30 godina ponosne, pobjedničke i pouzdane Hrvatske vojske

U tri desetljeća postojanja Hrvatska vojska bila je i ostala jedna od najomiljenijih institucija u hrvatskom narodu. Njezine su temelje udarili prvi redarstvenici, hrvatski dragovoljci i branitelji pa je i 30. rođendan snažno prožet sjećanjima na početke stvaranja, obrane i oslobađanje samostalne i suverene Republike Hrvatske. Nakon ratnih dana posvećena je jačanju svojih sposobnosti, aktivan je sudionik mirovnih operacija te snažan oslonac hrvatskom narodu kad je pomoć vojske nužna.

Svaka od 30 godina postojanja, osobito u ratnim vremenima, obilježena je događajima koji su mijenjali ne samo lice Hrvatske vojske nego i povijest hrvatskog naroda i domovine. A najveći zaslužnici stvaranja HV-a i Hrvatske ostaju poginuli, nestali i smrtno stradali hrvatski branitelji. Žrtvovali su život za svoj narod i tako ostali onaj dio legende koja živi u našim srcima, pričama, sjećanju… Ostaju uzor, primjer, vodilja, snaga, vrelo, počelo… Zajedno s njima u postroju zaslužnika jesu i invalidi, oboljeli te svi hrvatski branitelji koji su s ponosom darivali sebe za slobodu Hrvatske. Njima u čast slijedi podsjetnik na ona vremena koja su zajedno stvarali, gradili i podnijeli žrtvu. Podsjetnik je ovo i na vrijeme novih generacija koje su utkale sebe u stvaranje i razvoj današnjeg HV-a.

100 događaja koji su obilježili tri desetljeća HV-a

1991.

 • Zbor narodne garde (ZNG)

ZNG se osniva 18. travnja kao prva profesionalna vojna formacija nakon čega se osnivaju prve profesionalne A brigade (br) ZNG-a: 1. br (početak djelovanja 5. studenog 1990. kao Jedinica za posebne zadatke Rakitje u Zagrebu), 4. br (28. travnja u Splitu), 3. br (29. travnja u Vinkovcima). 2. br (15. svibnja u vojarni ”Trstenik” kod Dugog Sela).

 • Prvo postrojavanje

Prvo postrojavanje postrojbi Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) i ZNG-a održano 28. svibnja na stadionu Nogometnog kluba Zagreb bio je početak stvaranja HV-a.

 • Pričuvne brigade

Ubrzo se ustrojavaju i pričuvne postrojbe  te samostalni bataljuni. Iz tih prvih ratnih dana nedostataka naoružanja i opreme pamtimo i prve slike hrvatskih branitelja koje su najčešće bile kombinacija traperica i pokojeg dijela vojne odore.

 • Operativne zone

Najviše vojno tijelo bilo je Zapovjedništvo ZNG-a sa sjedištem u Zagrebu, a postupno su uspostavljena podređena zapovjedništva kroz ustroj operativnih zona Osijek, Bjelovar, Zagreb, Karlovac, Rijeka i Split.

 • Blokada vojarni
 1. rujna počela je blokada vojarni vojske JNA kao agresorskih uporišta, koja će nakon oslobađanja postati izvor prvog značajnijeg naoružavanja HV-a.
 • Sedam bojišta

Obrana Hrvatske odvijala se na Istočno-slavonskom, Zapadno-slavonskom, Banovinsko-pokupskom, Karlovačko-kordunskom, Ličkom, Sjeverno-dalmatinskom i Južno-dalmatinskom bojištu.

 • Glavni stožer HV-a

Zapovjedništvo ZNG-a preimenovano je u Glavni stožer HV-a.

 • Žrtve i stradanja hrvatskog naroda

U memoriji hrvatskog naroda posebno ostaju rane i žrtve Vukovara, Škabrnje, Nadina i drugih mjesta stradanja hrvatskog naroda te razaranje i ubijanje stanovnika Dubrovnika, Zadra, Šibenika i ostalih hrvatskih gradova. Krajem 1991. okupirano je 26 % hrvatskog teritorija, a ukupna dužina bojišnice bila je oko 1200 km.

 • Vukovar je branio Hrvatsku

Hrvatske su snage uz iznimne napore i žrtvu, unatoč nadmoći neprijatelja, Vukovar branile puna tri mjeseca, od čega 50 dana u potpunom okruženju.

