Visoka časnica ZzP-a na NATO-ovu MEDEVAL tečaju

U organizaciji NATO-ova Centra izvrsnosti za vojnu medicinu (NATO Centre of Excellence for Military Medicine – NATO MILMED COE), u Pragu je od 6. do 11. studenog na tečaju za ocjenjivanje medicinskih postrojbi prema NATO-ovu kriteriju MEDEVAL (NATO Medical Evaluation Course) u ulozi instruktora-predavača i facilitatora sudjelovala voditeljica Odsjeka za zdravstvenu potporu Odjela za logistiku Zapovjedništva ZzP-a pukovnica Ružica Pavić-Kevrić, dr. med. Visoka časnica Zapovjedništva za potporu prvi je predstavnik zdravstvene službe OSRH koji je certificirani NATO MEDEVAL evaluator. Na tečaju je kao evaluator sudjelovala zajedno s pet pripadnika oružanih snaga Nizozemske i SAD-a. Tečaj je pohađalo 25 polaznika (časnika i dočasnika zdravstvene službe) iz dvanaest članica NATO-a i PfP-a, koji su se osposobljavali za proces medicinske evaluacije zdravstvenih postrojbi, bilo pojedinačnom evaluacijom zdravstvenog osoblja, zdravstvenih modula, bilo zdravstvene postrojbe kao cjeline, odnosno sustava zdravstvenog zbrinjavanja u području operacije. Teorijski dio uključivao je predavanja certificiranih instruktora i njihovo mentorstvo na radionicama, gdje su korištenjem referentnih dokumenata i radom na izlaznim dokumentima prethodnih procesa evaluacije polaznici svladavali osnove MEDEVAL-a. Praktični dio obuke, LIVEX, odvija se na terenu, u zdravstvenoj postrojbi, a ovaj put to je bio češki Role 3 u Hradecu Královom. Izlazni proizvod svakog tečaja je izrada izvješća polaznika o prvom dojmu o spremnosti zdravstvene postrojbe (First Impression Report – FIR), kroz promatrane zadane cjeline pojedinih modula zdravstvene postrojbe kao što su osoblje, materijalna sredstva i procedure. Svi polaznici tečaja koji polože završni ispit i steknu uvjete za dobivanje certifikata upisuju se u NATO-ov bazen evaluatora zdravstvenih postrojbi i NATO ih može koristiti za svoje potrebe evaluacije multinacionalnih zdravstvenih postrojbi/modula. Operativna uprava J-3 GS OSRH uključila se početkom 2016. uz stručnu pomoć pukovnice Pavić-Kevrić u načela MEDEVAL-a kao alata, a sukladno STANAG-u 2560 (Evaluacija NATO zdravstvenih postrojbi) i njegovu dijelu Priručnik za medicinsku evaluaciju u program nacionalnog ocjenjivanja zdravstvenog osoblja koje se upućuje u operacije potpore miru Odlučna potpora u Afganistanu i ATALANTA u Somaliji (AVPD tim). Time je uspostavljen početni okvir u postizanju interoperabilnosti i kompatibilnosti u domeni evaluacije, ocjenjivanja i certificiranja vlastitih zdravstvenih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske te za potrebe multinacionalnog okruženja u operacijama potpore miru. Tekst/foto: Domagoj Franić / Ružica Pavić-Kevrić