Važne sposobnosti za uspjeh u vojnim operacijama

Foto: Njemačka kopnena vojska

Do prije dva desetljeća moglo se relativno lako odgovoriti na pitanje što znači uspjeh u vojnim operacijama: pobjeda u ratu koji vode dvije regularne vojske, pobjeda u sukobu koji je velikim dijelom simetričan. Sigurnost je za nas bila izjednačena sa zastrašivanjem i sa sposobnošću za obranu sa svrhom očuvanja teritorijalne cjelovitosti Savezne Republike Njemačke. Na to su bile konzekventno usmjerene strukture, oprema i obuka Njemačke kopnene vojske. Promjena paradigme u sigurnosnoj politici s krajem Hladnog rata promijenila je ovu jednadžbu na nevjerojatan i posve nepredvidljiv način. U današnje vrijeme, Njemačka kopnena vojska je “kopnena vojska angažirana u provedbi operacija”, sposobna za full-spectrum-operations – u svako doba i širom svijeta.

Budući izazovi
Umjesto opasnosti izbijanja simetričnog rata, i za Njemačku su se u zadnjim godinama pojavili korak po korak novi rizici i prijetnje: međunarodni terorizam, vjerski motivirani ekstremizam, raspadanje cijelih regija, uz razdržavljenje nasilja, ali i proliferacija oružja za masovno uništavanje i njegovih nosača, te opasnost od prikrivenog nuklearnog naoružavanja. Novi rizici i opasnosti, npr. napadi na informacijske sustave, koji se u pravilu i vrlo brzo odraze i na međunarodnom planu, jesu dosad nepoznat oblik ugroženosti. S time u vezi možemo primijetiti privatizaciju ratnih djelovanja koja se širi već dva desetljeća. Iako ne možemo ubuduće isključiti izbijanje međudržavnih sukoba i ratova, odlučujuća promjena vidi se ipak u sporom ukidanju monopola države na nasilje.

Postojeće smjernice za obrambenu politiku, koncepcija Bundeswehra i Bijela knjiga savezne vlade o sigurnosnoj i obrambenoj politici Njemačke uzimaju u obzir spomenute izazove u vezi s našom sigurnošću u 21. stoljeću. Prema tome, klasična obrana zemlje i vojnog saveza nepromijenjeno ostaje središnja zadaća naših oružanih snaga, no u dogledno vrijeme vjerojatne su i vojne operacije u sklopu međunarodnih misija za sprečavanja sukoba i rješavanje kriza uključujući borbu protiv terorizma.

Shema ustroja Kopnene vojske

 

U konzekvenci to zahtjeva osposobljavanje Njemačke kopnene vojske za vođenje vojnih operacija u njihovom čitavom spektru: od obrane država članica Saveza, operacija nametanja mira preko misija za osiguranje mira radi izgradnje država do pružanja humanitarne pomoći. Njemačka kopnena vojska već je 15 godina nositelj takvih operacija u okviru njemačkog doprinosa upravljanju krizama na međunarodnom planu. Trenutačno je oko 3000 vojnika Kopnene vojske angažirano na tri kontinenta u interesu mira, sigurnosti i stabilnosti. Osim toga Njemačka kopnena vojska stavlja redovno na raspolaganje kopnene snage za NATO-Response-Force i oko 50% potrebnih vojnika za EU borbene grupe za brzo angažiranje.

Sposobne snage i sposobnosti za provedbu svake zadaće
U regijama svijeta u kojima u sadašnje vrijeme dođe do izbijanja kriza i sukoba uspješno djelovanje Njemačke Kopnene vojske ima dvije dimenzije: rat, relativno kratak i intenzivan, pa onda dugotrajna izgradnja nacije (Nation Building). I jednim i drugim treba ovladati i na oba polja iznijeti pobjedu. U tu svrhu Njemačka Kopnena vojska već u svojem temeljnom ustrojstvu ima snage koje raspolažu profilima specifičnih sposobnosti. U skladu s predviđenom misijom te snage će biti pojačane snagama iz Divizije za specijalne operacije (Division Spezielle Operationen) i iz Divizije za zračno-pokretne operacije (Division Luftbewegliche Operationen).

Ovaj “single set of forces” obuhvaća, s jedne strane, snage koje su u međunarodnom sudjelovanju i u uvjetima većim dijelom umreženog ratovanja posebno osposobljene provoditi major combat operations protiv prije svega vojno organiziranog neprijatelja u svrhu nametanja mira. Osim toga ove su snage osposobljene za provedbu operacija spašavanja i evakuiranja, te za provedbu operacija stabiliziranja. Tim snagama se daje prednost kada se radi o tome da se uspostavi sigurno okruženje. Njemačka kopnena vojska također raspolaže snagama za provedbu dugotrajnih multinacionalnih operacija, a u pravilu se radi o provedbi mjera na niskoj ili srednjoj razini intenziteta u svrhu stabiliziranja mira. Takve snage Njemačka kopnena vojska u današnje doba stavlja na raspolaganje za provedbu ISAF-operacije na sjeveru Afganistana.

