Uvijek korak ispred aktivnosti u postrojbama

RAZGOVOR brigadir ŠĆEPO ŠUTALO, zapovjednik Opslužne bojne ZzP-a

“Biti na čelu ove postrojbe i voditi dosta složenu organizaciju kakva je Opslužna bojna velik je izazov, ali i veliko zadovoljstvo nakon svake uspješno odrađene zadaće. Pripadnici Opslužne bojne vrijedni su i marljivi ljudi, koji nesebično rade i više poslova, pružaju pomoć jedni drugima, rade na terenu te u svakom trenutku pokazuju veliku predanost poslu”

Opslužna bojna ZzP-a specifična je postrojba koja kontinuirano, čak i neprestano pokriva golem broj različitih zadaća na nizu lokacija, no zbog prirode tih zadaća često je i nezasluženo izvan “novinarskog radara”. Zato je razgovor s njezinim zapovjednikom brigadirom Šćepom Šutalom bila izvrsna prilika da se pobliže predstavi barem dio njezinih “referencija”, među kojima je i pomoć hrvatskim građanima u svim kriznim situacijama koje su nedavno zadesile našu zemlju.

 Postoji li ijedna postrojba razine samostalne bojne koja djeluje na toliko lokacija u Hrvatskoj?

Opslužna bojna postrojba je Zapovjedništva za potporu nadležna za pružanje stacionarne logističke potpore postrojbama i zapovjedništvima Hrvatske vojske u dodijeljenim vojarnama i na izdvojenim objektima. Svoju primarnu zadaću pružanja logističke potpore u skladu s operativnim razmještajem postrojbi HV-a Opslužna bojna ustrojava opslužništva koja danas djeluju na 32 vojne lokacije (vojarne, izdvojeni objekti, strelišta, vježbališta i dr.). Sama ta činjenica da na toliko velikom broju vojnih lokacija djelujemo pokazuje složenost ove postrojbe. Veličina opslužništava koja se ustrojavaju po lokacijama ovisi o karakteristikama vojarne, broju i vrsti pridruženih izdvojenih objekata koje logistički podupiru, raspoloživim logističkim kapacitetima te o vrsti i brojčanoj veličini postrojbi koje logistički podupiru.

Da bi se razumjela specifičnost postrojbe, moram spomenuti zadaće koje obavljaju opslužništva, a to su: osiguranje smještaja i prehrane, održavanje građevina i infrastrukture (vodoinstalaterski, električarski, limarski, stolarski, bravarski, krovopokrivački, soboslikarski, zidarski radovi), centralno grijanje prostora i održavanje termoenergetskih i elektroenergetskih postrojenja, osiguranje pogonskog goriva i “žute” robe, zaduživanje i razduživanje osobne opreme, krojačke usluge, frizerske usluge, opskrba uredskim i potrošnim materijalom, hortikulturno uređenje vojarni, zimska služba, provedba zakonskih ispitivanja, naručivanje roba, radova i usluga sukladno zakonskim propisima te zbrinjavanje svih vrsta otpada, istrošenih i otpisanih dijelova odjeće i obuće.

U čemu je “tajna” vaše organizacije, pokrivanja toliko različitih zadaća i lokacija?

Nema tu posebne tajne. Iskustvo, znanje i profesionalan pristup – to je tajna uspjeha.  Uvijek morate biti korak ispred ili u korak sa svim aktivnostima koje se provode u postrojbama, odluke morate donositi brzo i stajati iza njih. Zapovjednici opslužništava, pa tako i ja, kao zapovjednik Bojne moramo kao ”menadžeri“ dobro poznavati sastave postrojbi kojima se pruža logistička potpora te resurse s kojim raspolažemo kako bi te postrojbe nesmetano obavljale svoje vojničke poslove koje imaju izravan uticaj na borbenu spremnost. Jednostavnim rječnikom to su zadaće koje zadovoljavaju sve potrebe za nesmetan život i rad pripadnika u vojarnama, poligonima i izdvojenim objektima.

 Koji dio vaše zapovjedničke dužnosti smatrate najzahtjevnijim?

Biti zapovjednik ovakve postrojbe kakva je Opslužna bojna ZzP-a doista je zahtjevno, ali ja sam prije svega profesionalac i volim svoj posao. Uvijek sam na raspolaganju svojim nadređenim i podređenim, sve do zadnjeg namještenika i tako 24 sata na dan, 365 dana u godini. Osim svojih temeljnih zadaća zapovjednika Opslužne bojne ZzP-a, ujedno sam i zapovjednik vojarne “1. gardijske brigade Tigrovi – Croatia” Zagreb, gdje mi je primarna zadaća organizacija života i rada djelatnika stacioniranih u vojarni i samo upravljanje vojarnom sukladno Pravilniku o službi u OSRH.

