Završen 5. tečaj za prvog dočasnika voda

U Dočasničkoj školi ”Damir Tomljanović Gavran“ 8. lipnja održana je svečanost povodom završetka 5. tečaja za prvog dočasnika voda na kojoj su polaznicima uručene potvrde o pohađanju tečaja. Obuka je provedena od 16. svibnja do 8. lipnja u vojarni ”123. brigade HV“ u Požegi te na vojnom poligonu ”Gašinci“, a uspješno ju je završilo 27 polaznika pripadnika OSRH. Nakon provedenog teorijskog dijela obuke u vojarni ”123. brigade HV“ tečaj je 24. svibnja nastavljen na VP-u ”Gašinci“ gdje su provedeni praktični oblici izobrazbe predmeta Opća taktika, tj. praktičnih vježbi koje su i težište tečaja.

Cilj je stjecanje kompetencija za dužnost prvog dočasnika voda u provedbi borbenih djelovanja i koncipiranja obuke u postrojbi. Tečaj je usmjeren na dužnosti, zadaće i odgovornosti prvog dočasnika voda: brigu o vojnicima i dočasnicima, oružju i opremi, pojedinačnu osposobljenost pripadnika voda kao i osposobljenost do razine posade-posluge-desetine. Tijekom borbenih djelovanja prvi je dočasnik odgovoran za paljbenu potporu, opskrbu, prikupljanje i procesuiranje ratnih zarobljenika, tretman i evakuaciju ranjenika, uspostavljanje područja okupljanja, uspostavu točke okupljanja blizu cilja ili ophodnog uporišta te je zadužen za uspostavu i nadzor sigurnosti.

Tečaj za prvog dočasnika voda sadržajno se nastavlja na drugu razinu dočasničke izobrazbe (temeljnu dočasničku izobrazbu), povećava kompetencije zapovjednika desetina u području obučavanja.

Budući da je prvi dočasnik voda ujedno i  prvi suradnik zapovjednika voda, odnosno njegov zamjenik, polaznici su se tijekom provedbe vježbi, osim uloge prvog dočasnika voda kao težišne, stavljali i u uloge zapovjednika voda i zapovjednika desetine te su izvršavali različite zadaće kroz koje su ih instruktori pratili i ocjenjivali.

 Goran Bošnjaković

Foto: Mario Jalšovec