 • Prelet Rudolfa Perešina

Rudolf Perešin prvi je hrvatski pilot koji je avionom MiG-21 preletio iz vojske JNA i sletio u Klagenfurt u Austriju u vrijeme najžešće agresije na RH. Taj  događaj dodatno je ulio snagu, vjeru i ponos hrvatskom narodu u borbi za slobodu, a istina o stradanju hrvatskog naroda brzinom zvuka proširila se i izvan granica RH.

 • Prve napadne akcije u Slavoniji

Prve napadne oslobađajuće akcije u Domovinskom ratu provedene su od listopada do prosinca na području zapadne Slavonije:  Orkan 91 – oslobođeno 16 naselja u trokutu općina Novska, Nova Gradiška i Pakrac. Otkos 10 – oslobođena općina Grubišno Polje i dio općine Daruvar. Papuk 91 – oslobođene u cijelosti općine Daruvar, Virovitica, Podravska Slatina, Orahovica i Požega te dio općine Pakrac.

 • Prve pobjede Hrvatske ratne mornarice (HRM)

Prvi uspjesi hrvatskih snaga na moru zabilježeni su u studenom u Splitskom i Korčulanskom kanalu u kojima je HRM prisilio neprijateljske mornaričke snage na povlačenje ratne tehnike prema Visu i Lastovu.

 • Prvi broj Hrvatskog vojnika

U studenom je izišao prvi broj časopisa Hrvatski vojnik koji od tada redovito prati događanja u HV-u te publicira stručne vojne teme. Posebno se pamti njegova uloga u ratnim danima kad je donosio priče i svjedočenja hrvatskih branitelja s prvih crta obrane Hrvatske.

1992.

 • Prve napadne akcije u Dalmaciji

Nos Kalik, oslobađanje naselja Nos Kalik kod Skradina  (2. ožujka)

Jaguar, oslobađanje brda Križ kod Zadra (18. svibnja)

Miljevci, oslobađanje sedam sela na području Miljevačkog platoa (21. lipnja)

Neretva, Čagalj, Tigar, Oslobođena zemlja, Konavle, Vlaštica, oslobađanje juga Hrvatske i deblokada Dubrovnika (travanj-listopad). U ovim akcijama ukupno je oslobođeno 8 % okupirane Hrvatske, a Dubrovnik je deblokiran.

 • Hrvatsko more slobodno

Nakon što su snage neprijateljske mornarice vojske JNA 4. siječnja napustile Ratnu luku Lora u svibnju su to učinile i s Visa i Lastova.

 • Domobranske pukovnije

Uz profesionalne gardijske te pričuvne brigade rađaju se i prve domobranske pukovnije.

 • Udarna snaga HV-a

U listopadu se ukida naziv ZNG, a djelatne A brigade preimenuju u gardijske brigade (gbr) HV-a. Ukupno je HV krajem 1992. imao sedam gbr i 8. lakojurišnu brigadu Vojne policije Orlovi. Uz prve četiri gbr dodatno su utemeljene još: 5. gbr Sokolovi (25. listopada u Vinkovcima), 6. (poslije 9.) gbr Vukovi (1. studenog u Gospiću) i 7. gbr Pume (23. prosinca u Varaždinu).

 • Novi preleti hrvatskih pilota

Još su trojica hrvatskih pilota preletjeli avionima MiG-21 na hrvatsku stranu. Tako je Danijel Borović sletio u Pulu, Ivan Selak na Pleso dok je Ivica Ivandić sletio u Split.

 • Prvi hrvatski novaci

Provedeno je prvo novačenje budućih vojnika koji su na obuku upućivani u nastavna središta.

1993.

 • Maslenicom povezana Hrvatska

Vojno-redarstvena operacija (VRO) Maslenica omogućila je ponovno kopneno povezivanje juga i sjevera Hrvatske izgradnjom pontonskog mosta u Novskom ždrilu. Maslenica se odvijala na prostoru Velebita te u zaleđu Zadra, a oslobođeno je 13 mjesta te Zrakoplovna baza i aerodrom Zadar u Zemuniku.

