Zbirka predmeta iz svakodnevnog života

Zbirka broji više od 4000 predmeta koji datiraju od razvijenog srednjeg vijeka do danas. Jezgru zbirke čine svakodnevni uporabni predmeti koji su posredno ili neposredno vezani uz djelovanje društvenih i političkih elita XIX. i XX. stoljeća i koji svojom namjenom i simbolikom svjedoče o značajnim događajima iz hrvatske prošlosti. Dio priče koju pričaju ti predmeti nosi nas u razdoblje od 1914. do 1918. godine…


Patriotski prsteni sabirne akcije Zlato za željezo

Patriotski prsteni
U listopadu 1914. godine vladin povjerenik za organizaciju dobrovoljne ratne bolničarske službe uz odobrenje visoke kr. zem. vlade odredio je akciju sabiranja “darova u obliku zlatnih predmeta i gotovoga novca i inih vrijednina” na području Kraljevine Hrvatske i Slavonije pod geslom Zlato za željezo. Nakon procjene i uz pismenu potvrdu, darovateljima se za uzvrat poklanjao željezni prsten u visini vrijednosti dara (minimalna vrijednost donacije iznosila je pet kruna). Svrha ove humanitarne građanske akcije bila je prikupljanje novca za obitelji poginulih vojnika “koji su zavičajnici ovih kraljevina i koji su ostavili svoje obitelji nedovoljno obskrbljene”.
Središte organizacije ove sabirne akcije bilo je u Zagrebu, a skupljanje se vršilo u prostorijama Prve hrvatske štedionice u Zagrebu (Ilica 5), u njezinim podružnicama, a ovlaštene osobe skupljale su u manjim mjestima. Prsteni su nosili natpis i godinu sabirne akcije “Dadoh zlato za željezo 1914” te bili zaštićeni žigom Povjerenstva za organizaciju dobrovoljne ratne bolničarske službe u Zagrebu.


Ratna spomen-čaša

Ratne čaše
Idejni začetnik ratne čaše, jednog od najomiljenijih patriotskih predmeta iz vremena Prvog svjetskog rata, bio je c. i k. poglavar Štajerske grof dr. Manfred von Clary und Altenberg. Proizvodile su se u tvornici Berndorfer Metallwarenfabrik Arthur Krupp A.G., u donjoaustrijskom gradu Berndorfu u sklopu državne humanitarne akcije za prikupljanje pomoći ratnim stradalnicima pod pokroviteljstvom cara Franje Josipa I. i nadvojvotkinje Zite.
Čaše su tržištu bile ponuđene u dvjema izvedbama, od čelika i od stakla, a svaka od njih postojala je u dvjema veličinama. Iznutra su bile pozlaćene, dok se izvana nalazio brončani pozlaćeni obruč obrubljen bisernim nizom s medaljonima i likovima vladara saveznika Franje Josipa I. i Vilima II. Obruč je dizajnirao bečki medaljer Rudolf Marschall, a prigodni tekst sročio pjesnik i svećenik Ottokar Kernstock. Tekst se sastojao od gesla Željeznom čašom, punom nazdravite / Željeznim herojima željeznog vremena! i oznaka godina 1914. i 1915., a između njih se nalazio natpis Kriegs-/Becher. Ispred i iza natpisa ugraviran je zaštitni znak modela D.R.G.M. (Deutsches Reichs-Gebrauchs-Muster /U Njemačkoj Carevini zaštićeni model/), te GES. Gesch. (Gesetzlich geschützt /Zakonom zaštićeno/). Državna ratna propaganda izdavala je i serije čaša s tzv. službenim porukama-geslima vladara-saveznika i njihovih glavnih vojskovođa koje su bile ispisane u obliku njihovih vlastoručnih zapisa.


Spomen-tabakera
– Beč, 1916.
– Na tabakeri je grb i natpis “Božić na ratištu 1916.- 42. domobranska vražja divizija”
– Doza je pripadala natporučniku Ivanu Pavlu Hennenbergu koji se borio na Istočnom
bojištu od 1916. do 1917. godine.
– HPM – 83753


Luster od oružja i streljiva
– poslije 1915.
HPM/PMH – 35121
– Kostur lustera čine tri bakrena prstena i tri željezne bajunete spojene bakrenim
pojasnicama i žicom za središnji i donji prsten. Krajnje dijelove lustera čine upaljači granata – donji ukrašen jednim puščanim metkom te gornji kroz koji prolazi željezna alka za vješanje.


Šestar
– H. von Kirchner; Salzburg, od kraja XIX. st. do 1918.
– HPM/PMH – 32803


Kirurški vojni instrumentarij
– Charrière; Pariz, početak XX. st.
– HPM/PMH – 24871
– U unutrašnjosti je na četiri ploče bilo uloženo trideset instrumenata, a jedan dio njih nedostaje. U gornjoj polovini donjeg dijela kutije nalaze se četiri skalpela, četiri kuke za razmicanje tkiva pri obradi vene, jedna sonda, tri parenhimna noža, jedan nazubljen nož i dva omota kirurških igala. U donjoj polovini su dvoja kliješta, šest hvataljki te jedna trokraka hvataljka za razmicanje tkiva. Na gornjem poklopcu gornjeg dijela kutije uložen je Esmarchov povoj od žice i kože. U donjoj polovini kutije smješteni su jedna uretralna sonda, jedno dlijeto za osteotomiju, jedna kliješta za kost, jedna velika pila i trahealna sonda.


Autorice teksta i kataloških jedinica: (Matea Brstilo Rešetar, viša kustosica; Andreja Smetko, viša kustosica; Maja Škiljan, muzejska savjetnica)