Tečaj za moderatore i komentatore vojnih vježbi

Svečanom podjelom certifikata u Središtu za međunarodne vojne operacije u Rakitju 27. je ožujka završio Tečaj za moderatore i komentatore vojnih vježbi (TMKVV).Tečaj je pridonio unapređenju govorničkih i prezentacijskih vještina te sposobnosti slobodnog i uvjerljivog govora polaznika. Potrebno je naglasiti nesebičan angažman gostiju predavača s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji je znatno pridonio ostvarenju cilja tečaja.Velik doprinos izradi i provedbi bila je i suradnja sa Simulacijskim središtem, Z ZOD “F.K.F”.
Polaznik tečaja pukovnik Jure Stipić, časnik za odnose s javnošću u Zapovjedništvu HRZ-a i PZO-a, istaknuo je da je na tečaju imao priliku steći znanja i vještine koje će moći primijeniti u svom daljnjem radu u OSRH. Smatra da je ovim tečajem potvrđen profesionalizam i organiziranost djelatnika Središta za međunarodne vojne operacije, a velik je i doprinos gosta predavača.
Dr. sc. Gabrijela Kišićek s Odsjeka za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zahvalila je na pozivu za sudjelovanje te naglasila kako će djelatnici Odsjeka za fonetiku i dalje surađivati u organizaciji i provedbi tečaja. Tečaj je trajao tjedan dana, a uspješno ga je završilo osam pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Tekst i fotografije: Kristina Dukarić