Završena edukacija za rad u sustavu ARGOSY

U požeškom je Središtu za obuku i doktrinu logistike 11. i 12. studenog, u splitskoj Lori 13. studenog, u Zapovjedništvu HKoV-a u Karlovcu 16. i 17. studenog i u Zagrebu na HVU-u “Dr. Franjo Tuđman” od 18. do 20. studenog u organizaciji Odjela za integraciju i informatičku potporu Uprave za proračun i financije MORH-a provedena edukacija za rad u sustavu ARGOSY. Sudjelovalo je 100 polaznika iz sastava ZzP-a, HKoV-a, HRM-a, HRZ-a i PZO-a, HVU-a, ZSS-a i pristožernih postrojbi OSRH. Voditeljica edukacije bila je pukovnica Jasna Peček. Cilj edukacije bio je osposobljavanje djelatnika za rad u ARGOSY-ju, informacijskom sustavu za proračun i financije Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH.
J.P.