Stabilizacijske operacije – a stanje u Afganistanu to jasno pokazuje – mogu na taktičkoj razini biti sasvim visokog intenziteta i obuhvaćati elemente klasičnog načina ratovanja. Stoga i ove snage, koje su prema svojim strukturama namijenjene više za provedbu operacija stabiliziranja mira, vladaju kao borci svojim vojnim zanatom. Ove postrojbe nisu nikakvi “warfighter-light”, ali na razini brigade raspolažu specifičnim sposobnostima za provedbu operacija stabiliziranja (npr. inženjerijske postrojbe, postrojbe veze i logistike kao i izviđačke postrojbe).

Zadaće koje se postavljaju pred vojnika Kopnene vojske

Svaki vojnik Kopnene vojske mora biti u stanju provesti njemu zadani mandat, a i protiv otpora, to znači on mora biti u stanju da se bori. Ali to nije sve. Osim toga, svaki vojnik Njemačke Kopnene vojske mora biti u stanju zaštiti njemu povjerene ljude i stvari, posredovati između sukobljenih strana i pružati pomoć u kriznim situacijama.
Na kraju krajeva, u svakoj vojnoj operaciji riječ je o tome da se ostvari učinak, ili na strategijskoj ili na taktičkoj razini, vlastitim sredstvima ili u smislu “effect based approach to operations”. Na to moraju biti usmjereni svi napori: sredstva diplomacije, sredstva informiranja, vojna kao i gospodarstvena sredstva. U postrojbama Kopnene vojske, danas i ubuduće, od posebnog značaja za vojni uspjeh su prije svega četiri sposobnosti: učinkovita aktivna i reaktivna zaštita, superiorno operativno vođenje i zapovijedanje, precizni rezultati izviđanja i sposobnost za postizanje brzih i preciznih učinaka.
Uspjeh na temelju učinkovite zaštite
Učinkovita zaštita za naše vojne osobe koje sudjeluju u vojnim operacijama važan je preduvjet za provedbu svoje misije. Naime, ranjen vojnik više nije u stanju boriti se, pružati zaštitu ili pružati pomoć. U Njemačkoj kopnenoj vojsci pod zaštitom podrazumijevamo integralni sustav aktivnih i reaktivnih komponenata iz područja opreme, naoružanja, obuke usmjerene na provedbu vojnih operacija, a iz područja postojećih načela i predviđenih postupaka za provedbu operacija. I s aspekta mogućnosti političkog djelovanja pridaje se veliko značenje zaštiti vojnika koji su angažirani u vojnim operacijama. Što bolja zaštita noseći je temelj na kojemu se oružane snage iz postherojskih društava suočavaju s prijetnjama za sigurnost tamo gdje ove prijetnje nastaju. Takva zaštita naglašava osim toga volju i spremnost društva pružati svojim vojnicima što bolju zaštitu pri obavljanju njihovih opasnih zadaća.

Njemačka kopnena vojska u pogledu zaštite usredotoči svoje napore na četiri područja. Prvo: Osobni zaštitni sustavi visoke kvalitete. To je ostvareno u sustavu “Pješak budućnosti”, koji je u Afganistanu na najbolji način opravdao očekivanja, a osim toga, za sve druge vojne osobe koje ne pripadaju pješaštvu, sustav “vojnik angažiran u operaciji”. Drugo: Zaštita vojnih kampova i ustanova. U tu svrhu radi se među ostalim na razvoju obrambenog sustava namijenjen zaštiti od prijetnjama balističkim projektilima. Treće: Zaštita vozila. U svrhu obavljanja zapovjednih, izviđačkih i borbenih zadaća kao i za pružanje potpore i za transport u uvjetima vojnih operacija neophodno je raspolagati različitim oružanim platformama sa različitim razinama zaštite. Samo jedan tip vozila ne može odgovarati ovim diferenciranim zadaćama. Posebice novi Oklopni transporter BOXER pruža razinu zaštite koja je jedinstvena na svijetu. Izvrsna pokretljivost i visok volumen korisnog prostora kvalificiraju BOXER za najvažnije vozilo pješaštva i naglašavaju sposobnost rabiti ga za transportno i sanitetsko vozilo. U inačici kao zapovjedno vozilo za razinu bojne i više BOXER će dobiti novi zapovjedni sustav i time biti interoperabilan sa drugim partnerima iz NATO saveza.
Zaštita u Njemačkoj kopnenoj vojsci obuhvaća i dosljednu uporabu modernih tehnologija i sposobnosti kao npr. robotskih sustava. Dugoročno oni mogu preuzeti takozvane 3-d-zadaće – naime: dirty, dull and dangerous – zadaće i time su predestinirani rasteretiti vojnike i omogućiti im da rješavaju zahtjevnije zadaće. Robotika tako pruža u svim kategorijama sposobnosti velik potencijal za budućnost.

