Uvježbavanje hrvatskih i slovenskih pilota u Zemuniku

U Eskadrili aviona 93. zb HRZ-a i PZO-a u vojarni ”Zemunik” 9. je srpnja provedena zajednička obuka pilota za primjenu taktika, tehnika i procedura za blisku zračnu potporu (CAS, Close Air Support), a u njezinoj su provedbi sudjelovali  hrvatski i slovenski piloti s hrvatskim i slovenskim avionima Pilatus PC-9.
Obuka je planirana i provedena s ciljem razmjene iskustava i primjene taktika i tehnika na avionima Pilatus PC-9 scenarijem razvijenim za taktičku razinu.  Istodobno se provodila obuka snaga HKoV-a na terenu uz potporu američkih snaga za područja pružanja vatrene potpore (Joint Terminal Area Controler, Združeni kontrolori vatrene potpore).
Čelnik tima hrvatskih pilota satnik Ivan Krizman istaknuo je odličnu suradnju svih sudionika aktivnosti. Piloti su u potpunosti usvojili postupke i načine pružanja bliske zračne potpore uz navođenja sa zemlje kvalificiranih i nekvalificiranih prednjih zračnih navoditelja (FAC) sa srednjih i velikih visina čime se spremnost i razvijena sposobnost pilota i ostalih sudionika potvrđuje i u međunarodnim okvirima.

 M. Karačić
 Foto: HRZ i PZO/ M. Karačić, V. Pavlović