Spremni za sve izazove

Oklopna bojna Gardijske oklopno-mehanizirane brigade (GOMBR) provodila je na poligonu ”Eugen Kvaternik“ uvježbavanja i bojna gađanja s tenkovskim posadama i vodovima. Završnica je to priprema tenkovskih vodova 1. i 2. tenkovske satnije Oklopne bojne za vježbe Brave Warrior 17 u Mađarskoj te Saber Guardian 17 u Rumunjskoj koje će se održavati tijekom srpnja 2017.

Na vojnom poligonu ”Eugen Kvaternik“ na Slunju, od 5. do 9. lipnja,  Oklopna bojna Gardijske oklopno-mehanizirane brigade (GOMBR) provodila je uvježbavanja i bojna gađanja s tenkovskim posadama i vodovima. Vježbi i jednom dijelu gađanja nazočio je i zapovjednik Gardijske oklopno- mehanizirane brigade brigadni general Denis Tretinjak. Za posade osam tenkova, Zapovjedništvo i prateće ljudstvo bili su to dani u kojima nije bilo odmora – sve je moralo biti uvježbano, koordinirano, dobro organizirano i besprijekorno provedeno. Prema riječima zapovjednika Oklopne bojne, bojnika Ivana Stipića, prvo je provedeno bojno gađanje Tenk u napadu i tenk u obrani s osam posada, što je bio preduvjet za događanje dan poslije, 9. lipnja, kad je izvedeno gađanje Tenskovski vod u obrani, tenkovski vod u napadu.
Uz uvježbavanje Zapovjedništva OKB-a i zapovjednika tenkovskih satnija u planiranju, organizaciji i provedbi bojnih gađanja tenkovskih vodova te Zapovjedništva Bojne u pružanju potpore, ovo je bila prilika i za provjeru osposobljenosti zapovjednika tenkovskih vodova u samostalnom rješavanju taktičkih i paljbenih zadaća u različitim zemljišnim i vremenskim uvjetima, pravilnom korištenju paljbenih mogućnosti, oružja u borbenom djelovanju te vještom kombiniranju manevra i paljbe.

Bojnik Ivan Stipić ističe važnost ovog uvježbavanja i postignutih dobrih rezultata te planove Oklopne bojne za blisku budućnost. ”Zadaće se provode zbog pripreme tenkovskih vodova iz 1. i 2. tenkovske satnije Oklopne bojne za vježbe Brave Warrior 17 u Mađarskoj te Saber Guardian 17 u Rumunjskoj na koje ćemo vodove uputiti početkom srpnja. Na tim vježbama, koje traju od 5. do 22. srpnja, naši tenkovski vodovi provodit će aktivnosti u međunarodnom okruženju.“
Vodovi se u Rumunjsku upućuju željezničkim putem i nakon ukrcaja koji će biti na području Zagreba, kretat će se preko Republike Mađarske do rumunjskog poligona ”Cincu” gdje će provoditi uvježbavanja, bojna gađanja i na kraju samu taktičku vježbu s međunarodnim snagama. Tim će vodom zapovijedati natporučnik Branko Lukač koji je tijekom uvježbavanja i gađanja na slunjskom poligonu vodio tenkovski vod.
Vod koji ide u Mađarsku ukrcat će se na labudice u vojarni 3. gardijske brigade Kune u Đakovu i bit će prevezen na mađarski vojni poligon ”Varpalota”, i oni će, kako kaže bojnik Ivan Stipić, od 4. do 22. srpnja ondje provoditi uvježbavanja, taktičke vježbe, bojna gađanja. ”Naš vod bit će pridodan američkoj satniji 4-10  Cavalry Regiment, odnosno u sastav njihove satnije M1A2, tenkovske satnije Abramsa. S njima će provoditi sve zadaće uvježbavanja, tako da ćemo tamo izvršiti provjeru interoperabilnosti i mogućnosti sudjelovanja s koalicijskim snagama u svim zadaćama obrambenih operacija.”


Ističući zadovoljstvo zalaganjem i trudom svih pripadnika koji su pridonijeli odličnim rezultatima vježbe, nazočnošću zapovjednika Gardijske oklopno-mehanizirane brigade, brigadnog generala Denisa Tretinjaka te zapovjednicima tenkovskih satnija, satnicima Antom Kneževićem i Daliborom Vujićem, zapovjednik Oklopne bojne bojnik Ivan Stipić na kraju je zaključio: ”Od početka godine mi provodimo ozbiljne pripreme koje su obuhvatile sve: od početne obuke pojedinaca, posada do vodova. Proveli smo ocjenjivanje tih razina i time smo stvorili preduvjete za teren i provedbu bojnog gađanja. Zadovoljan sam provedbom gađanja i prikazanim taktičkim radom, pristupom zadaći, uspjehom paljbi i manevrima i možemo reći kako smo spremni za predstojeće zadaće koje nas očekuju na skorim vježbama.”


Lada Puljizević, Foto: Tomislav Brandt