Vrhunski profesionalci i ponos u domovini i izvan nje

Značaj vojne policije u kontekstu jačanju sigurnosti uvijek je bio na visokoj razini, a u današnjoj se sigurnosnoj situaciji povećava. Vojna policija dio je redarstvenih snaga Republike Hrvatske i kao takva ima svoju ulogu u jačanju sigurnosti društva u cjelini…

brigadir Mate Radoš, zapovjednik Pukovnije Vojne policije

Početkom ožujka obilježena je 15. obljetnica upućivanja prvog voda Vojne policije u mirovnu operaciju ISAF u Islamsku Republiku Afganistan, 25. obljetnica osnivanja Antiterorističke Vojne policije OSRH te 25. obljetnica ustrojavanja 74. satnije Vojne policije. Odličan je to povod za razgovor sa zapovjednikom Pukovnije Vojne policije brigadirom Matom Radošem koji je na ovoj dužnosti od listopada 2015. Brigadir Radoš dragovoljac je Domovinskog rata od 5. kolovoza 1990. godine kad se uključio u MUP kao Prvi hrvatski redarstvenik, da bi potom postao ratni pripadnik Antiterorističke jedinice Lučko MUP-a. Tijekom rata bio je i pripadnik specijalnih postrojbi Ministarstva obrane i Glavnog stožera Hrvatske vojske te 1. hrvatskog gardijskog zdruga. Osim velikog vojnog i policijskog iskustva, tijekom karijere obnašao je niz voditeljskih, zapovjednih i stožernih dužnosti.

Pukovnija Vojne policije ove godine obilježava nekoliko važnih obljetnica. Jedna od njih je i 15 godina kontinuiranog sudjelovanja u operaciji i misiji u Afganistanu. Prisjetite se razdoblja priprema i odlaska prvog kontingenta u Afganistan…
Da, 15 godina kontinuiranog sudjelovanja u NATO-ovoj operaciji i misiji u Afganistanu zaista je respektabilno razdoblje na koje smo u Pukovniji Vojne policije iznimno ponosni i bez lažne skromnosti neupitno je da su rad i djelovanje snaga VP-a OSRH pridonijeli prepoznavanju Republike Hrvatske kao vjerodostojnog partnera i zemlje kandidatkinje za punopravno članstvo u NATO-u.
Vizijom tadašnjeg vodstva VP-a pripreme prve VP sastavnice (ojačani vod VP-a) u sastavu prvog kontingenta OSRH u operaciji ISAF (1. HRVCON) bile su definirane i započete sukladno postavljenim strateškim ciljevima Republike Hrvatske (punopravno članstvo u NATO-u i EU-u). Naime, kao što znamo Republika Hrvatska je 2000. godine postala članica NATO-ova Partnerstva za mir, a 1. travnja 2009. godine i punopravna članica NATO-a.
Vojna policija OSRH prepoznata je kao dio Oružanih snaga koji je i u to vrijeme bio na visokoj razini obučenosti i opremljenosti te s generalno razvijenim sposobnostima koje se mogu uklopiti u tadašnje zahtjeve NATO-a za zemlje koje su u Partnerstvu za mir. Nakon intenzivnog (gotovo dvogodišnjeg) razdoblja priprema, vod VP-a upućen je u NATO-ovu operaciju ISAF u Afganistanu početkom 2003. godine te time postao prva postrojba OSRH na zadaći u inozemstvu.
Zadaće VP-a OSRH u Afganistanu mijenjale su se sukladno tranziciji iz operacije ISAF u misiju Odlučna potpora. Sve je započelo izvršavanjem zadaća temeljnog i kriminalističkog VP-a u sastavima multinacionalnih satnija VP (Multinational Military Police Company – MNMPCoy) gdje smo u tzv. području operacije Capital niz godina imali i vodeću ulogu. Idućih godina, pripadnici VP-a radili su i djelovali u policijskim operativnim mentorskim timovima (Police Operational Mentoring and Liaison Team – POMLT)  i policijskim savjetničkim timovima (Police Advisory Team – PAT) te obnašali dužnosti u uredu Provost Marshala (glavni policijski savjetnik zapovjednika snaga pojedine razine).Vojna policija OSRH imala je vodeću ulogu u mentoriranju i savjetovanju u Školi Vojne policije afganistanskih oružanih snaga (Afghan National Army Military Police School – ANA MP School).
Posebno prepoznatljiv doprinos sveukupnim naporima međunarodne zajednice na uspostavi sigurnog okruženja u području operacije bio je vidljiv kroz djelovanje naših vodiča i službenih pasa (za detekciju droga i eksploziva).
Danas, pripadnici VP-a OSRH u Afganistanu u sklopu misije Odlučna potpora sudjeluju u obnašanju savjetničkih dužnosti i zadaća vodiča i službenih vojno-radnih pasa.

