Završila izobrazba 57. naraštaja TDI-ja

U vojarni “123. brigade HV” u Požegi održana je 27. listopada svečanost povodom završetka 57. naraštaja Temeljne dočasničke izobrazbe (TDI) Dočasničke škole “Damir Tomljanović Gavran”.

Izobrazba je provedena u dva dijela, od 2. do 13. ožujka i od 14. rujna do 27. listopada, a uspješno ju je završilo 70 polaznika od kojih su dva iz Republike Kosova.

Zamjenik zapovjednika DŠ-a pukovnik Goran Ozanjak, načelnik Odjela izobrazbe časnički namjesnik Damir Bakunić te prvi dočasnik časnički namjesnik Miroslav Raštegorac uručili su polaznicima svjedodžbe i uvjerenja o završetku izobrazbe.

Cilj je TDI-ja stjecanje znanja i kompetencija za uspješno obnašanje dužnosti zapovjednika desetine / posade ili provedbu drugih zadaća na ustrojbenim mjestima desetnik – narednik.

Polaznici su kroz osam tjedana obučavani kako primijeniti znanja i praktične vještine iz područja taktike u provođenju procesa vojne obuke, nastave i izobrazbe na razini desetine, učinkovito raspolagati tehničko-materijalnim sredstvima desetine i održavati ih, te primijeniti usvojena znanja o povijesnom razvoju vojne organizacije i taktike kroz ratovanja tijekom povijesti do danas.

Osposobljeni su i za skrb o podređenima, izgradnju i razvoj kompetencija iz područja vođenja, planiranja dnevnih aktivnosti, logističkih obveza, područja upravljanja obukom u skladu s nadležnostima rada zapovjednika desetine te provedbu vježbovnih postupaka desetine.

Tekst: Mario Trnokop

Foto: DŠ / Mario Jalšovec