 • Akcija Peruča

Oslobađanje Hidroelektrane Peruča 28. siječnja akcija je hrvatskih snaga kojom  su željeli  zaustaviti neprijateljske snage u namjeri miniranja ovog objekta što bi ugrozilo žitelje i imovinu  u donjem toku rijeke Cetine.

 • Medački džep

Nakon Zadra i Gospić je u novoj napadnoj akciji hrvatskih snaga postao sigurniji grad za život. Napadni dio operacije proveden je 9. rujna dok se u iduća tri dana aktivno branila novodostignuta crta obrane.

 • Zborna područja

U veljači se Operativne zone preimenuju u Zborna područja (Osijek, Bjelovar, Zagreb, Karlovac, Gospić i Split).

 • Prva hodočašća u Lourdes i Mariju Bistricu

Hrvatski su branitelji i redarstvenici prvi put hodočastili u Lourdes i Mariju Bistricu, a hodočašća su postala tradicija.

1994.

 • Jačanje gardijskih postrojbi

Osnovano je pet samostalnih gardijskih bojni te 1. hrvatski gardijski zdrug.

 • Bojne pripreme

Intenzivirano se provode obuke i vježbe za veće združene napadne operacije svih sastavnica HV-a. U Šepurinama kod Zadra ustrojeno je i Središte gardijsko za specijalističku obuku dočasnika ”Damir Tomljanović Gavran“.

 • Početak operacija na Dinari

Zima 94 zajednička je napadna operacija snaga HV-a i Hrvatskog vijeća obrane (HVO) koja je izvedena na Dinari i Livanjskom polju od 29. studenog do 24. prosinca u kojoj su ovladani povoljniji položaji na Dinari i Livanjskom polju.

 • Početak prilagodbe NATO-u

Prvi korak prilagodbi NATO-ovim standardima HV-a bio je početak rada stručnjaka iz MPRI-ja (Military Professional Resources Inc.) koji su obučavali HV za tranzicijsko razdoblje.

1995.

 • Prvi mimohod

Prvi vojni mimohod održan je povodom Dana državnosti 30. svibnja na zagrebačkom Jarunu.

 • Pobjednički niz hrvatskih snaga

Skok 1 (7. travnja) napadna je operacija na Dinari u kojoj su hrvatske snage  napredovale u dubini pet i širini 15 kilometara.

VRO Bljesak (1. – 5. svibnja) združena je operacija hrvatske vojske i policije u kojoj su oslobodile okupirano područje zapadne Slavonije.

Skok 2 (4. – 11. lipnja) nastavak je dinarskih bojeva u kojem su hrvatske snage  izvele novi skok na Dinari čime su sve više otvarani vidici prema Kninu, a Livanjsko polje u cijelosti je oslobođeno.

Ljeto 95 (25. – 30. srpnja) nova je zajednička operacija HV-a i HVO-a u kojoj su oslobođeni gradovi Glamoč i Bosansko Grahovo. Nakon ove operacije hrvatske su snage bile udaljene svega 10 km od Knina.

VRO Oluja 95 (4. – 9. kolovoza) najveća je operacija hrvatskih snaga u Domovinskom ratu, a hrvatski je branitelji doživljavaju i kao majku svih bitaka i krunu pobjedničkog Domovinskog rata. Odvijala se na bojišnici dugoj 600 km od Jasenovca do Dinare. Olujom je oslobođeno 18 % okupiranog teritorija  Hrvatske među kojima i 15 većih gradova.

Maestral (8. – 15. rujna) zajednička je operacija HV-a, HVO-a i Armije BiH koja se može nazvati i mini Olujom u BiH, a oslobođeni su gradovi Šipovo, Jajce i Drvar.

Južni potez (8. – 12. listopada)

Ciklus od sedam napadnih operacija u 1995. završio je operacijom Južni potez  uz zajedničko sudjelovanje HV-a, HVO-a i Armije BiH. Oslobođen je Mrkonjić Grad.

1996.

 • Mirnodopsko razdoblje

Nastavljen je proces prilagodbe i preustroja sastavnica HV-a u mirnodopskom razdoblju.

 • Prvi Canadair CL-415

Hrvatska je kupila prvi Candair CL-415, a do tada je koristila dva rabljena aviona Candair CL-215 kupljena u Italiji 1995.

1997.

