Logistika u pružanju opskrbe tijekom borbenog djelovanja

Vježba je pokazala kompleksnost borbene potpore opskrbe tijekom borbenog djelovanja, koja se mora provoditi po načelima logističke potpore među kojima su održivost ili neprekidnost, odnosno provođenje potpore bez prekida; fleksibilnost, odnosno sposobnost odgovora na promjene u dinamici borbenih djelovanja; brz odgovor na promjene borbenog ritma, kao i suradnja i koordiniranost svih elemenata u procesu logističke potpore…

Na vojnom poligonu “Gašinci” održana je 15. veljače metodsko-pokazna vježba Opskrba tijekom borbenog djelovanja bojne. Vježbu je organizirala i na njoj sudjelovala tenkovska bojna Kune Gardijske oklopno-mehanizirane brigade, s ciljem uvježbavanja i obuke logističkih postrojbi u pružanju borbene potpore opskrbe manevarskoj postrojbi tijekom borbenog djelovanja, odnosno kako bi se pokazala osposobljenost bojne Kune da svojim vlastitim logističkim kapacitetima izvrši opskrbu prije, za vrijeme i poslije borbenih djelovanja.
Ne treba posebno naglašavati koliko su za tenkovsku, ali i za druge manevarske postrojbe, borbena logistika, odnosno njezine funkcije važne. Kad je o tenkovskim postrojbama riječ, posrijedi su tone i tone streljiva i goriva koje joj treba osigurati tijekom borbenog djelovanja, što nije nimalo lak ni jednostavan posao, pogotovo ako se uzme u obzir da sve mora biti planski izvrsno organizirano i vremenski precizno tempirano. Bez pravodobne logističke potpore tenkovska postrojba jednostavno ne može biti operativna. Na vježbi su prikazane taktike, tehnike i procedure borbene potpore tijekom borbenih djelovanja, koja se može realizirati na tri načina. Prvi je redovna potpora ili po planu, koja se provodi prije, za vrijeme i nakon borbenih djelovanja. Drugi je žurna popuna ili popuna prema zahtjevu, koja se provodi kad u postrojbi dolazi do promjene u dinamici djelovanja te do povećane potrošnje, u prvom redu goriva i streljiva, te se u tom slučaju iz borbene komore po zahtjevu tražena sredstva žurno dostavljaju na logističku točku preuzimanja. Treći je način borbene potpore prepozicioniranje. Na sedam radnih točaka prezentiran je rad na terenskoj komori bojne, formiranje logističkog paketa i njegovo slanje u manevarsku postrojbu, organizacija rada i elementi koji čine borbenu komoru, način na koji se dogovara i priprema logistički paket za sljedeći dan, popuna tenkova streljivom i gorivom na logističkoj točki preuzimanja, i na kraju, procedure i način na koji se provodi poziv za žurnu popunu. Vježba je pokazala kompleksnost borbene potpore opskrbe tijekom borbenog djelovanja, koja se mora provoditi po načelima logističke potpore među kojima su održivost ili neprekidnost, odnosno provođenje potpore bez prekida; fleksibilnost, odnosno sposobnost odgovora na promjene u dinamici borbenih djelovanja, brz odgovor na promjene borbenog ritma, kao i suradnja i koordiniranost svih elemenata u procesu logističke potpore. “Manevarskoj postrojbi treba osigurati goleme količine goriva i streljiva i na vrlo organiziran i planski način dostaviti ih od točke ulaza u brigadu do krajnjih korisnika. Svaki zahtjev za logističku potporu ima svoj životni put, vrlo je složen i treba ga neprekidno uvježbavati kako bi bio lako provediv za korisnike,” istaknuo je zapovjednik GOMBR-a brigadni general Denis Tretinjak te ukazao na važnost uvježbavanja borbene logistike u planskom, organizacijskom i provedbenom smislu. Upravo je zato ove godine, među ostalim, istaknuo je, u fokusu obučnih aktivnosti GOMBR-a uvježbavanje funkcija borbene logistike. “Cilj vježbe bio je prikazati kompleksnost opskrbe za vrijeme borbenog djelovanja, logističkim kapacitetima bojne i brigade. Najveći izazov, kad je o tenkovskim postrojbama riječ, velika je količina streljiva i goriva koja se mora dostaviti postrojbi koja borbeno djeluje. Kako nam je cjelokupan obučni ciklus za ovu godinu planiran kao provedba protunapada, ova i vježbe koje slijede pokazat će nam koliko je bojna osposobljena da vlastitim logističkim kapacitetima izvrši opskrbu prije, za vrijeme i poslije borbenih djelovanja tenkovske bojne,” rekao je zapovjednik tenkovske bojne Kune pukovnik Valentin Skroza.
Gardijsku oklopno-mehaniziranu brigadu ove godine očekuje niz obučnih aktivnosti u zemlji i u inozemstvu na međunarodnim vojnim vježbama. “Ove će nam se godine međunarodni angažman znatno povećati. Sudjelovat ćemo na trima međunarodnim vježbama, i to u Njemačkoj na vježbi Combined Resolve IX s tenkovskom satnijom, u Rumunjskoj na vježbi Saber Guardian 17 s tenkovskim vodom te na vježbi Brave Warrior u Mađarskoj. U Brigadi se provodi intenzivna obuka na nekoliko razina, ocjenjivanje na pojedinačnoj i posadnoj razini, a očekuje nas i ocjenjivanje vodova i satnija. Očekuje nas usto i uvježbavanje utovara tenkova na vlak jer ćemo na vježbe u Rumunjsku i Njemačku tenkove prevoziti vlakom,” istaknuo je zapovjednik GOMBR-a general Tretinjak.


U ožujku će biti održane još dvije ovakve vježbe koje su svojevrsna priprema za interrodovsku i intergransku vježbu Gardijske oklopno-mehanizirane brigade LOGEX koja bi se trebala održati u svibnju.


Tehnike i procedure borbene potpore tijekom borbenih djelovanja mogu se realizirati na tri načina: – redovna potpora ili po planu koja se provodi prije, za vrijeme i nakon borbenih djelovanja; – žurna popuna ili popuna prema zahtjevu koja se provodi kad u postrojbi dolazi do promjene u dinamici djelovanja te do povećane potrošnje, u prvom redu goriva i streljiva, te se u tom slučaju iz borbene komore po zahtjevu tražena sredstva žurno dostavljaju na logističku točku preuzimanja; – treći je način borbene potpore prepozicioniranje.


Leida Parlov, Foto: Tomislav Brandt