Vježba na zemljištu Održivost 17

U četiri dana vježbe, manevarske bojne, bojne rodova borbene potpore i pristožerne postrojbe Gardijske oklopno-mehanizirane brigade prikazale su visoku razinu uvježbanosti i sposobnost svojih logističkih satnija i vodova da vlastitim kapacitetima pruže logističku potporu postrojbama u borbenom djelovanju… Završnoj vježbi prethodila su pojedinačna uvježbavanja koja su se provodila zadnja tri mjeseca…

Na vojnom poligonu “Gašinci” kod Đakova od 8. do 12. svibnja Gardijska oklopno-mehanizirana brigada Hrvatske kopnene vojske provela je LOGEX vježbu pod nazivom Održivost 17. Cilj uvježbavanja je osposobljavanje pripadnika logističkih specijalnosti na svim razinama, kroz pojedinačne zadaće do razina tima, desetine, voda i satnije, sukladno matrici pojedinačnih i skupnih logističkih zadaća. U četiri dana vježbe, manevarske bojne, bojne rodova borbene potpore i pristožerne postrojbe Gardijske oklopno mehanizirane brigade prikazale su visoku razinu uvježbanosti i sposobnost svojih logističkih satnija i vodova da vlastitim kapacitetima pruže logističku potporu postrojbama u borbenom djelovanju.
Sudjelovalo je više od 800 pripadnika Gardijske oklopno-mehanizirane brigade, helikopterski tim HRZ-a i PZO-a, tim Bojne NBKO te tim ZzP-a s cisternom za gorivo i vučnim vozilom za prijevoz borbenih vozila. Vidjela se sva kompleksnost logističke potpore koja se na vježbi provodila kroz opskrbu, održavanje, zdravstvenu, prometnu i personalnu potporu na svim razinama. Prikazane su sposobnosti odgovora na planirane događaje i incidente te neočekivane situacije: brzim odgovorom, koordinirano i po načelima logističke potpore.
Pripadnici GOMBR-a kroz vježbu pružanja logističke potpore tijekom borbenih djelovanja učinkovito su provodili zadaće redovite i žurne opskrbe tehnikom logističkih paketa (LOGPAK) popune goriva, streljiva i hrane na satnijskoj borbenoj komori; održavanja u terenskim uvjetima borbenih i neborbenih vozila i naoružanja; zdravstvenu potporu kroz medicinsko zbrinjavanje na bojišnici kao i evakuaciju cestovnim i zračnim putem te prometnu potporu cjelokupnim aktivnostima postrojbi na crti obrane. Upravljački stožer vježbe planirao je velik broj događaja i incidenata koji su mogući u stvarnim situacijama: neispravnosti na borbenim i motornim vozilima i naoružanju, prevoženje neispravne i oštećene tehnike, potrebe za dopunom gorivom, streljivom i hranom, izvlačenje ranjenika i poginulih s bojišnice te daljnja evakuacija i zdravstveno zbrinjavanje, postupke manje zamjene osoblja, dušobrižništva i postupak u psihološki kriznim intervencijama u 24-satnom angažiranju svake postrojbe.
Elementi potpore rađeni su tehnikama otklanjanja problema na licu mjesta, a veća oštećenja u postajama za tehničko održavanje borbenih komora bojni i Logističke satnije. Važan segment imala je i zdravstvena potpora kroz uvježbavanje borbenih spasilaca, medicinskih tehničara i liječnika tijekom bojnih djelovanja, na način da su lakše ozljede pripadnika zbrinjavane na bojišnici, dok su teže ozlijeđeni prevoženi oklopnim medicinskim vozilom do brzih vozila hitne medicinske pomoći cestovnim putem, a slijedila je evakuacija helikopterom u dnevnim i noćnim uvjetima (MEDEVAC). Prometna potpora provođena je konvojima na svim lokacijama gdje su postrojbe imale potrebu tijekom borbenih djelovanja te u stvarnoj potpori vježbe za sve vrste prijevoza. Zapovjednik Gardijske oklopno-mehanizirane brigade, ujedno i direktor vježbe, brigadni general Denis Tretinjak rekao nam je:
“Zadovoljan sam viđenim jer je dugotrajan planski proces, vođen kroz metodsko-pokazne vježbe i planske konferencije, rezultirao visokom razinom demonstriranih sposobnosti logističkih kapaciteta Brigade. Naši su gardisti, dočasnici i časnici još jednom pokazali da su spremni za usvajanje novih sposobnosti i znanja. Bila je to i jedinstvena prilika da mlađim pripadnicima osiguramo da uz starije kolege steknu potrebno iskustvo kako bi u budućnosti mogli pridonijeti razvoju i unapređenju sustava logističke potpore Brigade.”
Bojnik Ivan Moric, voditelj Odsjeka S-4 Gardijske oklopno-mehanizirane brigade i časnik primarne odgovornosti, objasnio nam je: “Vježba je u potpunosti planirana i provedena sukladno Uputi o vojnim vježbama u OSRH, kroz provedbu Konceptualne, Inicijalne, Glavne planske konferencije i Završne koordinacijske konferencije, što je rezultiralo EXPLAN-om za provedbu vježbe. Provedene su i tri metodsko-pokazne vježbe koje su prikazale provedbu opskrbe, održavanja i zdravstvene potpore postrojbi u bojnim djelovanjima. Cilj vježbe bio je osposobiti logističke satnije i vodove u brzoj i učinkovitoj borbeno-servisnoj potpori tijekom bojnih djelovanja Brigade i u potpunosti je ostvaren. Iznimno sam zadovoljan, sve planirano je provedeno i vježba je pokazala da naše logističke postrojbe mogu uspješno odgovoriti na sve zahtjeve koji se stavljaju pred njih.”
Pripadnici HRZ-a i PZO-a sudjelovali su s pratećim timom i helikopterom, a pružili su potporu u dnevnim i noćnim izvlačenjima ranjenika (MEDEVAC). Pilot helikoptera bojnik Andreas Duvnjak rekao je: “Uvijek nas raduje suradnja HRZ-a i PZO-a i Gardijske oklopno-mehanizirane brigade HKoV-a. Visoka razina profesionalnosti, uvježbanosti i koordinacije stvara zadovoljstvo jer smo kroz temeljnu zadaću pružili potporu prihvata i prijevoza ranjenika dnevnim i noćnim naletima (MEDEVAC), kao logističku potporu bojnih djelovanja.”
Stožerni narednik Predrag Cukrov, 1. dočasnik Logističke satnije Gardijske oklopno-mehanizirane brigade, rekao je: “Vježba je pokazala da Logistička satnija Brigade ima sposobnosti vlastitim kapacitetima pružiti učinkovitu logističku potporu bojnama borbene potpore i pristožernim postrojbama, uključujući opskrbu svim klasama, te tehničko održavanje i sanitetsko osiguranje i zbrinjavanje. Takva je vježba temelj za daljnje usavršavanje i nadogradnju naših sposobnosti.” Sudionike vježbe posjetio je načelnik Stožera i zamjenik zapovjednika HKoV-a brigadni general Siniša Jurković koji je izrazio veliko zadovoljstvo viđenim.

Tekst i fotografije: J. Cindrić i M. Dropuljić / GOMBR