Vježba Puma 22

U Simulacijskom središtu Zapovjedništva za obuku i doktrinu provedena je od 25. do 29. travnja 2022. računalno potpomognuta vježba Puma 22. Riječ je o trećoj ovogodišnjoj vježbi koju pripadnici gardijskih postrojbi HKoV-a provode na simulacijskom sustavu JCATS.

Na vježbi su sudjelovali pripadnici 2. oklopno-mehanizirane bojne Pume GOMBR-a Hrvatske kopnene vojske. Stožer Bojne, kao primarna obučna skupina, provjeravao je svoju osposobljenost u provedbi operacija na simuliranom terenu vojnog poligona na Slunju. Kroz simulaciju stvarnih procedura i incidenata pripadnici Puma prošli su cjelokupan proces vojnog donošenja odluke, izrade operativne dokumentacije, vođenja operacije, izvješćivanja i završne raščlambe. 

Vježbi je prethodila obuka operatera na JCATS-u. Pripadnici Simulacijskog središta nadzirali su tijek vježbe i igrali ulogu protivničke strane. Njihova je zadaća da kao protivnik usložnjavaju situaciju na simuliranom terenu i stvaraju niz incidenata na koje obučna skupina mora reagirati i tako pokazati svoje sposobnosti i umijeće vođenja operacije.

OJI; Foto: S. Proučil / ZOD