Tenkovska satnija pokazala obrambene sposobnosti

Na vježbi Oklopne bojne Gardijske oklopno-mehanizirane brigade pod nazivom OKB 17 ocjenjivane su i sve prateće zadaće Tenkovske satnije, kao što su provedba procesa vođenja postrojbi, hodnja na zadanom pravcu, zaposjedanje taktičkog polja prikupljanja, taktičko kretanje, provedba, reorganizacija i konsolidacija…

Postrojene posade i tenkovi čekaju znak za pokret. Nakon zapovijedi, kolona od devet tenkova M-84 kreće u taktičko područje prikupljanja gdje su izvidnici već izvršili svoje zadaće. Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” kraj Slunja buka koju su stvarali tenkovi dala je naslutiti da je u tijeku vojna vježba Oklopne bojne Gardijske oklopno-mehanizirane brigade. Kako nam je objasnio zapovjednik Oklopne bojne bojnik Ivan Stipić, riječ je o vježbi pod nazivom OKB 17 koja se od 7. do 10. ožujka provodila na terenima Središta za borbenu obuku ZOD-a “Fran Krsto Frankopan” HKoV-a s ciljem ocjenjivanja 2. tenkovske satnije u obrani dodijeljenog područja.
“Vježba je bazirana na misiji Oklopne bojne, a meni je kao zapovjedniku važno kroz takav vid ocjenjivanja, što je najviša instanca ocjenjivanja u RH, steći potpun uvid u osposobljenost 2. tenkovske satnije u provedbi dodijeljene misije. U provedbi ocjenjivanja suprotna je strana iz GMBR-a, a ocjenjivači dolaze iz Središta za borbenu obuku,” istaknuo je zapovjednik OKB-a. Da bi stekla preduvjete za dolazak na ocjenjivanje na slunjski poligon, 2. tenkovska satnija provela je intenzivnu obuku u području razmještaja uz školska i bojna gađanja, kao i formalno vanjsko ocjenjivanje zapovjednika GOMBR-a.
Na poligonu smo se našli u trenutku kad je započelo kretanje Tenkovske satnije iz područja razmještaja u očekujuće područje u hodnoj koloni, koja je formirana s ciljem zaštite glavnine. U prethodnici se nalazio tenk koji je osiguravao ostatak kolone. I dok smo stajali sa strane i promatrali kako dva voda, svaki s četirima tenkovima, kao i zapovjednikov tenk, prolaze kraj nas, bojnik Stipić pokazao nam je sustav MILES koji se nalazi na tenkovima.
“Postrojbe naše i suprotne strane opremljene su sustavom MILES koji u svakom trenutku daje pouzdane informacije o učincima, razmještaju i kretanju postrojbe, odnosno daje potpunu sliku,” rekao je te dodao da su u samom sastavu i ekipe za osiguranje prelaska opasnih područja.
Nakon što je Satnija stigla u taktičko područje prikupljanja, stožerni narednik Zdravko Horvačanović, koji je na dužnosti prvog dočasnika 2. tenkovske satnije Oklopne bojne, načelno je odredio mjesta gdje će se rasporediti 1. i 2. tenkovski vod te Mehanizirani vod.
Zapovjednik Satnije satnik Dalibor Vujić obišao je razmještaj vodova kako bi utvrdio je li odluka prvog dočasnika dobra ili mora promijeniti razmještaj tenkova. Posade, nakon što su zauzele svoje položaje, radile su na uklanjanju tragova gusjenica te na maskiranju tenkova.
to je i bilo planirano. ac.


Ocjenjivači izvršili provjeru obučenosti
Direktor vježbe OKB 17 bio je pukovnik Davor Stipetić iz Središta za obuku, a čelnik ocjenjivačkog tima pukovnik Radojko Baković. “Naši su ocjenjivači izvršili provjeru obučenosti i uvježbanosti prema popisu zadaća važnih za misiju,” rekao je pukovnik Baković te dodao kako su zadovoljni provedbom vježbe, a za 30 dana postrojba će dobiti ocjene po svim elementima.


Petra Kostanjšak, Foto:Josip Kopi