Završetak obuke Osnove NATO-ova stožernog rada i procedura

Uručenjem certifikata u Središtu za međunarodne vojne operacije u Rakitju završila je 11. rujna petodnevna obuka Osnove NATO-ova stožernog rada i procedura (Basic NATO Staff Work and Procedures) za stožerno osoblje deklarirano za EUBG 16/II. Cilj obuke bio je upoznavanje polaznika s temeljnim načelima, doktrinom i ključnim procesima koji se odvijaju na strateškoj i operativnoj razini NATO/EU zapovijedanja, a nužni su za rad u stožeru EUBG-a (European Union Battle Group). Obuku je uspješno završilo 11 pripadnika OSRH iz sastava HRZ-a i PZO-a, ZzP-a, ZHKoV-a, GMTBR-a i Pukovnije PZO-a.

Tekst i foto: K. Dukarić