Završena međunarodna vojna vježba Mir 18/2

Na vojnoj vježbi Mir 18/2 provedeno je završno uvježbavanje i ocjenjivanje operativnih sposobnosti sastavnica 9. hrvatskog kontingenta koji će tijekom ove godine biti upućen u NATO-ovu misiju potpore miru Odlučna potpora u Afganistanu. Očekuje se da će u sklopu 9. HRVCON-a u misiju biti upućeno 106 pripadnika OSRH. Uz njih, u Afganistan će tijekom rujna biti upućena i 24 pripadnika Vojske Crne Gore, dvoje pripadnika OS-a Republike Albanije, dva pripadnika OS-a Bosne i Hercegovine te pripadnik makedonskog OS-a…

Na vojnom poligonu “Crvena zemlja” kod Knina provedena je od 9. do 11. srpnja međunarodna vojna vježba Mir 18/2, tijekom koje je provedeno završno uvježbavanje i ocjenjivanje operativnih sposobnosti sastavnica 9. hrvatskog kontingenta (HRVCON), koji će tijekom ove godine biti upućen u NATO-ovu misiju potpore miru (MPM) Odlučna potpora (RSM) u Afganistanu. Odlučna potpora nije borbena misija, nego se obuka i vježba provode kao neborbene, višenacionalne i stabilizacijske zadaće koje su primarno usmjerene na obuku, savjetovanje, pomaganje i asistiranje Afganistanskim nacionalnim snagama sigurnosti (ANSF), kao i na zaštitu savezničkih snaga.

Scenarij vježbe simulira moguće stvarne situacije. Obuhvatio je korištenje suprotne strane (OPFOR), igrača uloga (Role player), koji su predstavljali RSM C2 strukturu, ANSF i lokalne vlasti, civile te razne međunarodne, vladine i nevladine organizacije. U takvoj su situaciji kandidati za 9. HRVCON praktično pokazali spremnost i sposobnost za uspješnu provedbu zadaća u misiji te zajedno s kandidatima iz NATO-a (Albanija i Vojska Crne Gore) i partnerskih zemalja ( BiH) demonstrirali sposobnost provedbi svih zadaća i aktivnosti koje ih očekuju na području misije u Afganistanu.

Očekuje se da će u sklopu 9. HRVCON-a u misiju biti upućeno 106 pripadnika OSRH. Uz njih, u Afganistan će tijekom rujna biti upućena i 24 pripadnika Vojske Crne Gore, dvoje pripadnika OS-a Republike Albanije, dva pripadnika OS-a Bosne i Hercegovine te pripadnik makedonskog OS-a. Zapovjednik kontingenta je brigadir Dražen Ressler, koji je na kraju vježbe izjavio: “Kao zapovjedniku 9. HRVCON-a u misiji Odlučna potpora osobita mi je čast biti među ovim pomno izabranim, visokoprofesionalnim i iznimnim pripadnicama i pripadnicima Hrvatske vojske. Zahvaljujem također i pripadnicima Vojske Crne Gore, OS-a BiH, OS-a Albanije i makedonskog OS-a na njihovu iznimnom doprinosu u provedbi vježbe Mir 18/2, gdje su pokazali zavidne sposobnosti i visoku profesionalnost. Bit će mi čast i zadovoljstvo surađivati sa svima njima i u području misije. Smatram kako su pripadnice i pripadnici 9. HRVCON-a spremni, obučeni i osposobljeni za upućivanje i izvršavanje svoje misije i zadaća u Afganistanu.” Brigadir Ressler zaključio je: “Siguran sam kako ćemo u misiji ispuniti, prije svega, očekivanja naših saveznika, partnera i prijateljskog nam naroda Afganistana, a onda i naša očekivanja, očekivanja naših nadređenih i našeg hrvatskog naroda u cijelosti.”

Posebnu ulogu u trodnevnim vježbovnim događanjima na Crvenoj zemlji imala je ocjenjivačka skupina s direktorom ocjenjivanja brigadirom Davorom Fantonom iz Zapovjedništva za obuku i doktrinu (ZOD), čelnikom OT-a HKoV-a bojnikom Goranom Grabićem te čelnikom OT-a ZzP-a bojnikom Darkom Tomcem. Njihova je zadaća bila iznimno odgovorna, s obzirom na to da su trebali provesti ocjenjivanje svih sastavnica i pojedinaca kontingenta u što realnijim uvjetima (prema načelu: obučavaj se kako ćeš provesti misiju) te također potvrditi svoju maksimalnu spremnost za misiju u rizičnom području. Brigadir Davor Fanton istaknuo je specifičnost vježbe: “Ocjenjivački tim HKoV-a na ovoj je vježbi prvi put i praktično primijenio znanja stožerne narednice Marije Horvat stečena na tečaju Realistični prikaz ozljeda, koji je za pripadnike ZZOD-a ‘Fran Krsto Frankopan’ proveo Hrvatski Crveni križ – Osijek.” Spomenuta novina odnosi se na dio vježbe u kojem se postupa s ozlijeđenom osobom, pri čemu spasioci moraju samostalno i u terenskim uvjetima utvrditi njezino stanje, vrstu i težinu ozljeda te, u skladu s tim, postupiti prema pravilima medicinskog zbrinjavanja i pružanja prve pomoći.

