Zaštitna satnija – konstantno i dinamično osiguranje

Zaštitna satnija kakvu danas poznajemo sljednica je druge gardijske posadne bojne koja je bila dio 1. hrvatskog gardijskog zbora na čijim je temeljima nastala Počasno-zaštitna bojna

Ususret 30. obljetnici ustrojavanja Počasno-zaštitne bojne, koja se obilježava krajem mjeseca, Hrvatski vojnik u ovom broju predstavlja Zaštitnu satniju, glavnu i odgovornu sastavnicu PZB-a za zaštitu vanjskog osiguranja unutar kompleksa Ureda Predsjednika i vojarne “1. hrvatski gardijski zbor” na Tuškancu. Posjetom Pantovčaku i Tuškancu razgovarali smo s  ključnim osobljem Satnije i tako dobili jasniji uvid u njezin djelokrug rada i način funkcioniranja. Prije nego što detaljnije objasnimo temeljne zadaće i strukturu Zaštitne satnije bitno je spomenuti da je Zaštitna satnija kakvu danas poznajemo sljednica druge gardijske posadne bojne koja je bila dio 1. hrvatskog gardijskog zbora na čijim je temeljima nastala Počasno-zaštitna bojna.

Djelokrug rada

Za razliku od Satnije za osiguranje, njezine sestrinske postrojbe, Zaštitna je satnija zadužena za vanjsko osiguranje štićenih objekata (Predsjednički dvori, Vila Prekrižje), prijavnice na ulazima u štićene objekte, te osiguranje vojarne na Tuškancu. Osiguranje se provodi neprekidno, u svim vremenskim uvjetima, u različitim oblicima, unaprijed određenim snagama, sredstvima i mjerama zaštite. Djelokrug rada obuhvaća i preventivno djelovanje od napada, uništenja, otuđenja i oštećenja te otkrivanja tajnih podataka. “Primarna nam je zadaća osiguranje točaka na ulazu, odnosno kontrola ulaska osoba i vozila u kompleks Ureda Predsjednika i vojarne na Tuškancu te osiguranje objekata i perimetra unutar njih“, ističe satnik Mladen Horvat zapovjednik Satnije. Nakon zapovijedanja Satnijom za potporu, satnik Horvat 2021. preuzima dužnost zapovjednika Zaštitne satnije. Vojnu karijeru započeo je kao vojnik u 1. hrvatskom gardijskom zboru nakon čega je raspoređen u 7. gardijsku brigadu Pume da bi se potom vratio u Zaštitnu satniju Počasno-zaštitne bojne, kao dočasnik, a potom postao časnik i nastavio u Počasnoj satniji kao zapovjednik voda te 2019. godine postaje zapovjednik novoustrojene Satnije za potporu.

Obnašanjem različitih dužnosti kao časnik u PZB-u stekao je zavidna znanja i iskustva zbog  čega se i nalazi na zapovjednoj dužnosti jedne od ključnih sastavnica Bojne. “Tko god prođe više razina u vojnoj karijeri ima kompletnu sliku koja pomaže da se donose brže i kvalitetnije odluke“, govori satnik Horvat i naglašava kako se u njegovoj postrojbi većina odluka mora donijeti u što kraćem vremenu i na svaku promjenu potreba Ureda treba odmah reagirati i odgovoriti. Kao zapovjednik Zaštitne satnije u stalnoj je koordinaciji i suradnji s drugim zapovjednicima satnija s ciljem što efikasnijeg i kvalitetnijeg izvršenja zadaća koje proizlaze iz misije PZB-a. U razgovoru sa zapovjednikom saznajemo da u određenim varijantama osiguranja pripadnici Počasne satnije ulaze u sastav snaga Zaštitne satnije te je njihova sekundarna zadaća izvršenje dijela zadaća iz djelokruga osiguranja. Dodatnim obukama i školovanjima mogu nastaviti svoj profesionalni razvoj u Zaštitnoj satniji, a za pripadnike vanjskih postrojbi vrijedi postupak pristupanja temeljem posebnih uvjeta popune.

Dostizanje zahtjevne razine obučenosti

Zaštitna satnija sastoji se od četiri voda od kojih samo prvi vod ima desetinu vodiča pasa. Godinama su vodiči pasa bili u svakom vodu, ali zbog lakšeg funkcioniranja odlučeno je da svi budu u jednoj desetini i imaju svojeg zapovjednika. Nadnarednik Krunoslav Frković, vodič pasa od 1995. godine, objasnio nam je da psi unutar Zaštitne satnije imaju isključivo zaštitnu namjenu i zbog specifičnog osiguranja oni su maksimalno socijalizirani, savršeno dresirani da trenutačno reagiraju na zapovijed vodiča. “Godinama se poboljšava rad i obuka kako bi došli na vrlo zahtjevnu razinu gdje psi napadaju iz helikoptera, desantnih čamaca, kroz vatru i pod neprestanom paljbom iz svih vrsta naoružanja“, govori nadnarednik i ističe kako su psi i ljubav prema njima glavni motiv zašto taj posao obavlja dugi niz godina. Za novog vodiča pasa vrši se odabir unutar pripadnika Satnije. Odlike vodiča su: ljubav prema psima, tjelesna vrhunska pripremljenost, spremnost za dodatna usavršavanja unutar dužnosti  i savršena interoperabilnost vodiča i službenog psa zaštitne namjene. Specifičnost Zaštitne satnije jest u tome što su jedina sastavnica PZB-a koja ima snajpersku sposobnost čime se nadograđuje cjelokupni sustav osiguranja kompleksa Ureda.

