Završno bojno gađanje polaznika specijalističke obuke tenkista

Polaznici specijalističke vojne obuke u Pješačkoj pukovniji Zapovjedništva za obuku i doktrinu “Fran Krsto Frankopan” proveli su na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” završno bojno gađanje iz tenkovskog oružja