Vojna počast najzaslužnijima za stvaranje Republike Hrvatske

RAZGOVOR – brigadir Ivan Anton Žlimen  zapovjednik Bojne za potporu ZzP-a

”Za razliku od većine pripadnika HV-a, pripadnici Bojne svoje zadaće svakodnevno provode izvan vojarni, na grobljima diljem Lijepe Naše, što provedbu zadaća čini još zahtjevnijom s obzirom na to da su svakodnevno izloženi pogledima javnosti”

Temeljna misija Bojne za potporu ZzP-a odavanje je vojne počasti na pogrebima preminulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata kao i pružanje potpore državnim institucijama Republike Hrvatske i udrugama branitelja iz Domovinskog rata prigodom obilježavanja značajnih događaja iz hrvatske povijesti. Postrojba je nedavno navršila pet godina, i bez obzira na to što je riječ o jednoj od najmlađih bojni u OSRH, iza njezinih su pripadnika brojne odrađene zadaće. Povodom obljetnice razgovarali smo sa zapovjednikom postrojbe brigadirom Ivanom Antonom Žlimenom.

Koliko se utemeljenje postrojbe pokazalo opravdanim?

Bojna za potporu, iako jedna od mlađih ustrojenih postrojbi HV-a, u kratkom je razdoblju odradila brojne zadaće, njih više od 11 000 odnosi se na odavanje vojnih počasti na posljednjim ispraćajima preminulim hrvatskim braniteljima. Nažalost, broj samo govori o činjenici koliko branitelja svakodnevno umire. Mnogi od njih su preminuli u godinama za koje se ne bi moglo reći kako su doživjeli ”duboku starost“. Ustrojavanjem Bojne željela se skrb o hrvatskim braniteljima podići na višu razinu. Upravo zbog toga naši pripadnici prilikom provedbe zadaća nose službene odore kako bi trenutak u kojem se odaje posljednji pozdrav, onima koji su najzaslužniji za stvaranje Republike Hrvatske, bio dostojanstveniji. Drugi razlog ustrojavanja bio je rasterećenje ostalih postrojbi HV-a, koje su u dotadašnjem razdoblju provodile zadaće potpore na pogrebima preminulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, kako bi se mogle posvetiti provedbi svojih zadaća. Moram napomenuti da je dio teritorija Republike Hrvatske, zbog operativnih ograničenja, do daljnjeg ostao pod odgovornošću postrojbi HKoV-a, HRZ-a i HRM-a. Ako svemu tome dodamo i brojna pisma zahvale članova obitelji i prijatelja pokojnika, smatram kako se ustrojavanje Bojne pokazalo potpuno opravdano.

Radi lakše i brže provedbe zadaća pripadnici Bojne nalaze se na više lokacija po Hrvatskoj. Koliko to usložnjava i otežava zapovijedanje postrojbom?

Upravo zbog toga Bojna je ustrojena na osam lokacija, tako da se ”pokrije“ što više teritorija Republike Hrvatske kako bi bili bliže provedbi mjesta naših zadaća, a samim tim i smanjenju troškova njihove provedbe. Kvalitetno postavljenom organizacijom i usredotočenošću svih pripadnika na zadaću dostignuta je razina povjerenja gdje svaki pripadnik postrojbe zna što se od njega zahtijeva. Zbog teritorijalne raspršenosti postrojbi Bojne nije moguće često biti na svim lokacijama, ali svakodnevnim kontaktom i periodičnim obilascima te informiranjem djelatnika uspijeva se zadržati visoka razina motiviranosti za provedbu zadaća. Velik broj pripadnika Bojne i sami su dio braniteljske populacije i jako dobro razumiju težinu i specifičnost zadaće, a svojim utjecajem na mlađe pripadnike dodatno djeluju na kvalitetu provedbe zadaće. Naravno, organizacija ne bi bila moguća bez sinergije s Ministarstvom hrvatskih branitelja odnosno njegovim ustrojstvenim jedinicama diljem Republike Hrvatske, kojima iskreno zahvaljujem na pruženoj trajnoj potpori i suradnji.

Ustrojavanje postrojbe počelo je prije pet godina, praktično od samog temelja, a ustroj se radio ”u hodu“. Kako danas nakon pet godina gledate na ustroj postrojbe? Je li on temeljem dosadašnjih iskustava gotov ili se radi o trajnom procesu?

Jedna od najzahtjevnijih zadaća prilikom ustrojavanja Bojne svakako je bilo opremanje i uvježbavanje pripadnika  Bojne za provedbu misija i zadaća u vrlo kratkom razdoblju, na čemu zahvaljujem prvom zapovjedniku Bojne, umirovljenom brigadiru Draženu Sebastijanu i njegovu timu, od kojih je većina i danas u postrojbi, te Zapovjedništvu Zapovjedništva za potporu na čelu sa zapovjednikom general-pukovnikom Mladenom Fuzulom, koji je ujedno i idejni tvorac Bojne, na pruženoj potpori tijekom ustrojavanja Bojne i priprema za provedbu zadaća. Ustroj postrojbe ovisi o mnogo čimbenika i oni se s vremenom mijenjaju. Naravno da su temeljni motivi i jezgra postrojbe ostali isti, ali uvijek ima potrebe za promjenama i poboljšanjima i na tome se kontinuirano radi primjenjujući sustav naučenih lekcija. Rad na ustroju Bojne trajan je proces, uostalom kao i kod ostalih sastavnica HV-a, s obzirom na svakodnevne nove izazove s kojima se pripadnici Bojne susreću u provedbi zadaća na terenu, a koje od svih nas traže svakodnevna promišljanja i rad na poboljšanju trenutačnog stanja s ciljem još bolje provedbe zadaća. U skladu s tim ponovit ću riječi umirovljenog brigadira Sebastijana, izrečene prigodom njegova odlaska u mirovinu, kako je ljestvica podignuta visoko, ali prostora za poboljšanje ima. S tim se u potpunosti slažem jer u radu uvijek preispitujem postojeće stanje i tražim neka nova rješenja za bolju i kvalitetniju provedbu zadaća pritom vodeći računa i o onima koji te zadaće provode na terenu.