Prvi dan ocjenjivanja proveden je u fazi In Barracks Evaluation, dok su tijekom druga dva dana provedeni Field Evaluation – vježba na zemljištu u kojoj se praktično provjeravaju i demonstriraju taktičke vještine i borbene sposobnosti na temelju događaja i incidenata proisteklih iz scenarija. Naglasak je bio na provjeri sposobnosti snaga FP (Force Protection) Coya, namjenski organizirane postrojbe koju uglavnom čine pripadnici bojne Pauci Gardijske mehanizirane brigade, a prvi put pripadnici Vojske Crne Gore imaju svoj vod za zaštitu snaga s 24 pripadnika na vježbi.

Demonstracijom sposobnosti sastavnica 9. HRVCON-a u misiji Odlučna potpora, sukladno matricama zahtijevanih sposobnosti i zadaćama iz opisa poslova te ocjenjivanjem stanja njihove spremnosti, osigurane su povratne informacije i dovršeni procesi u pripremi snaga za misiju.

Inače, NATO-ov sustav ocjenjivanja borbene spremnosti (CREVAL) na vježbi Mir korišten je kao alat, standard i metodologija rada ocjenjivačkih timova. Liste za ocjenjivanje izrađene su u skladu s matricama sposobnosti i opisima poslova pripadnika kontingenta, odnosno prilagođene su sastavu kontingenta koji nije organska postrojba, kakve su inače predmet ocjenjivanja prema sustavu CREVAL. Riječ je, dakle, o originalnom, hrvatskom nacionalnom standardu ocjenjivanja koji je interoperabilan s NATO-ovim standardima i CREVAL-om.

Sve aktivnosti vezane uz ocjenjivanje pratio je tim za nadzor GS OSRH na čelu s brigadirom Mijom Kožićem. Njihova zadaća bilo je praćenje i nadziranje svih procedura i metodologije rada ocjenjivačkih timova na vježbi, na kraju čega su svojim potpisom potvrdili kako je ocjenjivanje provedeno u skladu sa zahtijevanim standardima ocjenjivanja.


Brigadir Mijo Kožić, čelnik tima GS OSRH za nadzor ocjenjivačkih timova

Nakon provedbe vježbe želim pohvaliti rad i zahvaliti svim ocjenjivačkim timovima koji su završili CREVAL tečaj te praktično primijenili nacionalni sustav ocjenjivanja spremnosti. Na ovoj vježbi je implementirana nova Uputa za nadzor i ocjenjivanje koja je propisala sve procedure i metodologiju rada kao i formate izvješćivanja ocjenjivačkih timova, čime smo dodatno razvili sustav spremnosti u OSRH i učinili ga potpuno interoperabilnim s NATO-ovim sustavom za sva ocjenjivanja misija i operacija potpore miru.


potpukovnik Igor Knežević, komandant Centra za obuku u Vojsci Crne Gore

Trenutačno pripremamo 9. kontingent za misiju Odlučna potpora, a ukupno 18. koji Vojska Crne Gore upućuje u misije u Afganistanu. U pripremama svih 18 kontingenata imali smo izvanredno dobru suradnju s Oružanim snagama Republike Hrvatske i ta se suradnja nastavlja. Ocjenjivački timovi su mješoviti, multinacionalni, a imamo veliku pomoć OSRH u ocjenjivanju. Puno nam znači što hrvatske Oružane snage dva puta godišnje organiziraju vježbu Mir, na kojoj sudjelujemo i koristimo kapacitete – materijalne, ljudske, stručne – koje nam hrvatska strana svesrdno ustupa. Volio bih naglasiti kako svih ovih godina imamo više nego korektnu suradnju, sva vrata su nam otvorena i ovdje se osjećamo iznimno dobro prihvaćeni. Budete li u budućnosti imali bilo kakvu potrebu da mi vama pomognemo, kao što vi sad nama pomažete – mi smo tu.

Lada Puljizević
snimio Mladen Čobanović