Kad sam postao zapovjednik Bojne, a i prije kao zamjenik zapovjednika Bojne, prvi mi je cilj bio obići sve lokacije na kojima se nalaze ustrojstvene cjeline Opslužne bojne (tad ih je bilo puno više) i otići među ljude, obići svaku građevinu, svaki prostor (frizerski salon, krojački servis, benzinsku postaju, kotlovnicu, opskrbne servise, skladišta…) i upoznati djelatnike.

Niti jedna značajnija, pa i manje značajnija zadaća, koju su provodili djelatnici Opslužne bojne, nije prošla, a da nisam otišao među te marljive namještenike i dao im potporu. Kako je Zapovjedništvo za potporu bilo nositelj obnove vojarni u Sinju, Pločama, Varaždinu, Puli, a u ime ZzP-a nositelj zadaće bila je Opslužna bojna, odgovorna osoba bio sam ja kao zapovjednik Opslužne bojne. Na to sve mogu biti ponosan, kao i zahvalan nadređenim zapovjednicima koji su mi ukazali povjerenje za tako odgovorne zadaće. Svakoj sam zadaći pristupao tako da je što bolje i kvalitetnije odradim, tražeći najbolje rješenje s kojim djelatnicima odrađivati zadaću, kojom dinamikom, koristeći resurse na najbolji mogući način, a sve s ciljem pravodobnog i što kvalitetnijeg izvršenja zadaća. Biti na čelu ove postrojbe i voditi dosta složenu organizaciju kakva je Opslužna bojna velik je izazov, ali i veliko zadovoljstvo nakon svake uspješno odrađene zadaće. Pripadnici Opslužne bojne vrijedni su i marljivi ljudi, koji nesebično rade i više poslova, pružaju pomoć jedni drugima, rade na terenu te u svakom trenutku pokazuju veliku predanost poslu.

Imate li problema s popunjavanjem postrojbe i postoji li trend da se on promijeni?

Imamo dosta izazova. Dob djelatnika (civilnog osoblja) u postrojbi vrlo je visoka s obzirom na to da je riječ o djelatnicima koji su u sastavu OSRH od samog početka. Državni službenici i namještenici, iako su pripadnici Hrvatske vojske, ipak u svojim pravima i obvezama podliježu civilnim propisima o državnim službenicima i namještenicima.

Već puno godina s tržišta rada nismo primili niti jednog namještenika, a oni su okosnica poslova koji su povjereni ovoj postrojbi. Riječ je o obrtničkim zanimanjima koja su danas sve više deficitarna na tržištu u Republici Hrvatskoj. No, pomaka ipak ima, prošle i ove godine Ministarstvo obrane raspisalo je natječaje za prijam novog mlađeg osoblja i očekuje se da će novo osoblje biti primljeno izravno u našu postrojbu te time pridonijeti zadržavanju postojećih sposobnosti Opslužne bojne.

Na koji način surađujete s privatnim sektorom te raznim državnim institucijama?

Što se tiče privatnog sektora, Opslužna bojna surađuje onoliko koliko joj omogućuju njezine mjerodavnosti i zakonski propisi. Suradnja s privatnim sektorom ogleda se u provedbi određenih radova i usluga te kupnji određenih materijala i sredstava – sve se to radi na temelju ugovora i odluka tehničkog nositelja koji su potpisani na razini MORH-a. S državnim institucijama surađujemo samo u pogledu provedbe točno određenih zadaća i poslova temeljem prethodno donesenih odluka u Ministarstvu obrane i zapovijedi načelnika Glavnog stožera OSRH. Kao primjer dobre suradnje, moram istaknuti potpisani sporazum odnosno suradnju ministarstava obrane i hrvatskih branitelja u pogledu pružanja potpore Upravi za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja od ustrojenog Pododsjeka za ekshumacije Opslužne bojne ZzP-a i pripadnika Hrvatske kopnene vojske. Pododsjek provodi zadaće ekshumacija posmrtnih ostataka iz razdoblja Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, prijevoz posmrtnih ostataka u ustanove za identifikaciju, priprema ekshumiranih posmrtnih ostataka za identifikaciju, prijevoz do mjesta ukopa, održavanje zajedničke grobnice neidentificiranih posmrtnih ostataka na Krematoriju, Mirogoj, Zagreb.