 • Pobjednički bedem

Drugi po redu mimohod zvao se Pobjednički bedem, a uz Zagreb dio programa odvijao se u Jadranu (brodovi HRM-a) te vojnom poligonu u Slunju (topnička gađanja).

 • Vlak mira

Simboličan dolazak Vlaka mira u Vukovar na čelu s Franjom Tuđmanom  označio je i skori puni povratak hrvatskog Podunavlja u krilo domovine.

 • Prvi naraštaj hrvatskih pilota

Završeno je školovanje 1. naraštaja hrvatskih vojnih pilota, a pilotska krila primila su 34  pilota.

 • Nabava 30 aviona i helikoptera

HRZ i PZO opremljeno je s ukupno 20 aviona Pilatus PC-9 te deset novih školskih helikoptera Bell 206B JetRanger III.

 • Prvi do Knina, prvi do slobode

Prvo natjecanje za najspremnijeg hrvatskog vojnika održano je pod nazivom Prvi do Knina, prvi do slobode.

 • Vojni ordinarijat

Utemeljen je Vojni ordinarijat u RH koji se skrbi za pastoral pripadnika HV-a i policije.

1998.

 • Ratna škola

Ustrojena je Ratna škola ”Ban Josip Jelačić” kao najviša vojna škola.

 • Nabava radarskih sustava

S američkom tvrtkom Metric System Corporation ugovorena je nabava radarskih sustava za civilno-vojne namjene Enhanced Peregrine.

1999.

 • Partnerstvo za mir

Ulaskom Hrvatske u program Pratnerstva za mir započela je nova faza u razvoju HV-a, a daljnji je preustroj podređen težnji za ulaskom u NATO.

 • Novi radari

U novoj nabavi radara HV je opremljen s pet radara FPS-117(E)1T američke tvrtke Lockheed Martin.

 • Opremanje tenkovima M84

Za potrebe HKoV-a od Tvornice Đuro Đaković naručeno je 20 tenkova M84A4.

2000.

 • Bojna za specijalna djelovanja

Ustrojena Bojna za specijalna djelovanja nastala je spajanjem pripadnika Središta za posebne borbene vještine iz Šepurina i pripadnika 1. hrvatskog gardijskog zdruga.

 • Počasno-zaštitna bojna

Za potrebe protokolarnih zadaća kao i osiguranja vrhovnog zapovjednika HV-a ustrojena je Počasno-zaštitna bojna.

2001.

 • Početak intenzivnije suradnje s američkim oružanim snagama

Na poligonu ”Eugen Kvaternik” u Slunju održana je vježba američkih marinaca Slunj  2001, koja je u jednom dijelu imala i zajedničko uvježbavanje s hrvatskim snagama.

 • Opremanje HRM-a

U operativnu uporabu HRM-a ušao je novi brod, osmišljen i izgrađen u Hrvatskoj, raketna topovnjača “Kralj Dmitar Zvonimir”.

2002.

 • HKoV postaje grana HV-a

U cilju stvaranja lakopokretljivih, višefunkcionalnih i fleksibilnih postrojbi HV-a ukinuta su zborna područja te je HKoV dobio status grane. Osnovano je i Zapovjedništvo za potporu.

 • Kroćenje zmaja – Dalmacija 2002

RH je kao aktivna članica Partnerstva za mir bila domaćin civilno-vojne vježbe Kroćenje zmaja – Dalmacija 2002. Bila je to najveća vježba zaštite i spašavanja ikad održana u Europi.

2003.

 • Prva misija u Afganistanu

Hrvatski su vojnici prvi put upućeni u NATO-ovu operaciju ISAF u Afganistanu s težišnim djelovanjem zaštite snaga i obučno-mentorskim zadaćama.

 • Projekt Kadet

Započela je realizacija projekta civilno-vojnog školovanja Kadet koji je pokrenut u suradnji sa Sveučilištima u Zagrebu i Splitu.

2004.

 • MILES 2000

Na poligonu u Slunju održana je taktička vježba uz uporabu sustava MILES 2000 što je bila i prva vježba HV-a u kojoj je korišten taj sustav.

 • Iskorak Središta za međunarodne vojne operacije

Središte za međunarodne vojne operacije obučilo je prve međunarodne časnike i dobilo službenu verifikaciju UN-a kao jedno od prvih triju takvih središta u svijetu.

