Završetak izobrazbe 56. naraštaja TDI-ja

U vojarni “123. brigade HV” u Požegi održana je 30. listopada svečanost povodom završetka izobrazbe 56. naraštaja polaznika Temeljne dočasničke izobrazbe Dočasničke škole “Damir Tomljanović Gavran” Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman”.
Izobrazbu je uspješno završilo 99 polaznika, od kojih su dva strana iz Republike Kosova. Svjedodžbe i uvjerenja o uspješnom završetku izobrazbe polaznicima su uručili pripadnici DŠ-a koji su sudjelovali u provedbi nastave.
Zapovjednik DŠ-a pukovnik Zdenko Šakota, zamjenik zapovjednika pukovnik Goran Ozanjak, načelnik Odjela izobrazbe časnički namjesnik Damir Bakunić te o. d. prvog dočasnika časnički namjesnik Mladen Pepić uručili su pohvale trojici najboljih polaznika.
Pukovnik Šakota naglasio je da je izgradnja sustava izobrazbe kontinuiran proces koji nikad ne završava, a sve u cilju stvaranja uvjeta u kojima će polaznici steći znanja i vještine potrebne za kvalitetno obnašanje dužnosti.
Na kraju svečanosti nazočnima se obratio najbolji polaznik naraštaja skupnik Goran Hudika, pripadnik Gardijske mehanizirane brigade HKoV-a. Skupnik Hudika zahvalio je instruktorima DŠ-a te naglasio da niti jedna zadaća neće biti nesavladiva i niti jedna prepreka nepremostiva ako se služba obavlja časno i ostane odan domovini i vojnom pozivu.
Izobrazba je počela 2. rujna, a polaznici su unutar osam tjedana obučavani kako će primijeniti znanja i praktične vještine iz područja taktike u provođenju procesa vojne obuke, nastave i izobrazbe na razini desetine; učinkovito raspolagati tehničko-materijalnim sredstvima desetine i održavati ih te primijeniti usvojena znanja o razvoju vojne organizacije i taktike kroz povijest sve do danas.
Osposobljeni su i za skrb o podređenima, izgradnju i razvoj kompetencija iz područja vođenja, planiranja dnevnih aktivnosti, logističkih obveza te područja upravljanja obukom u skladu s nadležnostima rada zapovjednika desetine te provedbu vježbovnih postupaka desetine.
Cilj je Temeljne dočasničke izobrazbe stjecanje znanja i kompetencija za uspješno obnašanje dužnosti zapovjednika desetine/posade ili provedbu drugih zadaća na ustrojbenim mjestima desetnik – narednik.

Mario Trnokop
foto Josip Burić