Tečajevi i obuka u Obavještajnoj pukovniji

Unatoč pandemiji, Obavještajna pukovnija intenzivirala je tijekom prva četiri mjeseca ove godine provedbu tečajeva, obuka i izobrazbi za osposobljavanje pripadnika OSRH vezano uz potrebe vojnoobavještajnog roda (VOR).

Aktivnosti je provelo Središte za razvoj i obuku Obavještajne pukovnije uz stručnu suradnju svih ustrojstvenih cjelina postrojbe. Velik broj aktivnosti, kroz koje je zajedno prošlo više od sto polaznika, uključivao je temeljni obavještajni tečaj; prekvalifikacije časnika i dočasnika VOR-a; selekcijsku obuku vojnika za popunu OP-a i specijalističku vojnu obuku VOR-a; specijalističke obučne aktivnosti za pojedinačne obavještajne discipline kao što su tečaj Prikupljanje iz ljudskih izvora, Taktičko prikupljanje iz ljudskih izvora, Elektroničko izviđanje i ratovanje i Slikovno tehnička obavještajna disciplina, obuku Taktike, tehnike i procedure prikupljanja iz ljudskih izvora te Temeljnu obuku za dubinski nadzor.

Uz navedene tečajeve i obuke provedena je i potpora HVU-a za specijalnosti VOR-a u obliku provedbe dijela izobrazbe polaznika Temeljne časničke izobrazbe te vojnostručne prakse kadeta. Kao dopunska aktivnost prvi je put za potrebe inženjerijskih postrojbi i priprema za provedbu međunarodnih vojnih misija proveden tečaj Elektroničko ratovanje u potpori uklanjanja eksplozivnih naprava.

Složenom reorganizacijom te detaljnim planiranjem angažiranja ljudstva, materijalno-tehničkih sredstava i smještajnih kapaciteta napravljen je prilagodljiv raspored nastave pa su uspješno provedene brojne aktivnosti. Uz stroge epidemiološke mjere, za to je zaslužan i velik dopunski angažman predavača te instruktora koji su osigurali nastavu za više manjih odvojenih grupa polaznika. Nastava se stečenim iskustvima i naučenim lekcijama neprekidno poboljšava te ažurira u skladu sa svjetskim trendovima, tehnološkim dostignućima i NATO-ovim standardima.

Ove se godine, uz ostale obuke i tečajeve za potrebe međunarodne suradnje i interoperabilnosti članica NATO-a te članica Partnerstva za mir i Američko-jadranske povelje, u koordinaciji s Obavještajnom upravom GS OSRH provode Temeljni međunarodni obavještajni tečaj (Basic Intelligence Course) i Napredni međunarodni obavještajni tečaj (Advanced Intelligence Course) na engleskom jeziku, koji su uvršteni i u službene NATO-ove tečajeve.

Tekst i foto: Obavještajna pukovnija