Provedena vježba na zemljištu Mač 2016

Cilj vježbe Mač 2016, čiji je nositelj bilo Hrvatsko vojno učilište “Dr. Franjo Tuđman”, bilo je utvrđivanje osposobljenosti polaznika Temeljne časničke izobrazbe, praktična primjena teorijskih znanja i kompetencija koje su usvojili te provjera učinkovitosti vođenja i zapovijedanja pri obnašanju prve časničke dužnosti u provedbi zadaće u terenskim i bojnim uvjetima…

Na vojnom poligonu “Crvena zemlja” kod Knina provedena je od 30. svibnja do 3. lipnja vježba na zemljištu Mač 2016 čiji je nositelj bilo Hrvatsko vojno učilište “Dr. Franjo Tuđman”. Sudjelovalo je 47 polaznika Temeljne časničke izobrazbe koji su bili u ulozi primarne obučne skupine te 50 djelatnika HVU-a i 160 djelatnika iz postrojbi Oružanih snaga u ulozi sekundarne obučne skupine. Organizirana je kao dvostrana s imitacijskim aparatom, a cilj nije bilo ocjenjivanje, nego priprema polaznika TČI-ja za prvu časničku dužnost. Svrha vježbe bila je provjera obučenosti i uvježbanosti primarne obučne skupine s pripadnicima pridodanih postrojbi Hrvatske kopnene vojske i ostalih ustrojstvenih cjelina Oružanih snaga RH kao sekundarne obučne skupine u ulogama zapovjednika desetina i vodova u pripremi i provedbi vježbe primjenom procedura zapovijedanja u uvjetima međurodovskog djelovanja tijekom napadne operacije.
Cilj je bio planiranjem, pripremom, provedbom i raščlambom vježbe utvrditi osposobljenost polaznika TČI-ja kroz praktičnu primjenu teorijskih spoznaja i kompetencija koje su usvojili tijekom izobrazbe te provjera učinkovitosti vođenja i zapovijedanja pri obnašanju prve časničke dužnosti u provedbi zadaće u terenskim i bojnim uvjetima.
Časnik za raspoređivanje vježbe (OSE) bio je zapovjednik Časničke škole brigadir Elvis Burčul, časnik za provedbu vježbe (OCE) načelnik Katedre taktike pukovnik Predrag Omrčen, a direktor vježbe (EXDIR) voditelj Odsjeka kopnenih operacija na Katedri taktike brigadir Marijan Kretić.
Časnik za provedbu vježbe istaknuo je da su polaznici ispunili sve propisane standarde koji su pred njih bili postavljeni prilikom izvršavanja traženih zadaća.

Zdravko Lovašen, Foto: Dražen Volarić