Uspjeh na temelju superiornog sustava operativnog vođenja i zapovijedanja
Za uspješno djelovanje na operativnoj i taktičkoj razini treba biti brži, precizniji, sposobniji za djelovanje s većih udaljenosti i treba biti učinkovitiji u cilju od protivnika, treba odrediti svojim potezima situaciju na terenu i imati inicijativu odnosno sačuvati inicijativu. Za to je potrebno brže dobiti informacije, brže uvidjeti situaciju i brže procijeniti i koristiti informacije za operativno vođenje i zapovijedanje svojim snagama. U razdoblju informacijske tehnologije bitan preduvjet za to je digitalno umrežavanje senzora, informacijskih sustava i efektora. U uvjetima umreženog ratovanja na temelju suradnje struktura zapovijedanja, izviđanja i struktura za postizanje učinaka na takav način na svakoj zapovjednoj razini nastaje sliku o situaciji na terenu koja je kvalitativno bolja i aktualnija. Odnos faktora vremena s jedne i faktora informacija s druge strane time postaje odlučujući element.

Izabrani sustavi za postizanje učinka

Vlastita vremenska prednost znači u oblasti operativnog vođenja i zapovijedanja uvijek ostvarivanje dodatnog dobitka u slobodi djelovanja, poboljšanje zaštite i mogućnost za inicijativno djelovanje. Iz toga konačno rezultira prednost u području učinkovitosti. Novi zapovjedni informacijsko-komunikacijski sustav koji je interoperabilan s NATO-sustavima i koji kao projekt ima najviši prioritet u Njemačkoj kopnenoj vojsci reprezentira pristup mrežno usmjerenom operativnom vođenju i zapovijedanju koje je bitna sposobnost što se tiče vojnog operativnog vođenja i zapovijedanja u 21. stoljeću. Ovim sustavom moguće je izgraditi informacijsko-komunikacijsku mrežu koja spaja sposobnosti svih razina zapovijedanja, svih rodova i oružanih sustava u jednu cjelinu. Ipak, mrežno usmjereno operativno vođenje i zapovijedanje ne treba reducirati na tehnički aspekt. Jer, ni u budućnosti neće o uspjehu vojnog zapovjednika odlučiti digitalno opremljeno zapovjedno mjesto, već njegovo umijeće vođenja i zapovijedanja. Dakle i dalje stoji u središtu zapovjednik – a ne digitalna mreža ili tehnologija. Tehnologija ostaje i u budućnosti jedan, iako snažan “enabler” (“osposobljivač”). Tim važnije je spriječiti moguće popratne pojave sve veće tehnizacije kao što su to npr. mikromanagement ili “information overflow”. Stoga treba, prije nego što budu uvedeni takvi složeni sustavi, steći saznanja o tome na koji način mrežno usmjereno operativno vođenje i zapovijedanje utiče na postupke i organizaciju vođenja i zapovijedanja i na načela operativnog djelovanja. Njemačka Kopnena vojska s tim u vezi u okviru serije eksperimenata provodi istraživanja za razine satnije i borbene skupine. Naime, o djelovanju na tim razinama ovise i dan danas uspjeh ili neuspjeh vojnih operacija.

Uspjeh na temelju preciznog izviđanja
Pored zaštite i sposobnosti operativnog vođenja i zapovijedanja precizno izviđanje predstavlja dodatni neodvojiv faktor za uspjeh vojnih operacija. Samo onaj koji ima jasnu predstavu o situaciji na terenu i o vlastitim i protivničkim snagama i samo onaj koji može koristiti ove informacije u realnom vremenu za donošenje svojih odluka taj je u stanju na vrijeme, precizno i time uspješno djelovati na protivnika. Ovo saznanje nije novo, a tematizirao ga je već prije više od 2500 godina Sun Cu, kineski filozof i general, u svom djelu o umijeću ratovanja.

Stoga su u Njemačkoj kopnenoj vojsci sredstva za izviđanje iz zraka (ALADIN, LUNA, KZO), sredstva za izviđanje s kopna (FENNEK) i snage za vojnoobavještajne poslove spojene u novi rod vojske pod imenom Izvidničke snage Kopnene vojske sa jednim jedinim zapovjedništvom. Pojedini sustavi, npr. bespilotne letjelice LUNA, ALADIN ili lako oklopno izvidničko vozilo FENNEK, već u današnje vrijeme uspješno djeluju u operacijama. Na temelju ostvarivanja sinergijskog efekta putem spajanja pojedinačnih sustava za izviđanje u jedan učinkoviti sklop na razini satnije i bojne stvoreni su znatno bolji uvjeti za brzo i precizno djelovanje i prema tome i za povećanje sigurnosti i zaštite vlastitih vojnika.