Kamo su još osim u Afganistan pripadnici PVP-a upućeni u međunarodne misije i operacije te druge zadaće u inozemstvu?
Naši pripadnici angažirani su u sklopu NATO-ove aktivnosti ojačane prednje prisutnosti (Enhaced Forward Presence–eFP) u Poljskoj i Litvi.
Osim sudjelovanja u misijama i operacijama PVP pridonosi izgradnji međunarodne sigurnosti vodom VP-a u sklopu NATO-ovih snaga brzog odgovora (NRF – VJTF) te angažiranja u Multinacionalnoj bojni vojne policije (NATO MNMPBAT) i NATO-ova Središta izvrsnosti vojne policije (Military Police Centre of Excellence – MP COE) u Poljskoj kroz trogodišnji angažman jednog časnika u Odjelu za izobrazbu i obuku.
Svakako je potrebno spomenuti i UN-ovu misiju na Golanskoj visoravni UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force) gdje je u sastavu svakog hrvatskog nacionalnog kontingenta djelovao i tim pripadnika VP-a od 2008. godine do okončanja angažiranja.

U vrijeme nastanka vojnopolicijskih postrojbi u Domovinskom ratu, Vojna policija  provodila je više vojničke, a ne samo klasične vojnopolicijske zadaće. Kako su se te zadaće mijenjale, kako se vojna policija razvijala i gdje je danas?
Od samih početaka nastanka postrojbi Vojne policije OSRH, kad je 24. kolovoza 1991. Predsjednik RH i vrhovni zapovjednik OSRH izdao Zapovijed o ustrojavanju VP-a, preko ustrojavanja prvih postrojbi VP-a pa do danas, VP je sudjelovao u svim transformacijskim procesima Oružanih snaga, a  mogu reći i bio predvodnik u svim aktivnostima preustrojavanja.
U samim počecima preustrojavanja nakon Domovinskog rata demobiliziran je veći broj pripadnika i ukinute pojedine postrojbe VP-a.
Kasniji preustroji pa tako i nedavni, vezani su uz prilagodbu VP-a misijama i zadaćama definiranim ključnim dokumentima nacionalne sigurnosti i obrane RH te ponajprije dostizanju sposobnosti potrebnih za adekvatan odgovor na sve sigurnosne izazove i prijetnje navedene u tim dokumentima.
Naravno, sve aktivnosti provodile su se i provode se prema djelokrugu rada VP-a OSRH definiranog zakonima i podzakonskim aktima (Ustav RH, Zakon o obrani, Zakon o službi u OSRH, Zakon o kaznenom postupku, Zakon o policiji, Pravilnik o vojnopolicijskim poslovima i provedbi ovlasti ovlaštenih službenih osoba Vojne policije itd.).
Kao zapovjednik PVP-a ističem zadovoljstvo postignutim, ali i prepoznavanjem vlastitih nedostataka i mogućnosti daljnjeg razvoja što i jesu glavni ulazni elementi analitičkog pristupa pripreme novih predstojećih preustroja OSRH pa time i PVP-a.
Kad govorimo o preustroju postrojbe, moramo naglasiti kako se on ne odnosi samo na zahtjeve po strukturi snaga i osoblju već prije svega prema misiji i zadaćama postrojbe te adekvatnim materijalnim sredstvima kojima se mogu dostići tražene sposobnosti.

Najelitnija, najbolje obučena i opremljena postrojba Vojne policije jest Satnija specijalne Vojne policije, odgovorna za najopasnije i najodgovornije zadaće? Mogu li se usporediti sa sličnim postrojbama u vojskama NATO-a i nama partnerskih zemalja?
Da, Satnija specijalne Vojne policije odgovorna je za izvršavanje tzv. visokorizičnih zadaća. Kao što sam prije naglasio, pripadnici PVP-a razvijali su vlastite sposobnosti sukladno postavljenim zahtjevima, pa je to svakako bio proces koji je zahvatio i postrojbu specijalnog VP-a. U usporedbi sa sličnim postrojbama u vojskama NATO-a i nama partnerskih zemalja valja naglasiti kako neke zemlje, a koje su punopravne NATO-ove članice uopće nisu ni uspjele razviti sposobnost djelovanja specijalne postrojbe VP-a. Satnija specijalne Vojne policije nalazi se rame uz rame sa sličnim postrojbama NATO-a i partnerskih zemalja po obučenosti, opremljenosti, motiviranosti i spremnosti za izvršenje zadaća.