2005.

 • Krila Oluje

Utemeljena je akrobatska grupa HRZ-a i PZO-a ”Krila Oluje”. Svoj prvi nastup pod tim imenom izvela je na svečanosti obilježavanja 10. obljetnice VRO Oluja u Kninu.

2006.

 • Prvi protuminski brod

U brodogradilištu u Veloj Luci porinut je prvi hrvatski protuminski brod LM-51 Korčula.

2007.

 • Obalna straža

U cilju zaštite interesa RH na moru utemeljena je Obalna straža koja se nalazi u sastavu HRM-a.

·       Opremanje HRZ-a

U HRZ i PZO stigla su prva dva od ukupno deset helikoptera Mi-171Sh, a nabavljeno je i pet novih  čeških aviona ZLIN-242L.

 • Nabava Patrija

S finskom tvrtkom Patria  potpisan je ugovor o nabavi nova 84 borbena oklopna vozila AMV PATRIA 8 x 8, a nositelj integriranja programa tvrtka je Đuro Đaković.

 • Preustroj HKoV-a

Dotadašnje gardijske brigade postaju gardijske bojne dviju novoosnovanih brigada: Gardijske motorizirane brigade (GMTBR) i Gardijske oklopno-mehanizirane brigade (GOMBR). U sastav GMTBR-a ušle su 1. i 2. gardijska brigada (postavši mehanizirane bojne), dok su 9. i 4. gardijska brigada postale motorizirane bojne. U sastav GOMBR-a ušle su dotadašnje 3. i 5. gardijska brigada (koje su se još 2003. godine spojile u 3. gardijsku oklopno-mehaniziranu brigadu) te 7. gardijska brigada.

2008.

 • Dragovoljni ročnici

Obvezno služenje vojnog roka zamijenjeno je dragovoljnim.

 • Opremanje HRM-a

HRM je opremljen s dvama raketnim brodovima klase Helsinki, a dobili su imena ”Vukovar” i ”Dubrovnik”.

 • Hrvatska jurišna puška

Predstavljena je nova hrvatska jurišna puška, višenamjenska hrvatska strojnica (VHS  5,56 mm) koju proizvodi tvrtka HS Produkt.

 • Dodatna nabava Patrija

Nakon prošlogodišnjeg ugovora o nabavi nova 84 borbena oklopna vozila AMV  PATRIA 8 x 8 potpisan je i dodatak za nabavu dodatne 42  Patrije što sveukupno čini 126 novih Patrija, od kojih su prve dvije stigle u Hrvatsku.

 • Predvodnici u misijama

Broj UN-ovih misija u kojima su sudjelovali pripadnici HV-a povećavao se iz godine u godinu, a u 2008. od 119 zemalja davateljica mirovnog osoblja Hrvatska je bila na prvom mjestu sudjelujući u dvadeset misija i operacija.

2009.

 • Hrvatska članica NATO-a

Hrvatska je 1. travnja postala članica NATO-a.

 • Prvi kontingent na Kosovu

U mirovnu operaciju NATO-a na Kosovu upućen je 1. hrvatski kontingent s dvama helikopterima Mi-171Sh.

 • Jackal Stone

U prvoj godini članstva u NATO-u Hrvatskoj je povjereno domaćinstvo vojne vježbe Jackal Stone. Bila je to i najveća vježba specijalnih postrojbi u Europi.

2010.

 • Nastavak opremanja Patrija

Projekt opremanja borbenim oklopnim vozilima AMV PATRIA 8 x 8 nastavljen je potpisivanjem novog Ugovora o opremanju baznih vozila sustavima oružja i opreme norveške tvrtke Kongsberg s kojom je ugovor potpisao Đuro Đaković.

 1.  
 • Prvo gađanje iz Patrija

Na poligonu ”Gašinci” održano je predstavljanje gađanja iz borbenog oklopnog vozila AMV Patria 8 x 8.

 • Certificiranje voda BSD-a

Bojna za specijalna djelovanja u Delnicama je provela vježbu Sablja 11, u sklopu koje je prvi put provedena certifikacija voda deklariranog za NATO-ove Ciljeve snaga.

2012.

