Vježba hitnog medicinskog zbrinjavanja štićene osobe

U vojarni ”1. hrvatski gardijski zbor“ na Tuškancu 24. travnja provedena je metodsko-pokazna vježba Hitno medicinsko zbrinjavanje štićene osobe sanitetskog tima Sanitetsko-toksikološkog odjela Počasno-zaštitne bojne. Vježba je imala cilj prikazati jednu od sposobnosti saniteta PZB-a, u ovom slučaju zbrinjavanja štićene osobe u štićenom objektu, primjenjujući najnovije standarde i smjernice za postupanje u hitnim stanjima koje preporučuju međunarodne zdravstvene institucije za zbrinjavanje hitnih stanja u medicini. Drugi cilj vježbe prikaz je uvježbanosti i koordiniranog djelovanja članova medicinskog tima u složenim okolnostima. Stečeno znanje, vještine, uvježbanost i brzina djelovanja članova tima u akutnim stanjima od presudnog su značenja za zdravlje i život pacijenta. U vježbi su prikazane razvijene sposobnosti saniteta PZB-a u provedbi visokih standarda osiguranja i zaštite štićenih osoba. U provedbi složenih mjera osiguranja i zaštite značajnu ulogu ima i tehnička opremljenost. Bez primjene tehničkih sredstava gotovo je nezamislivo brzo i kvalitetno provođenje osnovnih, ali i naprednih mjera medicinskog osiguranja i zbrinjavanja, ne samo štićenih osoba nego i svih ostalih pripadnika. Na ovom planu sanitet PZB-a dosegnuo je zavidan standard na razini OSRH. U vježbu je uvršten scenarij koji je po svojoj strukturi složen, ali je uz primjenu svih stečenih znanja i vještina lako dostižan. Zadaće iz scenarija stavljaju medicinski  tim u zahtjevne okolnosti potrebnih znanja, vještina i tjelesne spremnosti, pri čemu on mora iskazati koordiniranost rada, stručnog znanja i vještina.