Raste li važnost vojne policije u današnjoj sigurnosnoj situaciji?
Značaj vojne policije u kontekstu jačanja sigurnosti uvijek je bio na visokoj razini, a u današnjoj se sigurnosnoj situaciji povećava. Vojna policija dio je redarstvenih snaga Republike Hrvatske i kao takva ima svoju ulogu u jačanju sigurnosti društva u cjelini. Danas nema zemlje koja u većoj ili manjoj mjeri nije izložena riziku neke vrste terorizma. Zadnjih nekoliko godina u svijetu je zabilježeno niz nekonvencionalnih napada u kojima civilne institucije bez suradnje s vojnim strukturama ne mogu dovoljno uspješno odgovoriti. Tu se posebno ističe vojna policija koja po svojim zakonskim ovlastima u obavljanju vojnopolicijskih poslova surađuje s ustrojstvenim jedinicama MUP-a, državnim odvjetništvima, uredima za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, sudovima i drugim nadležnim državnim i javnim tijelima. Samo stvaranjem zajedničkih timova i neposrednom suradnjom ustrojstvenih jedinica civilnih i vojnih redarstvenih snaga moguće je odgovoriti suvremenim ugrozama u zemlji i svijetu. Suradnja s MUP-om RH postavljena je kao imperativ u zajedničkoj borbi protiv sigurnosnih ugroza te se u tom smjeru i razvija međusobna suradnja.

Koje međunarodne vježbovno-obučne aktivnosti očekujete u ovoj godini?
Tijekom ove godine nastavljamo sudjelovanje na pripremnim i obučnim aktivnostima NATO-ove Multinacionalne bojne Vojne policije (MNMPBAT), u suradnji s  Poljskom, Slovačkom i Češkom, koje će kulminirati u međunarodnoj vojnoj vježbi (MVV) Sharp Lynx 18. Vježba će se provesti od 28. svibnja do 8. lipnja 2018. u simulacijskom središtu češkog OS-a.
Ovom prilikom želio bih spomenuti kako temeljem Implementirajućeg sporazuma za NATO MNMPBAT Repulika Hrvatska preuzima predsjedavanje unutar MNMPBAT-a u 2019. godini. S obzirom na potrebu provedbe ocjenjivanja njegove borbene spremnosti i certificiranje tijekom 2019. godine, PVP planira provedbu MVV Livex Sharp Lynx 19 u Republici Hrvatskoj.
Osim MNMPBAT-a, PVP nastavlja i odličnu bilateralnu suradnju s Vojnom žandarmerijom poljskog OS-a. Prošle godine pripadnici Satnije specijalne Vojne policije proveli su u Hrvatskoj združenu obučnu aktivnost s pripadnicima OS-a Poljske. Ove godine planiramo obučnu aktivnost u Poljskoj upućivanjem pripadnika Satnije specijalne Vojne policije i Satnije za posebne oblike osiguranja. Na ovaj način proširujemo suradnju i podižemo sposobnosti postrojbi vojne policije posebne namjene.
U 2018. godini nastavljamo suradnju sa specijalnom Vojnom policijom Slovenske vojske čiji će pripadnici sudjelovati na terenskoj obuci Satnije specijalne Vojne policije kao promatrači.
Multilateralne i bilateralne obučne aktivnosti uvelike pridonose podizanju spremnosti pripadnika PVP-a za obnašanje dužnosti i provedbu zadaća u međunarodnom okruženju. Uz to, razmjenom znanja i iskustava te uvidom u taktike, tehnike i procedure, PVP razvija i unapređuje vlastite sposobnosti i podiže razinu spremnosti za odgovor na postavljene izazove.

Koje će sastavnice najviše zahvatiti predstojeći preustroj PVP-a?
Pukovnija Vojne policije kao pristožerna postrojba GS OSRH i rod borbene potpore prati razvoj OSRH u cjelini te se razvija u skladu s njim. U okvirima novih strateških dokumenata na području obrane, točnije novim Strateškim pregledom obrane i revizijom Dugoročnog plana razvoja OSRH PVP će sagledati svoju ulogu unutar OS-a te definirati svoj budući koncept i brojčanu veličinu. Nadolazeće zadaće u zemlji i inozemstvu te novi sigurnosni izazovi određuju i nov način uporabe snaga što uvjetuje i izgled samih snaga.

Kakva je situacija s kadrovima, koliko je mogućnost rada u PVP-u zanimljiva pripadnicima OSRH?
PVP ima dobru personalnu popunjenost, a kadar svih kategorija, vojnici, dočasnici i časnici, zanavlja se redovito svake godine. Zanimanje vojnog policajca izazov je mladim pripadnicima OSRH što pokazuje broj prijavljenih kandidata za popunu PVP-a.  Ove godine dobit ćemo i prve mlade časnike iz redova kadeta školovanih po novom programu gdje se na zadnjoj godini školovanja usmjeravaju prema vojnopolicijskom rodu.