 • Obnovljeno natjecanje za najspremnijeg pripadnika HV-a

Obnovljeno je natjecanje Najspremniji pripadnik OSRH – Prvi za Hrvatsku, a održano je na poligonu ”Gašinci”.

 • Pomoć HV-a u snježnim nepogodama

HV je aktivno sudjelovao u akcijama otklanjanja posljedica snježnog nevremena u Dalmaciji, a dodatno su još letačke posade HRZ-a s helikopterom Mi-8MTV1 pružale humanitarnu pomoć stanovništvu Crne Gore, koje je također bilo izloženo zimskim nepogodama.

 • Zajednička obuka hrvatskih i čeških zrakoplovnih timova

U Zemuniku je proveden 1. tečaj zajedničke obuke hrvatskih i čeških savjetodavnih zrakoplovnih timova u sklopu preduputne obuke i pripreme pripadnika koji se upućuju u mirovnu operaciju u Afganistanu kao zrakoplovni mentorski tim. Kasnije se ovom ciklusu obuke priključila i Mađarska.

2013.

 • Hrvatska postala članica EU-a

 Hrvatska je 1. srpnja 2013. postala punopravna  članica Europske unije (EU).

 • HV proveo 12 velikih vojnih vježbi

Među 12 velikih vojnih vježbi koje su provodile sve sastavnice HV-a izdvajamo vježbu Sava Star 2013 na poligonu ”Eugen Kvaternik” što je bila prva vježba u kojoj su na teritoriju RH sudjelovale postrojbe Ujedinjenog Kraljevstva te međunarodnu vježbu Dolphin 2013, u kojoj su ronioci ratnih mornarica Hrvatske, SAD-a, Slovenije i Crne Gore sudjelovali u čišćenju akvatorija Dubrovnika od mina uz pomoć specijalno obučenih dupina.

 • HV prvi put na mimohodu u Francuskoj

Na vojnom mimohodu povodom francuskog Dana državnosti održanom u Parizu prvi je put sudjelovao i postroj HV-a.

2014.

 • Nova struktura HV-a

Nova struktura HV-a obuhvaća Glavni stožer, Vojnostegovni sud, vojna predstavništva, pristožerne postrojbe, tri grane: HKoV, HRM, HRZ i PZO  te Hrvatsko vojno učilište ”Dr. Franjo Tuđman”, Zapovjedništvo za potporu i Zapovjedništvo specijalnih snaga.

 • Remont Mi-8MTV1

Prva dva remontirana helikoptera Mi-8 MTV1 predana su na operativnu uporabu HRZ-u.

 • Remont topovnjače ”Kralj Petar Krešimir IV.”

Raketna topovnjača HRM-a ”Kralj Petar Krešimir IV.” nakon provedenog remonta  ponovno je zaplovila Jadranom.

 • Nabava haubica PzH 2000 i ophodnih brodova

Potpisanim sporazumom nacionalnih ministarstava RH i SR Njemačke osigurava se nabava 12 njemačkih haubica PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000). Također, potpisan je i ugovor s Brodosplitom o gradnji pet obalnih ophodnih brodova za potrebe Obalne straže HRM-a.

 • Povratak pričuve

U Osijeku i Dubrovniku održana su prva postrojavanja pričuvnog sastava HV-a nakon Domovinskog rata.

 • Pomoć HV-a u obrani od poplava u Hrvatskoj i BiH

Hrvatska vojska uključena je u pomaganju stanovništvu od poplava u trima najugroženijim županijama, a letačke posade HRZ-a s dvama helikopterima Mi-8 MTV1 pružale su pomoć  i ugroženim područjima u BiH.

2015.

 • mimohod

U Zagrebu je održan svečani mimohod povodom obilježavanja 20. obljetnice VRO Oluja, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Istodobno je u Bračkom kanalu organiziran plovni postroj HRM-a.

 • Najveći broj vježbi

Hrvatska je vojska provela najviše vojnih vježbi od svojeg postojanja na kojima je pokazana sposobnost integriranog djelovanja i na združenoj i na međunarodnoj razini.

 • Remont MiG-ova

Nakon što su na 12 aviona MiG-21 završeni remont i nadogradnja te produženje životnog vijeka predani su na operativnu uporabu HRZ-u.

 • ”Andrija Mohorovičić” u operaciji Triton

U operaciji EU Triton 2015 sudjelovao je brod HRM-a ”Andrija Mohorovičić” što je bilo prvo sudjelovanje broda HRM-a u međunarodnoj misiji.