Provodite vrlo osjetljive zadaće na pogrebima gdje dostojanstvo i uvježbanost pripadnika mora biti na najvišoj razini. Na koji način provodite obuku i kako pripremate pripadnika za te zahtjevne zadaće?

S obzirom na dnevni broj zadaća većina obuke je ”na radnom mjestu“, dakle u samoj pripremi pred odlazak na zadaću. Naravno, dio obuke provodi se u vrijeme kad nema zadaća s naglaskom na moguće izvanredne situacije i reakcije na njih. Zapovjednici desetina glavni su obučavatelji i najbolji su poznavatelji sposobnosti svakog pojedinca u timu. Sportskim rječnikom rečeno, svakodnevno imaju zajednički trening i utakmicu, čimbenik koji je iznimno bitan u evaluaciji provedenih zadaća. Rotacijom pripadnika na različitim pozicijama pri provedbi zadaće postiže se da je svatko od njih spreman u svakom trenutku preuzeti ”ulogu“ onog drugog, čime se moguće zasićenje ili zamor za provedbu zadaća svodi na najmanju moguću mjeru. Konstantno se provodi obilazak i nadzor svih lokacija u kojima rade pripadnici Bojne kako bi se provjerio i zadržao istovjetan pristup i postupanje tijekom provedbe zadaća.

Postrojba svoje zadaće obavlja u svim vremenskim uvjetima, ako je potrebno i vikendima i blagdanima, što težinu zadaća koju provode čini još zahtjevnijim. Koliki je interes za pristupanje Bojni i koji su glavni kriteriji za prijam novih pripadnika?

Većina pripadnika HV-a, pa tako i pripadnici Bojne za potporu svoje zadaće svakodnevno provode u različitim vremenskim uvjetima, vikendima i blagdanima, no to je uloga i zadaća HV-a u društvu za koju smo osposobljeni i spremni. Za razliku od većine pripadnika HV-a, pripadnici Bojne svoje zadaće svakodnevno provode izvan vojarni, na grobljima diljem Lijepe Naše, što provedbu zadaća čini još zahtjevnijom jer su svakodnevno izloženi pogledima javnosti. Svaki pokret, radnja pripadnika Bojne promatra se i podložna je pohvali, ali i kritici. Interesi su različiti i ovise od djelatnika do djelatnika. Način na koji je postrojba ustrojena omogućilo je dijelu pripadnika HV-a razmještaj bliže mjestu stanovanja, a to je iznimno važan razlog koji pridonosi većem zadovoljstvu pripadnika te boljoj i kvalitetnijoj provedbi zadaća.

Susretati se sa smrću i tugom gotovo svakodnevno vrlo je stresno i zahtjevno. Koliko se ulaže u pripremu pripadnika za suočavanje s takvim zadaćama, posebice onih mlađih?

Upravo je taj dio zadaće i najzahtjevniji, traži punu koncentraciju zapovjednika na stanje vojnika u timu za provedbu zadaće. U pripremi svake zadaće vojnici se moraju izjasniti jesu li spremni za nju ili možda imaju nekakav osobni razlog koji bi mogao utjecati na njih tijekom provedbe. Kod svake zadaće pripadnicima ukazujemo na pijetet i dostojanstvo prema preminulim hrvatskim braniteljima te činjenicu da je upravo njihovo izvršavanje ovih zadaća – častan i uzoran čin pripadnika Hrvatske vojske. Pri samoj selekciji kandidata za Bojnu obvezan je razgovor s predstavnicima psihološke struke gdje se njihova procjena itekako uzima u obzir s obzirom na svakodnevan stres koji pripadnici Bojne doživljavaju tijekom provedbi zadaća. Svaku ustrojstvenu cjelinu Bojne periodično obilaze vojni psiholozi koji provode razgovore i savjetovanja, a po potrebi i pojedinačne razgovore s pripadnicima Bojne. Njihovo je mišljenje iznimno bitno zapovjednicima prilikom planiranja pripadnika za zadaću te im zahvaljujem na suradnji i stručnoj pomoći koju pružaju zapovjednicima i djelatnicima na terenu.

Imate li povratnih informacija od obitelji i rodbine pokojnika o sudjelovanju pripadnika Bojne? Koliko obiteljima znači nazočnost pripadnika Hrvatske vojske na pogrebima?

Kao što sam već spomenuo, reakcije članova obitelji, rodbine, prijatelja i braniteljskih udruga proizišlih iz Domovinskog rata, koji svakodnevno ”ocjenjuju“ rad pripadnika Bojne, vrlo su pozitivne što nam je najveća nagrada i zahvala za uloženi trud u provedbi naših zadaća te poticaj za daljnji rad. Često na službene adrese pristižu pisma zahvale za provedene zadaće, a kako znamo o kako se emotivno teškom trenutku radi još više dolaze do izražaja napisane riječi koje nam upućuju. Naglasio bih kako su pripadnici Bojne za potporu ponosni na zadaće koje izvršavaju s obzirom na to da odaju vojnu počast onima koji su najzaslužniji za stvaranje Republike Hrvatske – hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.

RAZGOVARAO: Domagoj Vlahović/FOTO: Tomislav Brandt