Koliko su se međunarodne vježbe, misije i operacije u kojima su pripadnici sudjelovali pokazale značajnim za postrojbu?

Što se tiče međunarodnih vojnih vježbi i misija, Opslužna bojna redovito participira u gotovo svim aktivnostima postrojbi i zapovjedništava Hrvatske vojske. Sastavni dio poslova opslužništava jest i obavljanje financijskog i materijalnog poslovanja. Pripadnici Opslužne bojne redovito su angažirani kao voditelji logističke potpore – Real Life Support (RLS) na vojnim vježbama, a sve više i kao voditelji Nacionalnog elementa potpore (NEP) te kao logistički dočasnici i dočasnici za materijalno-financijsko poslovanje u misijama, na što moramo biti ponosni.

Znanje koje su djelatnici stekli u Opslužnoj bojni uspješno primjenjuju u vojnim vježbama, misijama i operacijama, a i znanje koje imaju nakon povratka iz misije ili vježbe korisno je i u njihovu svakodnevnom radu u postrojbi. Stečena znanja i vještine najčešće dolaze do izražaja u zadaćama pružanja potpore snagama NATO-a i partnerskih zemalja prilikom izvođenja zajedničkih obučnih i vježbovnih aktivnosti.

Potpora zemlje domaćina (Host Nation Support – HNS) kompleksna je logistička funkcija posebice kad je riječ o velikim međunarodnim vojnim vježbama stranih oružanih snaga na teritoriju Republike Hrvatske. Za svu vojnu logističku potporu na našem teritoriju kao i vojne vježbe glavni pružatelj logističke potpore upravo je Zapovjedništvo za potporu, a na taktičkoj razini sudjeluje i Opslužna bojna kao provoditelj stvarne logističke potpore u vojnim lokacijama (vojarnama, poligonima). Odgovornim i profesionalnim izvršenjem tih zadaća pripadnici Opslužne bojne na najbolji mogući način pridonose razvijanju pozitivne percepcije o Hrvatskoj vojsci i širenju pozitivnog ugleda Republike Hrvatske u međunarodnom okružju.

 Kakvu je ulogu postrojba imala u reakciji na aktualne krizne situacije, tj. poplave, požare, potrese i pandemiju?

Jedna od zadaća Hrvatske vojske u mirnodopskim uvjetima pružanje je pomoći lokalnoj zajednici i civilnim institucijama Republike Hrvatske u elementarnim nepogodama i prirodnim katastrofama. Slijedom toga Opslužna bojna imala je i ima značajnu ulogu u reakcijama na sve krizne situacije koje su nas zadesile proteklih godina od požara, poplava, snježnog nevremena pa sve do potresa i pandemije. Za te krizne situacije Hrvatska vojska ima razrađene operativne planove, a sastavni dio logističkih namjenskih snaga upravo čine pripadnici Opslužne bojne Zapovjedništva za potporu.

U nedavnom potresu u Sisačko-moslavačkoj županiji djelatnici Opslužne bojne  reagirali su nesebično i profesionalno i odradili zahtjevnu zadaću. Na dan potresa, koji je zadesio i samu vojarnu “Pukovnik Predrag Matanović” u Petrinji,  u vojarnu je smješteno više od 500 civilnih osoba iz staračkih domova, a u vojarni je trebalo osigurati struju, vodu, grijanje, opremu, pogonsko gorivo i prehranu, s obzirom na to da je u trenutku potresa vojarna ostala bez toga. Za električnu energiju osposobljeni su agregati i pušteni u funkciju, voda je osigurana s cisternama s pitkom vodom i vodom u boci, a smještajni kapaciteti opremljeni su krevetima i posteljinom koja je dolazila s drugih vojnih lokacija Opslužne bojne i uz pomoć ostalih postrojbi i pripadnika Zapovjedništva za potporu. Sve je bilo u funkciji do večeri istog dana.

Upravo ova krizna situacija pokazala je spremnost i požrtvovnost svih pripadnika Opslužne bojne, njihovu spremnost i sposobnost da uspješno i na ponos Hrvatske vojske izvršavaju ovakve izazovne zadaće.

Pripadnici Opslužne bojne opravdavaju povjerenje Hrvatske vojske kao institucije kojoj narod najviše vjeruje!

Tekst: Domagoj Vlahović

Foto: Mladen Čobanović