Temeljna časnička izobrazba zdravstvene službe

Na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman” počela je 26. rujna izobrazba 4. naraštaja Temeljne časničke izobrazbe zdravstvene službe – opće medicinske specijalnosti. Izobrazba se sastoji od općeg i specijalističkog dijela, a cilj je stjecanje općih temeljnih vojnostručnih znanja, sposobnosti i vještina potrebnih za obnašanje prve časničke dužnosti. Kroz sustav izobrazbe potrebno je naglasiti važnost moralnih i profesionalnih vrijednosti, časničkog kodeksa i timskog rada te suradnje s časnicima i Dočasničkim lancem potpore. Osposobljavanje za časnika zdravstvene službe traje dva mjeseca, a nakon završetka izobrazbe kandidati se primaju u djelatnu vojnu službu te im se dodjeljuje prvi časnički čin i raspoređuju se na časničku dužnost zdravstvene službe. Na izobrazbi se nalazi devet doktora medicine, među kojima je i pet žena.
Zdravko Lovašen
Foto: Dražen Volarić