Završila izobrazba 42. naraštaja  Napredne dočasničke izobrazbe

U vojarni ”123. brigade HV“ Požega 9. travnja održana je svečanost završetka 42. naraštaja Napredne dočasničke izobrazbe (NDI) Dočasničke škole ”Damir Tomljanović Gavran“ Hrvatskog vojnog učilišta ”Dr. Franjo Tuđman“. Izobrazbu je uspješno završilo 65 polaznika te su im uručene svjedodžbe i uvjerenja o uspješnom pohađanju i završetku izobrazbe, a trojici najboljih polaznika uručene su pohvale.

Zapovjednik Dočasničke škole pukovnik Zdenko Šakota naglasio je da je izgradnja jednog sustava izobrazbe kontinuirani proces koji nikad ne završava, a sve s ciljem stvaranja uvjeta u kojima će dočasnici dobiti potrebna znanja i vještine potrebne za kvalitetno obnašanje dužnosti u postrojbama.

Nazočnima se obratio i najbolji polaznik 42. naraštaja narednik Ivan Rukavina pripadnik Gardijske oklopno-mehanizirane brigade. ”Izvršavajući svoje zadaće bit ćemo motivirani i odlučni u svladavanju svih prepreka jer kao pripadnici pobjedničke vojske uvijek dajemo sve od sebe za dobrobit domovine te služimo na ponos naših građana,“ rekao je narednik Rukavina. Cilj je NDI-a stjecanje znanja i kompetencija za uspješno obnašanje dužnosti prvih dočasnika vodova/satnija, viših instruktora ili provedbu drugih zadaća na ustrojbenim mjestima nadnarednik-stožerni narednik. Tijekom trideset dva dana izobrazbe polaznici su usvojili znanja i praktične vještine iz područja opće taktike, vođenja, vojne službe, organizacije i rada stožera, vojne obuke, vojne povijesti i vojne psihologije. Osposobljeni su također provoditi obuku obučavatelja te funkcionalnu obuku, mentorirati podređene dočasnike i vojnike, razumjeti poslove i provesti zadaće stožernih dočasnika u procesu donošenja odluke.

Tekst: Mario Trnokop

Foto: DŠ