Završno bojno gađanje polaznika obuke za tenkiste na Slunju

Dvanaest polaznika trećeg ovogodišnjeg naraštaja specijalističke vojne obuke provelo je na poligonu “Eugen Kvaternik” bojno gađanje iz tenkovskih oružja. Nakon završetka obuke svi će postati dijelom Gardijske oklopno-mehanizirane brigade…

Polaznici specijalističke vojne obuke roda oklopništva u Pješačkoj pukovniji Zapovjedništva za obuku i doktrinu “Fran Krsto Frankopan” proveli su 5. prosinca na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slunja bojno gađanje iz tenkovskih oružja koje je završni test njihovih sposobnosti. Gađanje je provelo ukupno 12 polaznika trećeg ovogodišnjeg naraštaja specijalističke vojne obuke, od kojih se osam osposobljavalo za vozača tenka, a četvorica za mjesto ciljača na tenku. Sama obuka, kao i završno bojno gađanje, provedeni su pod budnim okom satnika Zdenka Valjetića, zapovjednika 3. obučne satnije Obučne bojne Pješačke pukovnije, te instruktora iz Pješačke pukovnije, instruktora iz Gardijske oklopno-mehanizirane brigade te jednog instruktora iz Središta za temeljnu obuku.

“Provodimo bojno gađanje tenk u obrani. Riječ je o završnom testiranju kako bi se polaznicima specijalističke obuke mogla izdati potvrdnica da su osposobljeni za rod oklopništva, odnosno za dužnost vozača tenka M-84 i ciljača na tom tenku. U sklopu završnog testiranja uvježbavamo rad u području prikupljanja, rad pri izlasku na paljbene položaje, rad na paljbenim položajima, paljbu po uočenim ciljevima, izvlačenje na pričuvne položaje te povlačenje na pričuvne položaje. Udaljenost od prvog paljbenog položaja do ciljeva iznosi oko 800 metara, a ukupno ima 15 ciljeva,” objašnjava satnik Valjetić dok s promatračnice prati tenkove s mladim polaznicima obuke.

Samo bojno gađanje, nastavlja zapovjednik 3. obučne satnije, počinje tako da zapovjednik tenka izvijesti rukovatelja gađanja o spremnosti posade za provedbu gađanja, a nakon njegova odobrenja posada hoda zadanom rutom do paljbenog položaja. Dolaskom do paljbenog položaja posada popunjava naoružanje. U drugoj fazi bojnog gađanja posada uočava ciljeve, otvara paljbu te odbija napad glavnih snaga. Nakon uništenja ciljeva topom, posada se izvlači te zauzima drugi paljbeni položaj. U trećoj fazi izvršava se završna paljbena zadaća, koja je gotova nakon što posada ispali sve predviđeno streljivo. Nakon završetka gađanja slijedi faza reorganizacije i konsolidacije, odnosno zapovjednik tenka provjerava status popunjenosti i daje izvješće zapovjedniku satnije i rukovatelju gađanja. Prije nego što su polaznici uopće počeli osposobljavanje za dužnosti vozača tenka i ciljača na tenku, morali su završili program obuke dragovoljnog vojnog osposobljavanja, a potom su počeli specijalističku vojnu obuku koja je podijeljena u tri faze.

“Prva faza traje dva tjedna, a riječ je o prihvatu i ponavljanju temeljnih vojničkih vještina na vojnom poligonu ‘Gašinci’. Slijedi specijalistička obuka za rod oklopništva, odnosno za dužnost ciljača na tenku M-84 i vozača tog tenka, koja traje devet tjedana. Taj dio ima dvije faze, od kojih prva traje osam tjedana i na njoj polaznici uče rukovanje tenkom te postaju operativno uporabljivi u gardijskim brigadama. Druga je petodnevno taborovanje na vojnom poligonu ‘Eugen Kvaternik’, gdje se provodi završni test sposobnosti, odnosno bojno gađanje,” kaže satnik Valjević, i sam dugogodišnji tenkist. Nakon bojnog gađanja mladi polaznici obuke proći će fazu razduženja opreme, motoričke provjere i konačno – dobivaju raspored u operativne postrojbe.

“Svi polaznici postat će dio Gardijske oklopno-mehanizirane brigade i to Tenkovske bojne, odnosno Oklopne bojne,” objašnjava satnik Valjević. Na pitanje koliko je zadovoljan ovim naraštajem specijalističke vojne obuke spremno odgovara: “Iznimno sam zadovoljan radom i zalaganjem polaznika. Mogu reći da je ovo jedan od boljih naraštaja.” Instruktor polaznika obuke skupnik Martin Resler nije skrivao zadovoljstvo ishodom vježbe: “Pripadnici su iznimno motivirani, a ja kao instruktor zadovoljan sam obukom. Radili su sve – od školskih gađanja, vožnje, pripreme rada sa sustavom za upravljanje paljbom do ovog bojnog gađanja koje je ujedno i vrhunac obuke.”

Nakon uspješnog završetka vježbe na licima mladih vojnika iščitavao se ponos i zadovoljstvo. Polaznici su u potpunosti ispunili ciljeve vježbe – svi su imali stopostotni učinak. Rezultat je to upornosti i volje koje su pokazali u proteklih nekoliko tjedana obuke. “Zadovoljan sam obukom. Pružila nam je puno informacija i dosta smo naučili. Zahvaljujem svojim instruktorima što su me učili i pripremali,” rekao je vojnik Gabrijel Petković, koji je na obuci za mjesto ciljača na tenku. Polaznik obuke vojnik Domagoj Sirovec završio je dragovoljno vojno osposobljavanje i nakon toga odlučio ostati u vojsci. Njegov zadatak na vježbi bio je dovesti ciljača i zapovjednika tenka na mjesto za gađanje: “Moja je želja bila oklopništvo. Posrećilo mi se da sam dobio mjesto vozača tenka, odnosno točno ono što sam htio.”

Doris Ravlić, Martina Butorac

snimio Tomislav Brandt