Uspjeh na temelju brzog i preciznog učinkovitog djelovanja
Postizanje učinka, i u smislu stvaranje sigurnog okruženja za obavljanje zadaće, potrebno je u provedbi vojnih operacija kada to zahtijevaju situacija ili zadaća ili kada je to potrebno iz razloga samoobrane. Pri tome na kraju nije važno tko je postigao određeni učinak i kojim sredstvima – ili vlastitim snagama vatrene potpore, tj. topništvom ili minobacačima, sredstvima Ratnog zrakoplovstva ili projektilima sa nekog bojnog broda (naval gun fire), ili primjenom nesmrtnonosnog (non-lethal) oružja. Sposobnost za djelovanje iz većih udaljenosti, postizanje preciznih učinaka kao i izbjegavanje kolateralnih šteta nalaze se pri tome u centru pažnje.

Izvidničke snage Kopnene vojske

U prvom planu svih napora nalazi se baš iz tog razloga stvaranje takvog sustava različitih sredstava za postizanje učinak koji zadovoljava tom zahtjevu. Sa borbenim tenkom LEOPARD 2 A6 Njemačka Kopnena vojska raspolaže jednim od najboljih borbenih tenkova širom svijeta koji se može, opremljen dodatnim protuminskim oklopom i sa novim višenamjenskim streljivom, uspješno rabiti i u operacijama osiguranja mira. Ovo su dokazali i borbeni tenkovi LEOPARD 2 A6 M (protuminski oklop) koje je Njemačka ustupila Kanadi koja ih vrlo uspješno rabi na jugu Afganistana. Dalji važan korak na putu opremanja Njemačke vojske predstavlja novo borbeno vozilo pješaštva PUMA koje je podesno za transport zrakoplovom. Ovo vozilo na temelju svoje modularnosti ispunjava najviše zahtjeve što se tiču učinkovitosti, mobilnosti kao i zaštite i sigurnosti. Interoperabilnost na temelju implementacije NATO-kompatibilnog zapovjednog sustava ovdje je stvar razumljiva sama po sebi. Učinkovitost u djelovanju zajamči isto višenamjenski helikopter TIGER za pružanje potpora, naoružan sustavom PARS 3 Long Range. Tim sustavom borbeni helikopter TIGER ostvaruje svoju punu učinkovitost u provedbi svih operacija, u borbi protiv ciljeva visoke vrijednosti ili u zaštiti konvoja. Uvođenjem u naoružanje borbenog helikoptera TIGER i lakog transportnog helikoptera NH 90, koji se isporučuje od prosinca 2006. g., u naoružanje Njemačka kopnena vojska će ostvariti dalekosežan, inovativan skok što se tiče kakvoće naoružanja i učiniti bitan korak na putu uvođenja zrakoplovnih sredstava. U području borbene potpore doći će nakon realizacije projekta vođenog projektila za višecijevni bacač raketa MARS (GMLRS) doći će do znatnog poboljšanja sposobnosti za precizno djelovanje i za djelovanje s većih udaljenosti. Isporuka prvih sustava predviđena je od 2009. g.. U taj kontekst spada i drugo učinkovito borbeno sredstvo čija je nabavka tek predviđena i koje se može rabiti za gađanje pojedinačnih ciljeva ili točaka s većih udaljenosti uz pažljivo izbjegavanje mogućih kolateralnih šteta, što se ostvaruje na temelju suradnje s bespilotnim letjelicama (npr. KZO).

Sažetak

Djelovanje njemačkih oružanih snaga nikada nije svrha samom sebi. Ove četiri sposobnosti – zaštita i sigurnost, operativno vođenje i zapovijedanje, izviđanje i učinkovitost – jesu danas i u budućnosti specifični vojni doprinos umreženoj sigurnosnoj politici. Svaki pojedinačni vojnik treba pri tome biti u stanju da se bori i uz to zaštiti njemu povjerene ljude i njihovu imovinu, posredovati između sukobljenih strana i pružati pomoć u kriznim situacijama.

Potrebno je, a također i obvezno, stavljati na raspolaganje vojnicima koji sudjeluju u vojnim operacijama što bolju zaštitu i sigurnost i učinkovita borbena sredstva radi obavljanja zadane zadaće. To uključuje konzekventnu uporabu svih sredstava i tehnologija u svrhu operativnog vođenja i zapovijedanja i izviđanja. Stoga se u Njemačkoj kopnenoj vojsci nalazi u središtu svih napora usklađena i opširna izgradnja ovih sposobnosti kako bi se stvorio sustavni sklop.

General pukovnik Hans-Otto BUDDE, zapovjednik Njemačke kopnene vojske