 • Zapovjedništvo specijalnih snaga

Nekadašnja Bojna za specijalna djelovanja preustrojena je u Zapovjedništvo specijalnih snaga.

2016.

 • Dolazak Kiowa

HRZ opremljen sa 16 helikoptera OH-58D Kiowa Warrior iz projekta opremanja HV-a izvidničko-borbenim helikopterima kroz potporu Vlade i oružanih snaga SAD-a.

 • Uspjeh ”Krila Oluje”

”Krila Oluje” nagrađena su za najbolji nastup na najvećem svjetskom vojnom aeromitingu Royal International Air Tatoo u Ujedinjenom Kraljevstvu.

 • Zahvala Države Izraela

Posade Protupožarne eskadrile 93. zrakoplovne baze sudjelovale su s dvama avionima Canadair CL-415 u gašenju požara u Državi Izraelu, a zbog iznimnog doprinosa stekli su simpatije i zahvalnost vlasti i izraelskog naroda.

2017.

 • Predstavljene haubice PzH2000

Hrvatska vojska predstavila je prve dvije samohodne haubice PzH 2000 kalibra 155 mm od ukupno 16 koje su nabavljene u Njemačkoj.

 • Vježba obrane od kibernetičkih napada

Održana je prva nacionalna vježba Paukova mreža 2017 kojom se povećava operativna sposobnost sigurnosti informacijskih sustava i obrana od kibernetičkih napada.

 • Hrvatska vojska u gašenju požara u Dalmaciji

Zračne protupožarne i kopnene snage HV-a dale su izniman doprinos u gašenju velikih požara u Dalmaciji u ljetnim mjesecima, a ova je godina bila ujedno i godina najintenzivnijih požara u RH.

 • Štit 17

Na poligonu ”Rt Kamenjak” održana 30. jubilarna međunarodna vojna vježba Protuzračne obrane Štit 17

 • Prvi hrvatski kontingenti u Litvi i Poljskoj

Prvi hrvatski kontingenti ojačane prednje prisutnosti NATO-a upućeni su u Litvu i Poljsku

2018.

 •    Velebit 18 – Združena snaga

Združena intergranska vježba svih sastavnica HV-a Velebit 18 – Združena snaga  bila je najsloženija dosad provedena hrvatska vojna vježba.

2019.

 • Međunarodno središte za obuku specijalnih zračnih snaga 

U Zemuniku je otvoreno Međunarodno središte za obuku specijalnih zračnih snaga.

 • Hrvatski kanaderi u europskom mehanizmu zaštite od požara

Republika Hrvatska deklarirala je spremnost sudjelovanja dvaju protupožarnih aviona Canadair CL-415 u Europskom mehanizmu civilne zaštite (rescEU).

2020.

 • Ponovni postupak nabave borbenih aviona

Međuresorno povjerenstvo za višenamjenski borbeni avion provelo je evaluaciju ponuda te izradilo Studiju izvedivosti.

 •  Potpora HV-a u vrijeme pandemije, potresa i poplava.

HV je svoje kapacitete u vrijeme izbijanja pandemije koronavirusa stavio na raspolaganje civilnim institucijama, a angažirao se i nakon potresa u Zagrebu i na Banovini. Pomagao je i u otklanjanju posljedica u poplavljenim područjima  vrgoračke općine.

2021.

 • Angažman HV-a u saniranju potresa na području Banovine

Hrvatski vojnici pomagali su u uklanjanju ruševina, čišćenju objekata, prometnica i javnih površina, prijevozu pacijenata, prijevozu, istovaru i postavljanju kontejnera, podjeli hrane, humanitarne pomoći, a u petrinjskoj vojarni pružen je i smještaj stanovništvu koje je ostalo bez svojih domova.

 • Vježba Hrvatski bedem 1991 – 2021

Uz pet nacionalnih vježbi, provedene su i četiri međunarodne vojne vježbe kojima su pripadnici Hrvatske vojske zajedno sa svojim saveznicima i partnerima obilježili svoju 30. obljetnicu

Tekst: Marinko Karačić

Fotoarhiva HVGI-ja, arhiva Krila Oluje, Marinko Karačić