briški”. Instruktorski tim vodila je pukovnica Marija Čičak iz SMVO-a, a u njemu su, osim pripadnika Središta, bili i bojnik Željko Polčić iz Gardijske oklopno-mehanizirane brigade, pukovnik Goran Karlović s Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman”, te satnik Heinz Nitsch, međunarodni instruktor austrijskog OS-a. Potporu tečaju kao predavači dali su i pripadnici Vojnog zdravstvenog središta ZzP-a; Zapovjedništva Hrvatske kopnene vojske; RACVIAC-a; te Laura Parker, voditeljica Odjela za međunarodnu zaštitu UNHCR-a. Zapovjednica SMVO-a brigadirka Ana Hajdić polaznicima je na kraju tečaja uručila certifikate i zaželjela puno uspjeha na budućim dužnostima promatrača u UN-ovim misijama. Istaknula je kako je napor koji su uložili pripadnici Središta za međunarodne vojne operacije “Josip Briški”, kao i pripadnici Bojne NBKO u provedbi završne vježbe bio temelj uspješne provedbe tečaja tijekom kojeg su polaznici stekli znanja, iskustva i doživjeli realističan scenarij sudjelovanja u UN-ovim misijama. Zahvalila je također vanjskim instruktorima na angažmanu i nesebičnom dijeljenju znanja i iskustava iz misija, čime su pridonijeli kvalitetnoj provedbi tečaja.

OJI

Foto: Marija Čičak, Jelena Dedaković