Razlika je u dinamičnosti

Kad je u pitanju profesionalni razvoj vojnika i dočasnika unutar Zaštitne satnije, njezin prvi dočasnik, stožerni narednik Tomislav Brezovec rekao je da je svakom vojniku i dočasniku omogućeno napredovanje i školovanje sukladno uvjetima i standardima koje moraju ispunjavati temeljem važećih pravilnika. Bitno je napomenuti da samo najbolji pripadnici Zaštitne satnije uz dodatna školovanja, specijalističke obuke i tečajeve nastavljaju profesionalni razvoj u Satniji za osiguranje. Rad pripadnika Zaštitne satnije temelji se na misiji postrojbe i zadaćama Satnije, čiji je cilj osiguranje objekata i prostora u kojima boravi predsjednik i djelatnici iz Ureda. “Dinamičan je to i zahtjevan posao, u nekim segmentima blizak stražarskom osiguranju zbog čega se izvan postrojbe često poistovjećuju ta dva pojma, ali u konačnici to nije tako“, naglašava stožerni narednik Brezovec. Objasnio nam je da za razliku od tipičnog stražarskog osiguranja, osiguranje koje vrše pripadnici Zaštitne satnije puno je dinamičnije i iziskuje svakodnevnu prilagodbu osiguranja protokolarnim događajima Ureda Predsjednika RH. “Kako bismo spriječili monotoniju i zamor, te ravnomjerno opteretili naše pripadnike vrši se periodična rotacija u skladu s propisanim mjerodavnostima postrojbe,“ rekao je prvi dočasnik. Osiguranje se provodi u svim uvjetima, danju i noću 365 dana godišnje, a temeljni je oblik rada u turnusu koji ponekad nije pravilan zbog različitih zadaća. Da je takav način rada izazovan, s prvim se dočasnikom složio i zapovjednik Satnije, te naglasio važnost suradnje među zapovjednicima i zajedničkog rješavanja problema. “Pratimo da je angažman ljudi podjednak, a kad je to potrebno izlazimo ljudima u susret pazeći da ne umanjimo razinu obavljanja zadaća,“ rekao je zapovjednik. Nismo mogli ne primijetiti kako satnik Horvat uz sebe ima mlade časnike za zapovjednike vodova čiji rad koordinira kako bi se sve zadaće izvršile adekvatno i na vrijeme. “Mladost zasigurno donosi novi pogled na neke stvari o kojima mi stariji ni ne razmišljamo, tako da su mladi ljudi uvijek dobrodošli i treba ih podupirati,“ zaključio je satnik. Poručnici Petri Teklić uskoro će godina dana otkad je preuzela 3. vod u Zaštitnoj satniji i kaže da su međuljudski odnosi na visokoj razini, a unatoč velikom opsegu posla sve se lako riješi zahvaljujući dogovoru i dobroj komunikaciji među zapovjednicima. “Zapovjednici vodova moraju konstantno surađivati jer sve odrađujemo kao satnija i nema podjele. Moramo se oslanjati jedni na druge kako bismo uspješno izvršili sve zadaće,“ rekla je poručnica.

Natporučnik Ivan Matić jednako razmišlja kao i njegova kolegica, te naglašava važnost organizacijskih sposobnosti koje su potrebne za izradu rasporeda rada kako bi svi bili jednako opterećeni. Kaže da je jedan od većih izazova u obnašanju dužnosti organizacija rada pripadnika Satnije i implementacija svih obučnih aktivnosti. “Imamo dosta prilika učiti od starijih pripadnika pogotovo oko nekih specifičnih stvari koje se manifestiraju u osiguranju  i organizaciji prijma te protokolarnih događanja u štićenom kompleksu Ureda Predsjednika,“ rekao je natporučnik. Poručnica Ana Antolić, koju već otprije znamo zbog ostvarenih izvanrednih sportskih rezultata, nakon dvije godine na vojničkom mjestu u Počasnoj satniji trenutačno je na mjestu zapovjednice 4. voda Zaštitne satnije. “Provedene dvije godine u Počasnoj satniji pomogle su mi da se naviknem na način rada i funkcioniranja postrojbe, a kao bivša vojnikinja lakše mi je razumjeti svoje ljude“, rekla je poručnica koja kaže da još uvijek stigne trenirati i natjecati se. Osim poručnice Antolić i ostali pripadnici Zaštitne satnije natječu se na različitim sportskim natjecanjima, vojnim  i civilnim, i ostvaruju iznimne rezultate.

Tekst: Janja Marijanović Šaravanja ; Foto: Tomislav Bušljeta, Filip Glas, Marko Beljan