Kolika je samostalnost u radu Pukovnije Vojne policije te kakav je suodnos s MORH-ovim Samostalnim sektorom za vojnopolicijske poslove?
Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove ustrojstvena je jedinica unutar MORH-a, a Pukovnija VP-a pristožerna je postrojba GS-a OSRH. One su u različitim resorima MORH-a i OSRH, ali su međusobno povezane u cilju razvoja roda borbene potpore Vojne policije. I Pukovnija VP-a i Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove imaju svaka svoje mjerodavnosti. Bilateralne i multilateralne aktivnosti provode samostalno ili u suradnji ovisno o razini i interesu nositelja kao i interesu pojedinih partnera.
Što se tiče izobrazbe, obuke i stručnog usavršavanja Pukovnija Vojne policije nositelj je izobrazbe i obuke Vojne policije osim u području kriminalističkog VP-a. U području osiguranja i zaštite Pukovnija Vojne policije nositelj je aktivnosti osiguranja štićenih osoba, objekta i prostora MO-a i OSRH dok određeni oblik administrativnog nadzora ima Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove kao pridruženi član Inspektorata obrane odnosno nadzornog tijela Ministarstva obrane.
Kod normativnog uređenja akata iz područja VP-a Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove u okviru nadležnosti priprema nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja kriminalističkog istraživanja vojne policije, analitike i evidencija, zakonitosti postupanja te nadzire njihovo provođenje, a kod izrade normativnih akata vezanih za djelokrug i provedbu vojnopolicijskih poslova i zadaća; zakona, pravilnika, provedbenih propisa vezanih za kriminalističke poslove, vojnopolicijske poslove bilježenja i izvješćivanja, tiskanica vezanih za provedbu vojnopolicijskih poslova i provedbu ovlasti, provedbenih propisa vezano za vojnopolicijske poslove temeljne i prometne vojne policije surađuju Pukovnija Vojne policije i Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove. Pukovnija VP-a samostalno planira financijska sredstva za svoje opremanje i razvoj specijalističke opreme.
Važno je napomenuti da bez suradnje Pukovnije Vojne policije i Samostalnog sektora za vojnopolicijske poslove rod borbene potpore Vojne policije ne bi mogao pratiti najnovije sigurnosne trendove te dostići razinu opremljenosti i uvježbanosti koja će biti jamac sigurnosti OSRH u zemlji i inozemstvu. Bez obzira na mjerodavnosti rada, PVP i Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove djeluju kao jedan tim usmjeren prema istom cilju.

U kojim se područjima ostvaruje suradnja s MUP-om?
Sporazum o suradnji VP-a OSRH i MUP-a RH izrađen je kako bi se zajedničkim radom, zajedničkim korištenjem ljudskih potencijala i materijalno-tehničkih sredstava što racionalnije koristila državna sredstva te dodatno podigla razina sigurnosti građana RH. Suradnja je dogovorena u sljedećim područjima; poslovi osiguranja, poslovi sigurnosti cestovnog prometa, poslovi kriminalističkih policija, poslovi specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova i specijalnih snaga Vojne policije, poslovi pripreme za odlazak i povratak timova i pripadnika u i iz mirovnih operacija, poslovi pripreme i organizacije simulacijskih vježbi, poslovi stručnog usavršavanja, suradnja službi za logistiku, korištenje poligona, strelišta i drugih obučnih kapaciteta, suradnja u području Obalne straže RH, poslovi vezani uz informacijske sustave, suradnja na području promidžbe i informiranja, školovanje pripadnika VP-a OSRH unutar edukacijskih institucija MUP RH. PVP ostvaruje odličnu suradnju s MUP RH na području obuke. Prethodnih godine ostvarena je izvrsna suradnja i značajan napredak na različitim područjima: edukacija za kriminalistički VP, tečajevi i usavršavanje za prometni VP, zajednička obuka motociklista, zajednička obuka u pogledu zaštite štićenih osoba, edukacija i usavršavanje za PDZ i RTG, obuka za uporabu višenamjenske palice Tonfe, obuka za uspostavu javnog reda i mira narušenog u većem obimu te obuka vodiča i dresura službenih pasa. Suradnja se nastavlja još većim intenzitetom u ovoj godini.
Kako biste ocijenili suradnju Pukovnije Vojne policije s Udrugom branitelja i veterana VP-a iz Domovinskog rata?
PVP ima dobru suradnju sa svim registriranim udrugama branitelja i veterana VP-a iz Domovinskog rata. Dokaz tome jesu zajedničke aktivnosti prilikom obilježavanja obljetnica postrojbi VP-a iz Domovinskog rata.

Domagoj Vlahović, Foto Tomislav Brandt